Advertentie
sociaal / Nieuws

Kwart senioren hikt aan tegen langer thuiswonen

Bijna een op de vier senioren ziet bezwaren in langer thuis wonen. Ze vinden het moeilijk om een beroep op mantelzorgers te doen. Dat blijkt uit het onderzoek Langer Thuis van seniorenorganisatie KBO-PCOB onder 1.275 senioren.

29 oktober 2019

Bijna een op de vier senioren hikt aan tegen langer zelfstandig thuis wonen. Door het sluiten van verzorgingshuizen wordt een te zware druk op mantelzorgers gelegd. Veel senioren voelen zich bezwaard om mantelzorgers in te schakelen.

Dat blijkt uit het onderzoek Langer Thuis van seniorenorganisatie KBO-PCOB onder 1.275 senioren. Een derde van alle senioren wil langer thuis wonen. Het gros van de senioren is daar echter geen voorstander van of staat er neutraal in.

Lastig

De helft van de senioren vindt het lastig om mantelzorgers in te schakelen. Ze voelen zich bezwaard of niet op hun gemak als de mantelzorger vrij moet nemen of van ver moet komen. Ook voor hulp bij toiletbezoek en andere afhankelijke situaties is de drempel hoog om hulp van naasten te vragen, zo blijkt uit het onderzoek. ‘Senioren moeten zich niet bezwaard hoeven te voelen om langer thuis te blijven wonen. Goede voorzieningen en zorg op maat voor senioren zelf en hun naasten zijn nodig’, vindt Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB.

Reguliere zorg

In de meeste gevallen wordt mantelzorg door de eigen partner verleend (48 procent), gevolgd door kinderen (41 procent). Vrienden, buren en andere familieleden worden minder gevraagd een helpende hand te bieden. Mantelzorgers besteden gemiddeld 17 uur per week aan praktische hulp, (emotionele) ondersteuning en persoonlijke verzorging, zo meldt het komende nummer van het Magazine van KBO-PCOB op basis van hetzelfde onderzoek. Bijna de helft van de mantelzorgers (45 procent) vindt dat mantelzorg niet nodig zou moeten zijn. 41 procent van de senioren vindt dat de reguliere zorg taken als koken, schoonmaken, persoonlijke verzorging en verpleegkundige handelingen moet overnemen; taken waarvoor nu ook mantelzorgers worden ingeschakeld. Dat zou via de zorgverzekering geregeld moeten worden, vinden zij.

Reacties: 6

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

henk
De ouderen zitten in de knel. De VVD heeft de besloten bejaardentehuizen te schrappen en mensen zo lang mogelijk thuis te laten zitten. tegelijk met het ingang zetten van bezuinigingen op de zorg , het privatiseren en het commercieel maken van zorg is er voor mensen van 80 plus nergens meer plek. In de verpleeghuizen een wachtlijst van 9 tot 24 maanden en thuiszorg mag niet helpen met de basisbehoefte zoals voeding. Kortom: VVD weg ermee!
Piet Rommers / Controlemedewerker
Logisch gevolg van de uitkomst van het oorzakelijke onderzoek met de simpele vraag: "Wilt u naar het bejaardenhuis of wilt u langer thuis blijven wonen?" Zonder hierbij in te gaan op de consequenties hier van voor de betreffende senioren.

(soort van koppelverkoop)

De "participerende burger" zou dit dan wel oplossen.

De makkelijke "sociaal-liberale" gedachte.

Toch is de werkelijkheid minstens een beetje moeizaam voor beide partijen, blijkt.

Daarnaast allerlei consequenties voor de zorg (noodgedwongen te lange ziekenhuisopnames.

Zorg individueel aan huis goedkoper dan gecentraliseerd??

Maar ook, nog heel onbelicht, de consequenties voor de woningmarkt. De ouderen/senioren houden nu, noodgedwongen, m.n. sociale huurwoningen bezet welke, zeer dikwijls, ook niet aansluiten bij hun persoonlijke situatie.

Dit geldt ook voor een belangrijk segment van de, betaalbare, koopwoningen.

Niemand wil, maar iedereen moet want de "markt" dwingt.

Oplossing moet n.m.m. gezocht worden in nieuwe gezamenlijke woonvormen senioren die voldoen aan verwachtingen en benodigdheden anno nu.

Uitgangspunt hierbij moet "verleiding" zijn en niet "dwang".

Genoeg voer voor creatieve geesten dus, mits zij zich laten leiden door de(behoeften van) de senioren zelf en de praktisch zorgverlenenden i.p.v. van door de theoretische werkelijkheid van de beleidsmakers (die dit immers veroorzaakt hebben!)

Resultaten zijn niet alleen positief voor de senioren zelf maar o.a. ook voor de zorg en de woningmarkt en zodoende voor de hele maatschappij.

ludwig
en dan.... je mogelijke mantelzorgers worden ook ouder en minder inzetbaar. Een oude maar nog steeds geldende wet geeft de mogelijkheid lijfgebonden zorg door mantelzorgers te weigeren. Uit eigen ervaring weet ik dat jongeren die al vroeg als mantelzorger worden ingezet hier zelf in veel gevallen gehandicapt door raken en in voorkomende gevallen zich nauwelijks sociaal kunnen ontwikkelen want ze moeten zorgen....

hebben jullie trouwens in de gaten dat mantelzorg geven door mensen die niet bij je in huis wonen gewoon geweigerd kan worden door zowel degene die zorg nodig heeft als de potentieel mantelzorger? Men roept dat dit verplicht is, maar het is alleen moreel verplicht en kan wettelijk niet opgelegd worden

Rik / journalist
Hieronder schrijft Henk dat het de VVD was die de thuiszorg, verzorgingshuizen en bejaardenhuizen sloot. Even, voordat dit fake nieuws wordt, het was staatssecretaris Martin van Rijn van de PvdA die al die voorzieningen sloopte. De toverspreuk participatiemaatschappij deed haar intrede. En ja, de VVD zat ook in dat kabinet en zag samen met Diederik Samsom, (PvdA), ORTKTde goede vriend van Rutte, hoe die sloop in werking werd gezet. En nu plukken we de zure vruchten.
Mechtild Rietveld
In maart 2018 schreef ik in BB al dat het 'willen thuis blijven wonen' genuanceerd moet worden. Als iedereen om je heen doodgaat dan wel immobiel wordt en je omringd wordt door jonge, werkende gezinnen met kleine kinderen, dan kan het eenzaam worden in je eigen huis.

zie: www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/opinie/willen we allemaal langer thuis wonen?

Hans / afdelingsmanager
Je kan ook gewoon het regeringsbeleid volgen: pensioen afpakken en, voor zover nog vers genoeg, organen oogsten.
Advertentie