Advertentie
sociaal / Nieuws

Rijk passeert gemeente: Tubbergen krijgt nieuwe opvanglocatie

Het kabinet geeft een hotel in Tubbergen een vergunning om asielzoekers te huisvesten, tegen de wil van de gemeente in.

ANP
16 augustus 2022
Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel, VVD)
Staatssecretaris Eric van der Burg (asiel, VVD)ANP / Phil Nijhuis

Het kabinet is van plan voor het eerst een vergunning te geven voor de opvang van asielzoekers zonder akkoord met de gemeente. Het gaat om een hotel in Albergen in de gemeente Tubbergen. Overleg met die gemeente leidde nog niet tot een akkoord, meldt staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) aan de Tweede Kamer. De gemeente Tubbergen is niet blij met de gang van zaken, aldus een woordvoerster dinsdagavond.

Directieadviseur

JS Consultancy namens de gemeente Westerkwartier
Directieadviseur

Adviseur Kabinet en Representatie

Gemeente Wassenaar
Adviseur Kabinet en Representatie

Gepasseerd

Door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) toestemming te geven om daar asielzoekers op te vangen, wordt de gemeente gepasseerd. In het hotel kunnen nu 80 gasten terecht. ‘In potentie’ kunnen er driehonderd vluchtelingen worden opgevangen. Het COA heeft het hotel al gekocht.

Omgevingsvergunning

Van der Burg maakte precies een week geleden bekend dat 'weigergemeenten' door het kabinet terzijde zullen worden geschoven als zij geen vergunning willen verlenen om een gebouw voor asielopvang te bestemmen. Dat doet hij nu. Tubbergen wil de bestemming van het hotel niet wijzigen. Via een zogeheten omgevingsvergunning gaat het kabinet dit toch doen.

‘Deze locatie is niet geschikt om een asielzoekerscentrum te plaatsen.

Gemeente Tubbergen

Eerste stap

‘De noodzaak om aanvullende opvangplekken te realiseren is zo groot dat het kabinet heeft besloten om een uitzonderlijke stap te zetten’, schrijft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer. Het gaat volgens hem om ‘een eerste stap, waarna ook meerdere locaties in andere gemeenten zullen volgen’. Vorige week zei Van der Burg al in gesprek te zijn met twee gemeenten. In totaal zou het gaan om zo'n duizend opvangplekken.

Niet geschikt

De gemeente Tubbergen is ‘onaangenaam verrast door dit besluit’, zegt de woordvoerster. ‘Deze locatie past niet, is niet geschikt om een asielzoekerscentrum te plaatsen. Onze eerst prioriteit gaat uit naar het informeren van de omgeving. Verder willen we in overleg met het COA over hoe dit nu precies in elkaar steekt.’

Op straat

Vluchtelingenwerk noemt de route in een reactie ‘niet fraai’. Maar de organisatie zegt ‘dat er geen andere optie is’, en wijst erop dat de afgelopen dagen honderden asielzoekers op straat moesten slapen, ‘waaronder zwangere vrouwen en kinderen’. Vluchtelingenwerk wil een ‘eerlijker alternatief’ voor het instrument waar Van der Burg gebruik van heeft gemaakt. (ANP)

Reacties: 4

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Nico Bos
De vraag is of het Rijk hier wel het bevoegd gezag is. Als dit besluit onder een algemene maatregel van bestuur valt dan moet dit eerst voorgelegd worden aan de Raad van State. zie https://www.parlement.com/id/vh8lnhrsd1rk/algemene_maatregel_van_bestuur_amvb Men zou een voorlopige voorziening kunnen aanvragen om dit helder te krijgen, want dit lijkt toch wel erg veel op COA cowboypraktijken en willekeur. Dit is niet de oplossing van het probleem. Het Rijk moet eens met de EU gaan praten hoe we de instroom beter over de lidstaten kunnen verdelen op basis van bevolkingsdichtheid, zie kaartje https://retro.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Eu/bevolking.html (copy-paste)
Hans Bakker
De grote vraag is 1) willen we vluchtelingen helpen en 2) wat hebben we ervoor over en 3) wat is de beste methode. We moeten terug naar de basis. Vasthouden aan het huidige asielinstrument heeft geen toekomst. Of dit land nu wel overbevolkt is, of we nu te weinig woningen hebben, dat is niet relevant, in de basis is het huidige systeem niet meer te verantwoorden.
Dat idee is breed gedragen onder de bevolking. De landelijke politiek verliest zijn legitimiteit, zeker als asielopvang wordt opgelegd. De inhoud is weg.
Nico Bos
De staatsecretaris wil gebruik maken van artikel 3.2 van de BOR lees ik in zijn brief. zie link (copy-paste) https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/08/16/kamerbrief-gebruik-aangekocht-hotel-als-asielzoekerscentrum/kamerbrief-gebruik-aangekocht-hotel-als-asielzoekerscentrum.pdf Echter hij is als ondertekenaar niet bevoegd volgens dit wetsartikel, of lees ik dat verkeerd? "Hoofdstuk 3. Bevoegd gezag. Artikel 3.2. Ruimtelijke ordening. Onze Minister of Onze Minister wie het aangaat in overeenstemming met Onze Minister, is bevoegd te beslissen op een aanvraag indien het project bestaat uit activiteiten als bedoeld in: b. artikel 2.1, eerste lid, onder c, en waarbij ten behoeve van de verwezenlijking van een project van nationaal belang, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, voor zover het betreft de opvang van asielzoekers of andere categorieën vreemdelingen, en onder 3°, van de wet, van het bestemmingsplan of de beheersverordening wordt afgeweken." Minister Hugo de Jonge is slechts mede ondertekenaar en is niet degene die het besluit neemt als ik die kamerbrief goed lees.
Hielco Wiersma
De tijd dat het Rijk eindelijk eens met gemoderniseerd asiel- en vluchtelingenbeleid komt wordt steeds urgenter. Daar wordt trouwens al sinds het laatste generaal pardon van 2007 door burgers en gemeenten om gevraagd. Waar wacht dit Kabinet nog op.
Met de aankoop van hotels en grond loopt het Kabinet nu voor de muziek uit. Dat is vragen om politieke problemen.
Advertentie