Advertentie
sociaal / Nieuws

Regionale brede welvaart neemt toe, maar dat wordt minder

Volgens de Monitor Brede Welvaart 2022 van het CBS staan met name het natuurlijk en economisch kapitaal onder druk.

05 december 2022
brede welvaart
Shutterstock

De brede welvaart in Nederland ontwikkelt zich op dit moment positief, maar op de langere termijn wordt lijkt dat minder te worden. Dat blijkt uit de regionale Monitor Brede Welvaart 2022 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS gebruikt hiervoor 42 indicatoren om de regionale kwaliteit van het leven in het heden en in de toekomst in kaart te brengen.

Kapitaal

De brede welvaart ‘hier en nu’ gaat over de kwaliteit van leven en de leefomgeving (zoals welzijn, wonen en gezondheid), terwijl de welvaart ‘later’ gaat over wat de volgende generaties nodig hebben om hetzelfde niveau als welvaart te kunnen bereiken als de huidige. ‘De brede welvaart ‘hier en nu’ ontwikkelt zich op veel onderdelen positief’, schrijft het CBS, maar ‘de ontwikkeling van de brede welvaart ‘later’ is minder gunstig.’ Met name het natuurlijk en economisch kapitaal staan onder druk. 'Zo neemt in veel regio’s de gemiddelde schuld per huishouden trendmatig toe.'

Wonen

Niet alle onderdelen van de brede welvaart in het heden ontwikkelen zich bovendien gunstig: de tevredenheid over het onderdeel wonen daalt (net als in 2021). De afstand tot voorzieningen neemt toe en de hoeveelheid natuurgebied per inwoner neemt af. ‘Een positieve uitkomst is dat op veel plaatsen de afstand tot openbaar groen afneemt, en dat de hoeveelheid fijnstofemissie en broeikasgasemissie daalt.’

Steden

Gemeenten in Drenthe, Limburg, Flevoland en Groningen staan relatief vaak onderaan de lijst van de brede welvaart ‘hier en nu’, terwijl gemeenten in Zuid- en Noord-Holland een relatief lagere brede welvaart ‘later’ ervaren. Een mogelijke verklaring kan gezocht worden in de mate van stedelijkheid: de grote steden scoren laag bij veel indicatoren. ‘Stedelingen hebben gemiddeld genomen een minder goede gezondheid, een lager doorsnee besteedbaar inkomen, een minder veilige en schone leefomgeving en minder sociale cohesie.’ De veiligheid lijkt in (sterk) verstedelijkte gebieden wel toe te nemen.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie