Advertentie
sociaal / Nieuws

Subsidie voor vernieuwende woonzorgvormen ouderen

Het kabinet houdt vast aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief. Er komt vanaf volgend jaar 30 miljoen euro beschikbaar om vernieuwende woonzorgvormen voor ouderen in gemeenten te stimuleren. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van VWS.

18 september 2018

Het kabinet houdt vast aan de invoering van het Wmo-abonnementstarief per 2019. Er komt vanaf volgend jaar 30 miljoen euro beschikbaar om vernieuwende woonzorgvormen voor ouderen in gemeenten te stimuleren. Er wordt geen extra geld uitgetrokken voor de Wmo 2015 en de jeugdhulp. Dat blijkt uit de begroting van het ministerie van VWS.

30 miljoen

Via een subsidieregeling worden gemeenten gestimuleerd om met behulp van burgerinitiatieven en/of zorgaanbieders, woningcorporaties en projectontwikkelaars een projectplan in te dienen voor de opzet van nieuwe woonzorgarrangementen. Voor de periode 2019-2021 is daar jaarlijks 30 miljoen euro voor gereserveerd.

Abonnementstarief

Het abonnementstarief voor de eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen gaat per 1 januari door. Gemeenten zijn daar fel tegen gekant. Op de Algemene Ledenvergadering van gemeentekoepel VNG eind juni, stemde 96 procent van de gemeenten tegen de invoering van dat abonnementstarief.


Transitiekosten

De Bijzondere transitiekosten Jeugdwet wordt verhoogd met 35 miljoen euro. Daar was dit jaar ruim 19 miljoen euro voor beschikbaar. In voorgaande jaren is minder subsidie verstrekt dan beschikbaar was. De verwachting is dat het budget alsnog wordt uitgeput en dat het beschikbare budget niet toereikend is. Jeugdhulpverleners kunnen een beroep doen op transitiekosten als het gaat om onvermijdbare kosten als gevolg van langdurige verplichtingen die voor 2014 zijn aangegaan en die door gemeenten niet of beperkt bekostigd worden. Ook als de bekostiging door gemeenten lang op zich laat wachten, kan een aanvraag worden ingediend. De Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ) beoordeelt de aanvragen.


Pleegzorg

Voor de eerder aangekondigde verlening van de pleegzorg van 18 tot 21 jaar is voor dit jaar 6,5 miljoen euro en voor 2019 tot en met 2021 jaarlijks 10,5 miljoen euro. Die bedragen waren al bekend.

In de begroting van VWS wordt geen nieuw beleid bekend gemaakt, of extra geld uitgetrokken, voor de Wmo en de jeugdhulp.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie