Advertentie
sociaal / Nieuws

3 miljoen voor afbouw en overdracht jeugdzorginstelling

Jeugdzorginstelling Intervence krijgt ruim drie miljoen euro van de dertien Zeeuwse gemeenten. Dat hebben de wethouders jeugd dinsdag unaniem besloten. Het geld is onder meer bedoeld voor een zorgvuldige overdracht van jongeren en gezinnen naar drie andere organisaties voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

16 december 2020
verschillende eurobiljetten

Jeugdzorginstelling Intervence krijgt ruim drie miljoen euro van de dertien Zeeuwse gemeenten. Dat is onder meer bedoeld voor een zorgvuldige overdracht van jongeren en gezinnen naar de drie andere organisaties voor jeugdbescherming en jeugdreclassering: William Schrikker Stichting, Leger des Heils en Briedis. Dat hebben de wethouders jeugd dinsdag unaniem besloten.

Naar rato

Ook krijgt Intervence voldoende geld om de salarissen van medewerkers te kunnen blijven betalen. Daarnaast krijgt de jeugdzorginstelling een achtergestelde lening en een incidentele bijdrage om de maatregelen over te dragen die door rechters zijn opgelegd. Het gaat in totaal om een bedrag van 3.275.000 euro. Dat wordt door de gemeenten naar rato gedragen.

 

Niet heroverwogen

Het besluit van dinsdag volgt op dat van 26 november om het contract met Intervence niet te verlengen. Het besluit is na de kritiek van Intervence, vakbonden, Tweede Kamer en Jeugdzorg Nederland niet heroverwogen, laat wethouder Jack Werkman namens de Zeeuwse gemeenten weten. ‘Absoluut niet. We hebben dit traject zorgvuldig doorlopen.’ Ook de moties die de Kamer maandag indiende – die onder meer oproepen tot het van tafel halen van de plannen – zijn bij het besluit van dinsdag niet meegewogen, aldus Werkman.

 

Solide basis

Intervence heeft al tijden grote problemen. Er is al jaren sprake van een structureel geldtekort, een hoog personeelsverloop en een hoog ziekteverzuim. Er is twee jaar gewerkt aan het oplossen van de structurele problemen, maar dat heeft in de ogen van de gemeenten te weinig soelaas geboden. Alleen als gemeenten er jaarlijks geld in zouden blijven pompen, zou de organisatie overeind gehouden kunnen worden. Daar passen de gemeenten voor. Over 2019 en 2020 heeft Intervence, naast de betaling voor geleverde zorg, een instandhoudingsbijdrage van 1,4 miljoen euro van de gemeenten gekregen. ‘We willen toe naar een solide basis in Zeeland’, aldus Werkman.

 

Transitieplan

Het contract met Intervence zou eigenlijk per 1 januari worden ontbonden, maar na bestuurlijk overleg met de ministers Dekker (Rechtsbescherming) en Blokhuis (jeugdzorg) is daar een half jaar aan vastgeplakt, via een overbruggingscontract. De komende maanden worden geen onomkeerbare besluiten genomen, benadrukt Werkman. Ook dat is met de bewindslieden afgesproken. De komende periode wordt aan een transitieplan gewerkt. Dat moet vervolgens worden goedgekeurd door de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid en de Jeugdautoriteit. De dertien gemeenten schrijven samen dat plan voor de overgang van jongeren en gezinnen en het werk van Intervence met de vier gecertificeerde instellingen. Eind volgende maand moet er een conceptplan liggen, zodat het met de inspecties en de Jeugdautoriteit kan worden besproken. Pas na hun goedkeuring kan de zorg geleidelijk aan worden overgedragen. Als alle jongeren en gezinnen jongeren en gezinnen zorgvuldig zijn overgedragen, houdt Intervence op te bestaan. ‘De focus is gericht op de kwetsbare kinderen en hun gezinnen, op de kwaliteit en continuïteit van de geboden zorg’, benadrukt Werkman. ‘Die zorg moet en zal worden gewaarborgd.’

 

De Tweede Kamer zou aanvankelijk dinsdag stemmen over de vijf maandag ingediende moties. In verband met het Kamerdebat over de lockdown zijn die uitgesteld tot later deze week.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Als dit betekent dat vooral de huidige specifieke jeugdzorg van Intervence wordt overgedragen aan instellingen, die deze specifieke jeugdzorg nagenoeg nog niet in hun takenpakket hebben gehad, dan zullen de 13 Zeeuwse gemeenten er niet veel mee opschieten. Ze komen dan in nog grotere problemen terecht. Het probleem is vooral dat de specifieke jeugdzorg op landelijk/provinciaal niveau nog niet overal goed is georganiseerd. De hamvraag is of je dat via de huidige marktwerking ook kan bereiken.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Peter / Ambtenaar
@Spijker

Het betreft hier een gecertificeerde instelling. Voor het gemak kun je dat vergelijken met de Jeugdzorg van voor 2015. Dit zijn inderdaad specifieke werkzaamheden, maar wel werkzaamheden welke ook bij de overnemende instellingen gewoon worden uitgevoerd (Zijn ook Gecertificeerde instellingen). De kennis en kunde zal dus niet het probleem zijn.Eerder zou het probleem de overdracht van dossiers en begeleiders naar de verschillende instellingen kunnen zijn. Daar komt nu blijkbaar € 3 mln voor beschikbaar en dient een plan voor opgesteld te worden.Ik kan niet beoordelen of de gemeenten nu verder terecht of onterecht van Intervence afwillen, maar ze kunnen er zeker niet van af zonder te zorgen voor een goede overdracht van de families en dossiers.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie