Advertentie
sociaal / Nieuws

Bible Belt financieel gestraft door rijk

Hoewel gemeentelijk Nederland nog steeds wacht op de exacte verdeling van de middelen voor de drie decentralisaties, valt al veel te zeggen over de financiële positie waarin gemeenten vanaf 2015 komen te verkeren.

23 mei 2014

Gemeenten in de Bible Belt lijken door het rijk financieel te worden gestraft voor hun sterke sociale cohesie en dus hun lage beroep op bijvoorbeeld de jeugdzorg.

Finaciële positie
Dat blijkt uit onderzoek van Binnenlands Bestuur, met data van Deloitte. Hoewel gemeentelijk Nederland nog steeds wacht op de exacte verdeling van de middelen voor de drie decentralisaties, valt al veel te zeggen over de financiële positie waarin gemeenten vanaf 2015 komen te verkeren.

Sterke sociale cohesie
Een 'jonge' gemeente als Bunschoten krijgt maar 402 euro per jongere, terwijl het landelijk gemiddelde op 919 euro ligt. Dat komt door een combinatie van factoren. Gemeenten zijn voor de berekening van de ‘jeugdzorgconsumptie’ mede afhankelijk van het beleid dat provincies tussen 2009 en 2011 voerden en het budget dat ze toen tot hun beschikking hadden. Hoe meer de provincie besteedde, hoe meer een gemeente straks per jeugdige krijgt. Verder zijn er bijvoorbeeld gemeenten met een sterke sociale cohesie, waar de inwoners de problemen met hun jongeren zelf oplossen, zoals Bunschoten, Lingewaal, Neerijnen, Staphorst, Elburg en voor meer gemeenten in de Bible Belt. Die gordel met relatief veel gereformeerden en strenggelovigen loopt globaal van de Zeeland, Goeree-Overflakkee via het rivierengebied door de Gelderse Vallei en de Veluwe naar Overijssel. 


Veel jongeren
Door hun lage beroep op jeugdzorg in het verleden hebben deze gemeenten vanaf januari per jongere minder te besteden. Het omgekeerde geldt voor gemeenten en provincies waar om wat voor reden dan ook verhoudingsgewijs veel geld in jongeren ging zitten. Deze gemeenten hebben vanaf januari 2015 veel meer te besteden. Zo kan het zijn dat een gemeente als Culemborg, met bovengemiddeld veel inwoners jonger dan twintig jaar, het volgens de eerste berekeningen in 2015 moet doen met 594 euro per jongere. Dat is iets meer dan de helft van het landelijk gemiddelde (919 euro). Landgraaf, met relatief weinig jongeren, heeft met de huidige inzichten per jongere ruim twee keer zoveel te besteden (1.197 euro).


Afbeelding


Gemeentefonds
Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten die er financieel toch al niet florissant voorstaan, het hardst lijken te worden getroffen door de decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten die er goed voorstaan, hebben juist het meeste voordeel. Binnenlands Bestuur keek naar gemeenten die er momenteel financieel matig tot slecht voorstaan en die volgens de systematiek van het gemeentefonds een kwetsbare sociale structuur hebben (veel uitkeringsgerechtigden, veel lage inkomens, veel minderheidsgroepen). Daarbij werd de herijking van het gemeentefonds per 2015 gevoegd, die voor- en nadeelgemeenten oplevert. Tot slot werd gekeken naar wat al wel bekend is over specifieke groepen. Het percentage ouderen in een gemeente zegt iets over het toekomstige beroep op de Wmo. En voor de jeugdzorg heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau al een eerste verdeling over de gemeenten berekend.

Lees het hele verhaal in Binnenlands Bestuur 10-2014

Reacties: 16

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

ernst / beschouwer
@Mattie

Hoe logisch is je redenering? Losgeslagen volk wordt weer op het spoor gezet. Bijbels volk kennelijk niet?

Ontkenning of feitelijk verschil?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
gerrie
In de Bible Belt worden rekeningen sneller betaald dan de rest van Nederland. Vooral op hetBourgondische Brabant en Limburg lopen ze daar erg voor. Daar vergeten ze vaak te betalen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Cees / sectorhoofd
Hoezo worden deze gemeenten gestraft? Je hoeft toch niet meer geld te krijgen dan nodig.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Aad
Beste mensen,

Natuurlijk is het zo dat je niet meer hoeft te krijgen dan je nodig hebt. Maar hoe komt het dat je minder nodig hebt? komt dta doordat je in voorzieningen hebt geinvesteerd die voorkomt dat je veel moet uitgeven aan jeugdzorg? Sportvoorzieningen etc. Het lijkt me weer eens een onderzoek waarbij de helft pas gedaan is en de oorzaken nog eens onderzocht moeten worden. Daarna kan je pas een beeld krijgen of er sprake is van preventiekosten die ook meegewogen zouden moeten worden
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Van Westen
Een vast bedrag per kind. Dat is redelijk en billijk. Waarom zou een grote stad meer dan het dubbele moeten krijgen van een plattelandsgemeente ? Of ligt het aan het uitgedijde en duurbetaalde ambtenarenapparaat in staden als Amsterdam en Rotterdam ?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Keuken / wethouder
Ooit zei professor Maas van de Radboud Universiteit dat naleving van de 10 geboden veel problemen voorkomt en naar het voorbeeld van Staphorst, een gemeente waarover vaak denigrerend gesproken wordt, door de sterke sociale betrokkenheid de overhield veel minder sores heeft. De gemeenschap lost zelf veel op. Goed voorbeeld doet volgen ook in de rest van Nederland.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
N / leerkracht
In het zwaarkerkelijke dorp waar ik werk, werd, net als in de andere dorpen van de gemeente, een onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin er vrijwilligerswerk werd gedaan. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er weinig vrijwilligerswerk werd gedaan. Men was verbaasd en ging daarover in gesprek met één van de kerken. Die vroegen wat er dan onder het vrijwilligerswerk viel. Toen dat genoemd werd, was de reactie: O, maar dat is geen vrijwilligerswerk, dat doe je toch gewoon! Binnen dit dorp wordt er ook bijna geen beroep gedaan op de jeugdzorg. Men zorgt voor elkaar...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Ik vind het wel flauw om het budget per jongere te berekenen in gemeenten waar juist veel jeugd is. Dat vertekend nogal.Ik ben eerder nieuwsgierig naar het geld dat beschikbaar is per gezin en naar leeftijdsbeleid in het algemeenUw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marc Albers / Actief
@Aad Je noemt preventiekosten en sommige andere commentaren leunen ook in die richting. M.a.w. je moet kijken naar het "totale plaatje" en niet steeds afrekenen, en de kaasschaaf toepassen, op een detail en daardoor het hele systeem van mogelijke verbeteringen en besparingen door een civil aanpak richting de gewenste "civil society" nog verder ondermijnen.

Het artikel, an sich, komt zeer vreemd op mij over. Het zegt eigenlijk dat je gestraft wordt als je GEEN ondersteuning krijgt voor problemen die je NIET hebt. Het is het soort redenatie dat wel past in de onzinnigheid die regelmatig over ons uitgestort wordt, maar we bereiken er, grosso modum, steeds maar weer het tegengestelde mee. Wanneer verdween de ratio van de oude Grieken, cs... ?

En nu maar hopen dat in die belt de problemen ook werkelijk beter aangepakt worden en niet, uit schaamte (?), achter de voordeur blijven...
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Jan
Gelukkig staat in de Bijbel dat je altijd gehoorzaam moet zijn aan de overheid, dus als het de Rijksoverheid behaagt aan deze bible belt gemeenten minder geld toe te kennen, dan moeten de gelovigen daarin berusten. De beloning volgt in het hiernamaals.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
JJMoes
De stelling weer bewezen: Leef er op los, geef geld uit als koude thee en je kunt zelfs bestuurlijk bevestigd zien dat de noeste vlijt, spaarzin en zuinigheid uit het woordenboek van de overheid verdwenen zijn. Of toch een pietsie discriminatie?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
johanna / sp-stemmer
Inderdaad, deze verdeling is niet meer van deze tijd. Het is uit een tijd dat de (financiele) bomen nog tot in de hemel groeiden. We zijn inmiddels een financiele crisis later, dus aanpassen deze rekenmethode.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Marcel / criticus
Dit lijkt me ook niet meer dan logisch. Je geeft als gemeente/provincie er minder geld aan uit, waarom zou je dan nu ineens een hoop geld krijgen dat je voorheen er ook niet aan uitgaf! Wordt het beleid zoals dat voorheen gemotiveerd (!) werd gehanteerd ineens anders als er meer geld te halen valt?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Paul / projectleider
Lekkere open deur. Het geld van dijkversterkingen wordt ook niet op de Pietersberg besteed.En waarschijnlijk kan ik zo nog wel honderd voorbeelden verszinnen
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Kaas !
Bijbelse jongeren doen het beter dan losgeslagen volk, hoe zou dat komen denk je..
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Het is maar net waar je je geld altijd aan uit hebt gegeven. Als een gemeente in het verleden veel geld uitgaf aan het exploiteren van een zwembad en weinig aan jeugdzorg kan het niet verwachten dat het t.o.v. andere gemeenten nu opeens ook nog het volle pond aan jeugdzorg uit kan geven. Nog afgezien van de vraag of dat wel gaat gebeuren.

Bovendien hebben sommige gemeenten ook specifiek regionale of algemene jeugdvoorzieningen binnen hun grenzen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie