Advertentie
sociaal / Nieuws

‘Van Rijn leeft in een andere wereld’

Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) is het contact met de realiteit kwijt. Dat vinden verschillende organisaties en partijen die de "slachtoffers" van zijn decentralisatiebeleid vertegenwoordigen.

17 april 2015

Staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) is het contact met de realiteit kwijt. Dat vinden verschillende organisaties en partijen die de "slachtoffers" van zijn decentralisatiebeleid vertegenwoordigen.

Te gemakkelijke conclusie

‘De staatssecretaris komt te gemakkelijk tot de conclusie dat zijn decentralisatiebeleid is opgelost. Hij leeft wat dat betreft in een andere wereld’, zegt Tweede Kamerlid Mona Keijzer (CDA). Zij ging woensdag in debat met Van Rijn over de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De bewindsman stuurde op 14 april een aantal evaluaties naar de Tweede Kamer. Hij stelde dat de overgang van lichte zorg en ondersteuning van het rijk naar de gemeenten naar behoren is verlopen.

Regie kwijt

Keijzer ziet dit anders. ‘Hij gaat te simpel voorbij aan de problemen. Kijk naar het persoonsgebonden budget, de dagopvang voor dementerenden, de keukentafelgesprekken, ga zo maar door. Overal stapelen de problemen zich op’. Volgens het CDA is er sprake van misleiding. ‘Van Rijn heeft belang bij een goednieuwsverhaal. Ik krijg juist signalen van de mensen in het land over slecht nieuws. De staatssecretaris is de regie kwijt’.

Allemaal voorspeld

Het CDA vindt de vakbond FNV aan haar zijde. ‘Van Rijn moet nu stoppen met die houding en snel bijdraaien’, zegt bestuurder Gijs van Dijk. ‘Wij waarschuwen hem al een jaar lang voor de gevolgen van deze nieuwe wet. Je kunt deze maat van bezuinigingen niet in dit snelle tempo doorvoeren. Het verdwijnen van banen en de zorgcliënten die tussen wal en schip vallen, we hebben het allemaal al voorspeld’.

FNV dreigt met actie

Van Dijk wordt door leden en lokale bestuurders op de hoogte gehouden over de kwalijke gevolgen van de nieuwe Wmo. ‘We krijgen berichten die gaan over allerlei ontslagen en over gemeenten die afzonderlijk compleet andere keuzes maken. We vinden het ook niet handig van Van Rijn dat hij het budget van de Wmo niet heeft geoormerkt.’ Zorg dicht bij huis is prima, maar dan wel goede zorg. Van Dijk: ‘We hebben een brandbrief gestuurd met oplossingen. Als Van Rijn niet voor 1 mei in actie komt, dan komen wij van de FNV nog meer in actie.’

ANBO: hoofdpijn

Ook ouderenbond ANBO krijgt hoofdpijn van de nieuwe Wmo. ‘De staatssecretaris vindt dat de overheveling naar de gemeenten technisch gezien goed is verlopen', vertelt ANBO-bestuurslid Liane den Haan. 'Hij heeft ook toegelicht, dat het nu van papier in praktijk moet worden gebracht, daar zitten de knelpunten.' Begrijpelijk, volgens Den Haan: 'Als je alles in een keer bij de gemeenten uitzet, dan weet je dat niet alles in een keer goed zal verlopen.’ De gemeenten hadden deze Wmo niet zo op hun bordje moeten krijgen. ‘Ze huren nu peperdure consultants in terwijl ze moeten bezuinigen op de zorg. Doodzonde’. Als het aan de ANBO ligt, moet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maatregelen nemen. Den Haan: ‘De VNG moet kaders stellen waarbinnen gemeenten moeten werken zodat de verschillen afnemen. Verder willen we dat de VNG kijkt naar de best practises en die deelt onder de gemeenten’. 

Reacties: 20

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nicole van Hooy / Programmamanager decentralisaties
Laten we vooral niet nu al gaan roepen om standaardisering en kaders. Er zijn aanloopproblemen, maar juist door maatwerk en dicht bij onze inwoners te zijn, worden deze vrij snel opgepakt. Schrijnende situaties worden nu juist veel sneller geadresseerd. Geef ons als gemeenten nu de tijd om te wennen aan dit nieuwe takenpakket. Ik ben er van overtuigd dat onze inwoners er alleen maar beter van worden als we nu niet overhaast weer gaan roepen dat het weer anders moet. Rust moet nu en duidelijkheid, geen nieuwe regels!
O. ten Hove
Heerlijk, een PvdA die haar idealen verlochend en het rechts beleid uitvoert van de VVD met steun van d'66. Daarom snap ik niet dat d'66 zoveel steun krijgt in de peilingen want elke wet die in de Tweede en Eerste Kamer er doorheen komt komt er slechts doorheen omdat d'66 het wilt. Als we straks premier Pechtold krijgen zullen de mensen zichzelf vervloeken. Het is een potentaatje in de dop die eigenlijk nergens wat van afweet dan dat hij goed kan debateren... Maar het beleid is naatje en d'66 is al lang niet meer links liberaal 9als dat al kan) maar gewoon nog rechtser dan de vvd...
Frank van der Aa / Persvoorlichter ANBO
De eerste drie regels van de ANBO-reactie kloppen niet. Volgens ANBO-directeur Liane den Haan heeft Van Rijn gezegd dat de overheveling naar de gemeenten technisch gezien nu goed is verlopen. Maar ook dat het nu van papier in praktijk moet worden gebracht, want daar zitten de knelpunten.
henk bongers / burger
Laat het nu eindelijk klaar zijn!

Veeg de hele zooi die zich regering noemt op een hoop en stuur ze gewoon weg. Neem en passant ook de blaaskaken Samson en Zijlstra mee.Ons land gaat stuk aan al deze politieke onbenullen.Laat die regering dus gewoon vallen.
t. faber / gepensioneerd
Wordt het zo langzamerhand niet tijd voor een volksgericht, daar in Den Haag? N.m.m. vraagt politiek Den Haag daar steeds nadrukkelijker om.
Klein
Dit kabinet met C3 is geen knip voor de neus waard. Bezuinigen op de allerzwaksten kunnen ze erg goed. Maar ABN AMRO met 15 miljard VERLIES naar de beurs brengen is gewoon normaal. En de zorgverzekeraars miljarden op laten potten is ook normaal. De omgekeerde Robin Hood is dit kabinet met C3. Men heeft geen moraal.van Maasland
Ja, die wijkteams. Dan komt er een afgevaardigde van zo'n wijkteam, in het dagelijks leven bijvoorbeeld werkzaam bij een woningbouwvereniging, aan de radeloze ouders van een zeer moeilijk opvoedbaar kind vertellen hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat wordt dan 'in hun eigen kracht zetten' genoemd. Niet zo vreemd toch dat die ouders zich dan niet serieus genomen voelen ? Om over de tekort schietende hulp en zorg voor dat kind in nood nog maar te zwijgen. Een aanfluiting !
Karel van Klaveren
Copiloot Van Rijn is al een jaar onaanvaardbaar bezig ! Sinds januari 2014 hebben allerlei groepen en professionals uit de zorg geprotesteerd dat het geplande beleid onuitvoerbaar zou zijn. De ervaring met Jeugdzorg bij de gemeenten ontbreekt en alles MOET 40% minder kosten. Het begint op vivisectie te lijken en gesol met hulpbehoevenden, dat grenst aan misdaad ! Wie demonstreert en protesteert tegen een regering van brokkenpiloten?
doeterniettoe / -
Volledig eens met Hen Bongers en T. Faber.

Maar, hoe realistisch is dat?

In de Eerste en Tweede Kamer koopt dit kabinet steun, en uit peilingen en verkiezingen blijkt telkens dat er een voldoende grote groep mensen is die het beleid steunen. Niet alleen Van Rijn leeft in een andere wereld.

