Advertentie
sociaal / Nieuws

Hollands Kroon en Schagen hervatten thuishulp

Hollands Kroon en Schagen passen hun huishoudelijke hulpbeleid aan. Als de gemeenteraden met het collegevoorstel instemmen, wordt de eenvoudige huishoudelijke hulp per terugwerkende kracht vanaf 1 mei weer als maatwerkvoorziening aangeboden. Aanleiding is de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van vorige week.

25 mei 2016

De gemeenten Hollands Kroon en Schagen passen hun huishoudelijke hulpbeleid aan. Als de gemeenteraden met het collegevoorstel instemmen, wordt de eenvoudige huishoudelijke hulp per terugwerkende kracht vanaf 1 mei weer als maatwerkvoorziening aangeboden. Aanleiding is de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) van vorige week.

Maatwerkvoorziening

Nog geen maand nadat beide gemeenten gestopt waren met de huishoudelijke hulp – en ‘heel Nederland’ over zich heen kreeg – gaat het beleid weer op de schop. De colleges hebben besloten dat de huishoudelijke hulp alsnog (weer) als maatwerkvoorziening wordt geboden. In juni nemen beide gemeenteraden een besluit over het voorstel. Bij instemming gaat dit nieuwe beleid met terugwerkende kracht vanaf 1 mei in, zo laat een woordvoerder van gemeente Hollands Kroon namens beide gemeenten weten.

Aanpassen beleid

De hoogste rechter (CRvB) oordeelde vorige week dat huishoudelijke hulp onder de Wmo valt. Hollands Kroon en Schagen hebben de Wmo anders geïnterpreteerd, stellen beide gemeenten vandaag in een schriftelijke verklaring. Sinds mei gold dat iedereen die daartoe in staat was, zelf zijn schoonmaakondersteuning moest organiseren en betalen. Mensen die dat niet konden regelen, konden wel een beroep doen op de gemeente. Inwoners die het wel zelf konden regelen, maar niet betalen, konden aanspraak maken op de bijzondere bijstand. De Centrale Raad heeft met zijn uitspraak een streep door dit beleid gehaald, erkennen beide gemeenten. ‘Dit betekent dat het beleid op punten moet worden aangepast.’

Hulp opnieuw opgestart

Wel blijven de twee pijlers van het beleid overeind, benadrukken de colleges. Die behelzen dat van iedereen zo veel mogelijk zelfredzaamheid wordt gevraagd en dat daarbij mag niemand tussen de wal en het schip vallen. ‘Het sociale vangnet was er al, ook in het huidige beleid, maar krijgt nu op een andere manier vorm. In plaats van ondersteuning via de bijzondere bijstand, laten wij de huishoudelijke hulp categorie 1 (eenvoudige huishoudelijke hulp, red) weer onder de werking van de Wmo vallen.’ Inwoners die sinds mei geen hulp bij het huishouden meer kregen of een tegemoetkoming vanuit de bijzondere bijstand hadden aangevraagd, krijgen een of telefoontje of een brief met uitleg over de manier waarop de hulp opnieuw wordt opgestart.

Dekking uit overschot

In ieder geval de gemeente Hollands Kroon verwacht dat er met de noodzakelijke beleidsaanpassing een tekort op het budget voor de huishoudelijke hulp zal ontstaan. Dit tekort kan binnen de bestaande budgetten voor het sociaal domein worden opgevangen. Op de nieuwe Wmo-taken dagbesteding en begeleiding hield de gemeente vorig jaar 1,3 miljoen euro over. Ook voor dit jaar schat het college in dat er eenzelfde bedrag overblijft. 

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

J.A.W. Oostindiën
Volgens mij wordt de situatie herzien naar het punt van 1 januari 2016 zoals het toen was. Zo lijkt het net of de hulp weer wordt opgestart vanaf 1 mei (de brief van de gemeente Hollands Kroon gaat er van uit dat de hulp dan € 10,00 per uur voor de cliënt moet worden betaald in de periode 1/1 31/4) In deze brief wordt ook gesproken dat men bijzondere bijstand aankan vragen. Dat is met deze uitspraak niet meer nodig! De gemeente dient de situatie aan te passen met ingang van 01-01-2016. Terug naar de oude situatie.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Alex
Nu kunnen beide raden na aanname van het voorstel wethouder Blonk en wethouder van Gent bij meerderheid met een motie van treurnis belonen of nog beter een motie van wantrouwen.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Ria Huisman / directeur
Het is gewoon van de zotte dat de burger de huishoudelijke hulpmis ontnomen doir diverse gemernteraden. Ik twijfel dan ook asn de kennis en inzicht van deze raadsleden in het sociaal domein.

Reparatie vanaf 1-1-2016 is verplicht uren teruggeven met terugwerkende kracht anderrs kunnen we weer een rechtszaak beginnen allemaal voor overheid nodelose kosten.

Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
J.Meertens-Brokaar
Had ook begrepen vanaf 1 januari 2016, of wil de gemeente toch nog die 10,-- euro per uur innen geheel tegen de regels in of heeft men dit weer verkeerd geintrepeteerd?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
boy / vrachtwagenchauffeur
En ook terug vorderen wat ze niet gedaan hebben. Die kosten moeten ook vergoed toch?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie