Advertentie
sociaal / Nieuws

'Re-integratie Rotterdam is schrikbewind'

Als je als baanzoekende moet re-integreren, heb je pech als je in Rotterdam woont. Verplicht vegen, intimidatie en als loser of zelfs fraudeur worden benaderd. Dat zijn onder meer de klachten die de ombudsman dagelijks te horen krijgt over de dienst Werk en Inkomen. Na onderzoek is de ombudsman, Anne Mieke Zwaneveld, kritisch over de gemeente Rotterdam als het gaat om re-integratie in het kader van de Participatiewet.

28 mei 2015

Straatvegen

Onder het motto ‘voor wat, hoort wat’ moeten Rotterdamse werklozen een trajectplan ondertekenen, dat hen verplicht tot het verrichten van onbetaald werk. Doen ze dat niet, dan krijgen ze geen uitkering. Het werk in de eerste 15 weken bestaat meestal uit een dag in de week straatvegen. In de fase daarna gaat het bijvoorbeeld om schoonmaakwerk of lopende band werk bij door de gemeente gecontracteerde re-integratiebedrijven.

Rigide
‘Er is niets mis met een tegenprestatie,’ benadrukt Zwaneveld. ‘Maar lever dan maatwerk. Ik vraag me af of de stad en een uitkeringsgerechtigde altijd iets heeft aan dat vegen. Het wordt heel vaak als een straf ervaren, omdat ze geen baan kunnen vinden. Maar die zijn er ook gewoon niet.’ De ombudsman geeft een voorbeeld van rigiditeit van de gemeente. ‘Een werkzoekende die al jarenlang een dag in de week vrijwilligerswerk deed voor verstandelijk gehandicapten. Die moest uitgerekend op die vaste dag gaan vegen. Dan denk je dus niet met zo iemand mee.’
 
Intimiderende toon 

De ombudsman ergert zich ook aan de intimiderende toon van de gemeente of re-integratiebedrijven. ‘We horen klachten over uitspraken van werkbegeleiders als “je krijgt nu geld van ons, we zijn nu de baas”. De gemeente stuurt ook brieven aan uitkeringsgerechtigden die als dreigend worden ervaren. Een terugkerende kreet is “Afspraak is afspraak,” een lijst met plichten die telkens als bijlage wordt verstuurd.’

Aanbevelingen
Er zijn inmiddels pittige aanbevelingen onderweg naar het college van Rotterdam. Zo moeten ze ervoor zorgen dat iemand  binnen 24 uur antwoord krijgt zonder doorverwijzing. Verder moeten de dossiers compleet en actueel dossier van de uitkeringsgerechtigde hebben. Ook moet de gemeente niet alleen wijzen op de plichten van de werkloze burger, maar zeker ook de rechten.

Meer werklozen
Of de omgang met de werklozen te maken heeft met overbelasting van het systeem is niet duidelijk. Wel zeker is dat het terugdringen van de werkloosheid nog niet gelukt is in de havenstad. Er zijn momenteel 39 duizend werklozen, waarvan het bestuur aan het eind van deze collegeperiode 12 duizend aan het werk wil hebben.

'Succes is een keuze'
‘Het is duidelijk dat de doelstelling en de praktijk uit elkaar lopen. Werkzoekenden op deze manier bejegenen maakt het er niet anders op,’ zegt Anne Mieke Zwaneveld. ‘En ze het gevoel geven dat ze niet genoeg hun best hebben gedaan om werk te vinden werkt ook niet. Dat idee van “succes is een keuze” gaat in dit geval duidelijk niet op. Laat de gemeente mensen met een uitkering daarom meer bieden op het gebied van maatwerk, continuïteit en informatieverstrekking.’

Reacties: 24

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

faber
Het beleid in Rotterdam is doelbewust en doelgericht: bijstand verminderen door schrik aan te jagen. En dat lukt aardig zo te horen. Mooie woorden over arbeidsritme, activeren en steuntje in de rug ten spijt. Het is ook niet bedoeld voor mensen in de bijstand; het is bedoeld voor kiezers die niet in de bijstand zitten. Dat het niet werkt (minder bijstand) wordt eerst ontkend en vervolgens irrelevant verklaard.
T. ten Klooster
Ik herinner me nog enkele jaren geleden toen er werk genoeg was in de bollenstreek maar er geen hond was te vinden in Rotterdam die dit (betaald) wilde doen ondanks dat er bussen heen en weer reden.
Richard Göbel / consulent inkomen
Natuurlijk moet je klanten fatsoenlijk bejegenen. Doch je moet het er ook niet te gezellig maken. Ik heb de ervaring dat bijstand nog steeds TE vaak als keus word gezien i.p.v. een noodoplossing of overbrugging. Voor nog TE veel mensen is het leven in de bijstand een default state. En dat is niet de bedoeling.
Ed van Ooijen / stafmedewerker en vakbondsconsulent
Deze symptomen (excessen) zijn het gevolg van het steeds machtiger neoliberalisme, waaraan ook het electoraat (inclusief de huidige beter opgeleide uitkeringsgerechtigden) de afgelopen decennia alle ruimte heeft geboden.
loek / v.m. jur.medew. gsd
Nog steeds (sedert 1-1-15) ben ik samen met een gedeeltelijk werkloze bezig om voor haar aanvullend inkomen te verkrijgen. Ze werkt via een uitzendbureau met steeds wisselende inleners, tegen wisselende uurlonen en wisselende uren op gemiddeld 20 uur per week. Ondanks vele sollicitaties (vaak geen antwoord) is uitbreiding op aanvullende uren niet gelukt. Nadat ww met terugwerkende kracht was beëindigd wegens op dat moment onvoldoende urenverlies, werd weer bijstand aangevraagd maar afgewezen (vanaf medio maart bezwaar) en terugverwezen naar UWV. Dat blijft zo maar doorgaan; het kastje-muur-principe. De medewerkers van soza roepen daarnaast op tijdens werkuren en je bent verplicht te verschijnen onder mededeling van:u bepaalt niet hoe het hier gaat. Dat je uren en inkomen verliest, is niet interessant voor ze. Het systeem is belangrijker dan de mens lijkt het credo in Rotterdam. Voorts vraag ik me steeds meer af of men het verschil ziet tussen ww-urenverlies en bijstand-inkomenstekort. Het lijkt op gebrek aan kennis en kunde dat wordt gecompenseerd met machtswellust. Bezwaarbehandeling is uitgesteld: kennelijk te moeilijk.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
De robot is de werknemer van de toekomst. De robot produceert nu al bijna compleet auto's op de lopende band en is vele malen goedkoper dan de gemiddelde werknemer. Daar ligt onze toekomst binnen 10 tot 15 jaar.En laten we dan ook onze grenzen sluiten voor kanslozen die niet hoeven in te burgeren volgens Brussel. Zodat wij, Nederlanders in alle rust en met minder mensen kunnen vergrijzen.
Vacatureluurs.com / Vacatureluurs.com
Helemaal eens met Anne Mieke Zwaneveld. Waanzinnig, is het beleid van de gemeente te noemen. Ik hoor ernstige verhalen van werkzoekenden in de bijstand, veelal hoogopgeleiden, die door dwang in kansloze veegbaantjes terecht komen en daarnaast ook nog 5 keer per week een sollicitatiebrief moeten sturen naar, je raadt het al, net zulke kansloze baantjes. Wanneer dringt het nou eens door dat het merendeel van de bijstandsgerechtigden daar niet in wíl zitten?

Er wordt te veel energie besteed aan fraudebestrijding en te weinig aan het creëren van banen. De slogan 'make it happen' is voor werkzoekenden een bevel. Een gebod om een onmenselijke hoeveelheid kansloze sollicitaties de deur uit te doen.
Jan-Kees Fluit / Vrijwiliger
Als vrijwilliger begeleid ik mensen die hun zaak zelf niet goed onder woorden kunnen brengen of dusdanig nerveus zijn dat een gesprek met een ambtenaar van de Gemeente Rotterdam compleet uit de hand loopt. Het komt voor dat wanneer ikzelf tijdens zo'n gesprek iets naar voren wil brengen de desbetreffende ambtenaar hiernaar niet wil luisteren omdat ik volgens hem/haar een getekende machtiging van de door mij vertegenwoordigende partij eist. Die partij zit dan op datzelfde moment naast mij en stemt in met mijn optreden namens hem/haar. Dat mag niet baten. Een schriftlelijke verklaring moet worden overgelegd.Voor veel mensen een intimiderende situatie, waarbij mensen ernstig worden geschoffeerd. Dergelijke praktijken zijn in Rotterdam al jaren aan de orde van de dag
Jakov
Is het nu zo"n 2 of 3 jaar geleden dat werklozen uit Rotterdam gestimuleerd werden om in het Westland emplooi te zoeken?

Dat is volgens mij op een mislukking uitgelopen.

Nu dus een andere aanpak.

Een goede communicatie is overigens wel van belang. Duidelijkheid is daarbij vereist. Niet lullen maar poetsen of te wel Geen woorden maar daden.

Sandra de Vries / Projectleider
Grotendeels eens met de ombudsman, maar wel jammer dat alleen de negatieve elementen genoemd worden en niet projecten die wel goed gaan. Vooral omdat die in rapport voorkomen, maar niet zo benoemd worden.
Ook rotterdammer
100% eens, ik ben zelfs weggelopen en heb de uitkering geweigerd vanwege die idiote plichten ...
loek / v.m. jur.medew. gsd
@Ook rotterdammer op 29 mei 2015 10:58

100% eens, ik ben zelfs weggelopen en heb de uitkering geweigerd vanwege die idiote plichten .--Dat weglopen en uitkering weigeren kan enkel wanneer je niet in een al te afhankelijke situatie bent; dus nog wat spaargelden e.d. om te overbruggen hebt en op korte termijn weer aan de bak kan komen.
Kawan / vm. consulent Werk /jobhunter
@Richard Göbel, je hebt makkelijk praten. Je doet alsof mensen kiezen om met (nog geen) €100,- per maand rond te moeten komen. Come on !! Hoe lang duurt het voordat mensen werkelijk de uitkering uitgekeerd krijgen in Rottjeknor? BIj mij in de gemeente duurt het soms 2-4 maanden voordat je je geld op je rekening krijgt. En dan kies je er echt niet voor om je handje op te houden bij de gemeente en wat dacht je van de achterstallige betalingen, doordat bijv. de energiebedrijven de incasso's uitvoeren net voor dat het geld binnen komt (Verschillende kalenders, weet je wel!) de overheidsinstanties hebben hier echt een handje van en dan die arrogante, machstwellustige toonzetting.. Vind je 't gek dat er zo'n agressie is tegen jullie W&I ambtenaren.. Je weet zelf donders goed dat er amper voldoende banen zijn waar je de mensen in kunt zetten resp. kunt plaatsen en dan toch maar weer de schijn op houden en macht uitoefenen!! Hypocriet gewoon!
Satyamo Uyldert / Gemeenteraadslid
Ben ik even blij dat we hier in Blaricum de verplichte tegenprestatie hebben afgeschaft! Juist om dit soort excessen als in Rotterdam te voorkomen. Niet dat ik soortgelijke praktijken van onze gemeente verwacht, maar het is wel een signaal. In de Participatieverordening gewoon 'opdragen' veranderen in 'aanbieden', zo simpel is het. Er zijn veel steden die afzien van het opleggen van de tegenprestatie, maar Rotterdam vaart kennelijk liever de neoliberale koers. Schande.

A. Wassenburg
Terug naar de slavernij
Paul Vreeke / Agressie Preventie Adviseur Publieke Sector
En het dan gek vinden dat mensen die denigrerend worden aangesproken agressief reageren. Paul Vreeke. APAPS, Gouda
de Goot
Gratis geld en dan miepen als een tegenprestatie wordt gevraagd. Je moet maar durven !

Rotterdam heeft meer dan 23.000 bijstandsontvangers. Toen enkele jaren, voor vele miljoenen, een project voor langdurige bijstanders werd gestart, kwamen er welgeteld 6 (!) opdragen, van wie er 4 na een halve dag (!) al afhaakten. Dat is de praktijk in Rotterdam, met dank aan 50 jaar PvdA aan de macht. Gelukkig zit er nu een college dat het wat anders aan pakt ! Weg met het gepamper en de zieligheisbenadering. Beetje helpen om de stad schoner te maken, is helemaal niet verkeerd.
Hilde van Heusen - Smulders / Managementondersteuner Communicatie
Dat voor het recht op een uitkering een tegenprestatie wordt gevraagd; zeker doorvoeren in heel Nederland; we zijn immers een participatiemaatschappij en voor niets gaat de zon op en stort de regen naar beneden! Dat het straatvegen, de krant voorlezen aan ouderen en het schoonmaken van klaslokalen is, ook niets mis mee. Het is immers ook wat de maatschappij afgegeven heeft; het mag de betalende baan niet bijten! Dat het een stimulans is om werk te vinden; absoluut voor een aantal, nooit voor degenen die deze in eerste instantie al nooit zochten. Dat er dan wel banen moeten zijn om je hiervoor te verwerven, ook een gegeven en dat is niet zo eenvoudig; wel is een feit dat verslapen en het gevoel van het niet wezenlijk bijdragen een verkeerde uitstraling en negatieve impuls heeft op je persoonlijkheid. Dat het een waardevolle bijdrage moet zijn; alle bijdragen zijn waardevol, mooiste voorbeeld is de staking van de vuilnisophalers of schoonmakers; wat is dan nog de bijdrage van een ICT'er of manager! Maak het ene werk niet zoveel belangrijker als het andere, het heeft namelijk met beeldvorming te maken en ja daar gaan de gemeentelijke instanties door hun uitingen de fout in; zij horen dat goed te verkopen en de inzet te waarderen in zowel de toewijzing van werk als de uiting hiervoor. Het kan en mag niet als straf worden ervaren en daar zit de crux. Wanneer mijn oma wordt voorgelezen waardeer ik de vrijwilliger enorm omdat mij hiervoor de tijd ontbreekt en het mijn oma zoveel plezier geeft. De straatvegers in mijn straat krijgen altijd een kop koffie met een lekkere koek aangeboden omdat ik hen heel erg waardeer dat ze het zo netjes houden. De manager van de bank kots ik overigens uit als ook degene die de zoveelste laaienlichtersfunctie bekleedt. Dus, gemeente omarm en waardeer degenen die je werk toebedeelt en je krijgt tevreden uitkeringsvrijwilligers! Maar dat van iedereen een bijdrage wordt geëist; absoluut!
Dries
Zolang er figuren als Joost Eerdmans. Maarten Struijvenberg en Ronald Schneider. denken dat mensen voor de lol van de bijstand leven en vijf maanden op vakantie naar Marokko of Turkije gaan van "hun" belastingcenten zal dit niet veranderen.......Triester vind ik dat deze Joost Eerdmans. Maarten Struijvenberg en Ronald Schneider. wel worden betaald van "mijn" belastingcenten...........en daar ben ik niet blij mee....
Linda
@Dries: Dat Eerdmans, Struijvenberg en Schneider niet van jouw favouriete partij zijn, is wel duidelijk. Maar alle 3 werken ze wel voor hun geld...!
Wajong'er / Participant met behoud van Wajong.
Heel normaal om wat voor je uitkering terug te doen, voor wat, hoort wat! Alleen mag daarbij geen sprake zijn van uitbuiting, slavernij en/of een slechte benadering. Ik doe zelfs een tegenprestatie voor de Wajong bij een werkproject dat ook fietsen opknapt. Dit in het kader van de Arbeidsmatige Dagbesteding en re-integratie. Laten andere uitkeringsgerechtigden maar een voorbeeld aan mij nemen.
Huib de Kuip / Straatsecretaris van Globale Zaken
https://www.youtube.com/watch?v=vybAJjnBMuM
Gerdien Bathoorn / HRM beleidsadviseur
Recht op zinvol werk zou een betere leuze zijn en de gemeente Rotterdam op haar eigen plichten wijzen.

Ik vind het in en in triest dat mensen die in de bijstand zitten zo denigrerend worden behandeld. Succes is een keuze maar die leus geldt voor de gemeente en haar bijstandsambtenaren. Laat de afdeling Economische Zaken dan maar verplicht zorgen voor voldoende betaald werk. Net zo onhaalbaar natuurlijk als wat je van de mensen in de bijstand verwacht.Ja, mensen mogen wat terug doen maar dan voor in de sfeer van vrijwilligerswerk en werk dat voor hun zelf zinvol is. Achter de lopende band en vegen is dat voor heel veel mensen niet en is doodgewoon pesten. Als we 600.000 werklozen hebben en 100.000 vacatures dan is de situatie duidelijk en is de leuze "succes is een keuze" gewoon wreed. Wees blij dat je niet veroordeeld bent tot de bijstand en wees blij als mensen er wel vrijwillig in gingen. Waren er maar 500.000 mensen die vrijwillig in de bijstand gingen!
Tegendraads / zzp-er
Hoe gaan we dat regelen, met nauwelijks 100.000 vacatures voor ruim 1,5 miljoen werkzoekenden?Zelden zo'n intelligente oplossing gezien als het invoeren van dwangarbeid, zoals in Rotterdam en vele andere door verlichte bestuurders gemanagede steden! Laat iedereen papier prikken en de nu nog betaalde vuilopruimers verliezen hun baan en kunnen straks gratis de straten schoon prikken. Of werkzoekenden werken voor gerust 4,5 jaar onbetaald voor Ikea, de Primarkt of andere private ondernemingen (daarbij geholpen door vriendjes in de politiek). Niet toevallig dat op deze wijze de afgelopen jaren van bezuinigingen tot op het bot vooral lukratief hebben uitgepakt voor inkomens en vermogens waar normale arbeiders alleen van kunnen dromen. Nee, ga lekker door, Rotterdam, met het bestrijden van armen! Er zijn helaas veel te veel mensen met nauwelijks een nagel om de kont te krabben die zich hebben laten verleiden te stemmen op dom en blond.
Advertentie