Helaas.
JET
26-02-2014Geen overbodige regelsDe Tweede Kamerfracties van D66 en de VVD hebben er juist voor gezorgd dat de miljarden euro’s die bij de decentralisaties werk, jeugd en langdurige zorg naar gemeenten gaan, zonder beperkingen naar het gemeentefonds worden overgeheveld. De achterliggende gedachte is dat gemeenten lokaal die zorg kunnen leveren waar mensen echt behoefte aan hebben. Daar moet Den Haag niet met overbodige regels en bureaucratie tussen gaan zitten’, stelde VVD-Kamerlid Bas van ‘t Wout. Samen met D66-Kamerlid Vera Bergkamp diende hij de motie in die maximale beleidsvrijheid voor gemeenten heeft geregeld. De motie is in de Tweede Kamer met een ruime meerderheid (VVD, PvdA, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks) aangenomen.Maatwerk door ontschottingDoor gemeenten in het sociale domein alle vrijheid te geven bij de besteding van de middelen en deze niet te oormerken, wordt het mogelijk gemaakt om zorg dichtbij mensen te organiseren. Gemeenten staan veel dichter bij de mensen die zorg nodig hebben en zijn daardoor beter in staat om maatwerk te leveren. ‘Voor het organiseren van creatieve oplossingen en maatwerk is het cruciaal om gemeenten zoveel mogelijk vrij te laten in de besteding van middelen’, stelde mede-indiener Vera Bergkamp van D66. ‘Daarom heb ik samen met de VVD voorgesteld om de budgetten te ontschotten: we hoeven niet landelijk te regelen hoe elke euro lokaal besteed wordt.’
J de Vries / mederwerker
Onder schat de arrogantie van het CDA die wilde nog verder gaan dan deze coalitie.met de wet naar vermogen samen met de PVV en VVD.dus laat die
J de Vries / mederwerker
Mona Keijzer is een wolf in schaaps kleren,,
Hannes Haganum / kritisch lezer
Ik zou het een wetmatigheid willen noemen dat alles nu fout loopt en dat mensen kwaad en ontevreden zijn. Het is het gevolg van het handelen door kille en empathieloze politci en ambitieuze managers. Anders werken en besparen hoeft geen probleem te zijn. De boekhouders in dit kabinet wilden echter ook graag het beste jongetje in het bureaucratenklasje van de Europese Unie zijn !! Als men had durven kiezen voor de mensen in het veld en voor mensen die zorg nodig hebben, dan zou er gewerkt zijn aan het heel nieuw zorgstelsel dat stapsgewijs tot 2021 ingevoerd zou worden. Iedereen had er dan aan kunnen wennen, de opvolgende kabinetten hadden aan lastenverlichting kunnen doen en de tweeverdieners van die periode hadden zelf voorzieningen kunnen treffen. Ook de zorgverzekeraars en de instellingen hadden ruim de tijd gehad om op alle ontwikkelingen in te spelen. En vergeet niet dat de salarissen van het personeel in de zorg dan ook op peil had kunnen blijven en dat er niet zo veel ontslagen waren gevallen. Mensen hebben best begrip voor besparingen, maar je moet ook de gelegenheid geven om eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Bizar is dat nu zelfs de ouders van Martin van Rijn tot de gedupeerden behoren. En besparingen die met intelligentie worden doorgevoerd leveren uiteindelijk een veel hoger rendement op, terwijl de maatschappelijke schade beperkt blijft. En inderdaad, het CDA heeft altijd boter op het hoofd gehad.
Angelique / bmw
Laten we nu eens aan het werk gaan met vernieuwen. Gemeenten hebben boter op hun hoofd. Ze zijn gewoon met de oude zorgaanbieders en contract partijen in zee gegaan en hebben nagenoeg niets uit onderhandeld. Getekend bij het kruisje en niets gedaan om de intentie van de nieuwe wetten te verkrijgen, preventie en zelfredzaamheid. Preventie en zelfredzaamheid is ook niet in het belang van zorgaanbieders, ze zorgen gewoon oneindig door want dat levert geld op. Zorgaanbieders zijn dus de lachende derde, daar wordt nog bar weinig gepresteerd als het om hervormingen gaat. Wel hun uitvoerend personeel minimaliseren omdat ze zogenaamd bang zijn voor financiële tekorten terwijl van Rijn garanties heeft afgegeven tijdens dit overgangsjaar maar geen enkel initiatief door deze zelfde zorgaanbieders tot verbeteringen in lijn met de nieuwe wetgeving. Ja ik weet t, ik vloek in de kerk van de zogenaamde "sociaal" bewogen zorginstellingen. Aan m'n hoela, geld geld en geld en misschien leveren ze zorg, je weet t niet gemeenten. Laat maar eens een halfjaar rapportage toe sturen en ga deze maar eens toetsen op feitelijkheid van geleverde zorg en stel maar eens een vraag over de kwaliteit en toets dit maar eens. Ik voorspel dat de helft niet deugd of niet eens halfjaarcijfers over verrichten zorgtaken kan leveren ! Smoesjes zullen er komen om niet adequaat cijfermateriaal te kunnen leveren etc etc. Bespreek maar eens met provincie collega's, die zullen meteen herkennen wat ik hier schrijf.Kom op gemeenten, start nu met keiharde onderhandeling met alle zorgaanbieders, schud ze uit hun comfort zone, ze werken met methoden die echt achterhaald zijn, nog verslaafd aan het subsidie-infuus. Start met nieuwe zorgbedrijven, start pilot's u heeft de ruimte benut deze en verlaat de oubollige zorgorganisatie's, deze gaan uw verantwoordelijkheid niet nemen en dragen maar laten u verzuipen in misstanden in de hoop dat het subsidie-infuus weer snel gaat stromen ! ( of t onwil is of onkunde oude organisatie's kunnen vaak niet veranderen door ingesleten werkwijze en patronen, da's niets nieuws maar daar heeft de zorgvrager helemaal niet aan die wil nu zorg)
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
@Anjelique. Helemaal mee eens, maar dan moet je gemeenten ook wel de kans geven om te vernieuwen. De nieuwe wetgeving is heel laat tot stand gekomen en pas op 1 januari 2015 ingegaan. Daarom moet 2015 worden gezien als een overgangsjaar.De eerste resultaten zullen pas in de tweede helft van dit jaar en in 2016 zichtbaar worden. Deze gecompliceerde wetgeving vraagt minstens een overgangsperiode van twee jaar en zal altijd met aanloopproblemen voor personeel en cliënten gepaard gaan.

