Advertentie
sociaal / Nieuws

Schoolbusje komt veel te laat, of helemaal niet

Amsterdam overweegt om de lestijden aan te passen als oplossing voor problemen in het leerlingenvervoer.

14 september 2022
taxi.jpg
Sommige ouders bestellen noodgedwongen een gewone taxi om hun kind op tijd op school te krijgen.

Veel gemeenten kampen met problemen in het leerlingenvervoer. Het grote tekort aan chauffeurs zou de belangrijkste oorzaak zijn. Vervoersbedrijven hebben onvoldoende personeel om alle afgesproken ritten ook daadwerkelijk te rijden.

Te laat

Hierdoor worden veel leerlingen van het (voortgezet) speciaal onderwijs 's ochtends te laat opgehaald of zelfs helemaal niet. En 's middags zijn er opnieuw problemen als de leerlingen weer naar huis gaan. Volgens LBVSO, belangenorganisatie van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs, raakt dit op dit moment 14.000 leerlingen.

Amsterdam

‘Hierbij informeer ik u over problemen en de tijdelijke noodmaatregelen in het leerlingenvervoer’, aldus de Amsterdamse wethouder Onderwijs Marjolein Moorman in een brief van 9 september aan de gemeenteraad. ‘Het (landelijke) chauffeurstekort zorgt ervoor dat het voor de gehele leerlingenvervoersmarkt moeilijk is om het rooster rond te krijgen. Belangrijkste oorzaken zijn dat de uitstroom van chauffeurs hoog is en er een grote concurrentiestrijd is om personeel.’

Veel te laat

Het is in Amsterdam, net als op veel andere plekken in Nederland, niet gelukt om bij het begin van dit nieuwe schooljaar alle ritten voor leerlingen op tijd te verzorgen. Alleen al tijdens de eerste week na de vakantie raakte dit ongeveer 240 Amsterdamse leerlingen, zo blijkt uit de brief van Moorman. 

Opleiden

Moorman: 'Op mijn verzoek is de gemeente snel in overleg getreden met Munckhof (de vervoerder, red.) over een oplossing. Munckhof verwacht de komende weken nieuwe chauffeurs te kunnen aannemen en opleiden waardoor de problematiek elke week verkleind wordt.’

Schooltijden aanpassen

Als oplossing voor de korte termijn overweegt Amsterdam onder meer om de lestijden van enkele scholen voor voortgezet speciaal onderwijs aan te passen. Ook doet Moorman een dringend beroep op de ouders om het schoolvervoer van hun kinderen voorlopig zoveel mogelijk zelf te regelen - in elk geval tot de herfstvakantie.

Midden-Brabant

In verband met het grote tekort aan chauffeurs besloot Regiovervoer Midden-Brabant begin deze maand om tijdens spitsuren alleen nog urgente ‘Wmo-ritten’ te verzorgen, bijvoorbeeld voor ouderen. Alle beschikbare chauffeurs worden voorlopig zoveel mogelijk ingezet in het leerlingenvervoer. De gemeente Rotterdam nam vorige week een soortgelijk besluit.

Leiden

‘Binnen het speciaal onderwijs in Leiden en omgeving komen dagelijks meerdere leerlingen per klas tot meer dan anderhalf uur te laat op school’, zo schrijven de raadsleden Linda Beimer (D66) en Antoine Theeuwen (SP) in een recente brief aan het Leidse college van burgemeester en wethouders. ‘Ze moeten aan het eind van de dag soms wel langer dan anderhalf uur wachten voordat ze naar huis gebracht worden.’

Rotterdam

De problemen in het leerlingenvervoer keren elk jaar weer terug na afloop van de zomervakantie. Volgens de  Rotterdamse kinderombudsman Stans Goudsmit is het Rotterdam dit jaar echter erger dan ooit. 'Waar een groot risico zit, is dat de gemeente Rotterdam één bedrijf verantwoordelijk heeft gemaakt voor het hele doelgroepenvervoer', zo liet zij Binnenlands Bestuur vorige week weten. 'Je ziet nu de kwetsbaarheid van gemeenten als ze via een aanbesteding in zee gaan met één grote speler.'

Ontregelend

‘De problemen dit jaar zijn erger dan vorige jaren en dit gaat ten koste van de leerlingen en het onderwijs’, schrijven ook de Leidse raadsleden Beimer en Theeuwen in hun brief. “Dat werkt natuurlijk ontregelend voor de kinderen die zo lang moeten wachten maar ook voor de andere leerlingen in de klas. Zij kunnen niet fatsoenlijk met de les beginnen als een groot deel van de kinderen later binnen komt.’

Ouders & Onderwijs

Uit een onderzoek van Ouders en Onderwijs - onder ouders van meer dan 500 leerlingen die zijn aangewezen op het leerlingenvervoer - bleek in maart dit jaar ook al dat de problemen groot zijn. Zo zijn de ritten vaak veel te lang voor de kinderen en is de sfeer in de bus soms onveilig. Hierdoor komen veel kwetsbare leerlingen regelmatig uitgeput op school aan.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Toine Goossens
Lestijden aanpassen is het paard achter de wagen spannen. Reorganiseer de logistiek rondom het vervoer voor speciale groepen. Nu is dat van deur tot deur vervoer in hetzelfde voertuig. Creëer overal ion de stad minihubs waar passagiers uit- en instappen. Een minihub; een concentratiepunt waar collecterend vervoer en distribuerend vervoer elkaar ontmoeten.

Én maak daar één ambtenaar hoofdverantwoordelijke voor met doorzettingsmacht om alle betrokken afdelingen/mensen gelijk aan het werk te zetten.

Alle overheidscrisissen en problemen van dit moment worden veroorzaakt doordat niemand de doorzettingsmacht om alle belangen parallel te laten lopen. Sterke projectleiders met directe toegang tot de eindverantwoordelijke wethouder. En zet daar dus geen externen voor in. Betaal een vergoeding die deze projectleiders aan de eigen organisatie bindt.
Advertentie