Willen we ook in de toekomst nog wat voorzieningen overhouden in de zorgsector dan zullen er wel bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Mona Keijzer (CDA) kan wel hoog van de toren blazen, maar zou beter moeten weten.
Moeder / Moeder zoon met ernstige chronische psychiatrische stoornis
Van Rijn kraait wel erg prematuur. Een grote groep, mensen met matige en ernstige psychiatrische beperkingen/jeugdzorg, maken nu nog gebruik van het overgangsrecht waardoor er in de zorg voor hun NOG WEINIG verandert. Dat gebeurt pas in 2016 en dan barst de hel pas goed los, want het is nu al een puinhoop. Die zorg wordt nu overeind gehouden door welwillende betrokken mensen, door zieke en kwetsbare mensen en hun mantelzorgers met het laatste stukje energie wat hun nog rest. Dat is straks op en de groep die beroep doet op zorg wordt dan nog groter of de aanvankelijke zorgvraag nog zwaarder. Ik vraag mij af waarheen dit alles leidt. In elk geval NIET tot een betere zorg en tot minder bureaucratie. Hooguit kan men stellen dat Van Rijn kwetsbare burgers 'beheerst' aan hun lot overlaat. Wie geluk heeft, heeft genoeg geld of een groot netwerk. Wie dat niet heeft en ook niet rijk genoeg is, heeft domme pech. Zo was het 100 jaar geleden immers en kennelijk wil de PvdA daar graag naar terug.
Moeder / Moeder zoon met ernstige chronische psychiatrische stoornis
Van Rijn liegt als hij stelt dat "..De overgang van lichte zorg en ondersteuning van het Rijk naar de gemeenten is beheerst verlopen. ." . De groep met de zogenaamde "lichte zorgvragen" is al eerder overgegaan naar de WMO. De 'kanteling' heette dat. Alleen de groep met matige en ernstige beperkingen kon nog aanspraak maken op AWBZ. Van die groep is een groot deel, iwaaronder vrijwel alle mensen met chronische matige en ernstige psychiatrische beperkingen (GGZ) en de Jeugdzorg, over de schutting van de gemeentelijke willekeur gegooid. Gelukkig dat ANBO zich roert. De mensen met chronische psychiatrische klachten hebben jammer genoeg weinig goede belangenbehartigers. Die worden pas opgemerkt als er sprake is van 'overlast'.
Klein
@Moe: Van Rijn liegt, met als Rutte, Koenders en Hennis over MH17. Schaamteloos gedrag van de bewindslieden uit dit kabinet. Daarenboven is Van Rijn ook nog een volkomen harteloos mens, die zelfs zijn eigen ouders laat verrekken.
Annemariek Nijs / adviseur
Als Liane den Haan in al haar meningsuitingen zo ongenuanceerd is als haar uitspraak over 'peperdure consultants', is ze voor mij al niet meer geloofwaardig. Het wordt tijd dat dat soort ongenuanceerde types zich realiseren dat er bij de lagere overheid te weinig kwaliteit aanwezig is en dat er nog te veel activiteit gericht gewerkt wordt ipv keten gericht (noodzakelijk voor het implementeren van de nieuwe wetgeving) De lagere overheid moet wel consultants inhuren als ze deze klus willen klaren en als ze dat eerder hadden gedaan, bijvoorbeeld om strategie en visie te bepalen, dan waren de opgaven nu inzichtelijk geweest. Deze mevrouw heeft waarschijnlijk geen idee hoeveel miljoenen er verspild zijn door ambtenaren aan het (jarenlang) bijwonen van peperdure congressen over deze materie waar allemaal geklaagd werd en niets opgelost en de berg aan uren die verspilt is aan oeverloos overleg omdat de lagere overheid niet gewend is om programmatisch te werken. IK werk al 20 jaar als consultant bij de lager overheid en zie vooral de kleinere gemeenten (ja, die waar Palsterk van af wil) de zaken redelijk op orde krijgen. Dus mevrouw Den Haan, iets minder vooringenomen graag over die enorme groep consultants die keihard werken (wij kennen geen ziekteverzuim) om de puinhopen op te ruimen die de overheid voor zichzelf creëert!
Angelique / bmw
Dank H. Wiersma was echt bang dat ik de enige was die er zo over denkt, sluit deels bij je aan Annemariek, is ook wel misbruik gemaakt, handig op in gespeeld door de interims van de onmacht situatie van de gemeente periode 2012-2014 . Alom, ik wil de lokale ambtenaren zeker bij de kleinere gemeente aanmoedigen eigen inkopen aan te gaan voor wmo jz en arbeidsparticipatie en niet automatisch aan sluiten bij de (oude bestaande) samenwerkingsverbanden. Ik denk dat u succes kan halen voor uw gemeenten en maatwerk waar de "grotere" gemeente en samenwerkingsverbanden van dromen en over 10- jaar pas achter komen dat het anders kan. Kom op lokale ambtenaar van kleine gemeente maak het verschil voor uw gemeenschap zowel kwalitatief als financieel. beweeg en DURF, er is nu ruimte voor !!
Advertentie