Advertentie
sociaal / Nieuws

Re-integratie kan efficiënter

Afgaande op het regeerakkoord wordt het geld voor re-integratie en begeleiding van werkzoekenden op dit moment grotendeels in het wilde weg ingezet. ‘Gericht’ is in het akkoord het toverwoord.

16 december 2010

Door samenvoeging van regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt kunnen de re-integratie en bemiddeling gerichter en efficiënter. En dat moet al snel veel geld opleveren. Hoewel nog onbekend is wanneer bijstand, wajong en sociale werkvoorziening opgaan in één regeling, zijn vanaf 2012 al zo’n dikke driehonderd miljoen euro per jaar aan besparingen ingeboekt. Recente onderzoeken van de Raad Werk en Inkomen bevestigen dat op het gebied van efficiency en dienstverlening nog behoorlijk wat winst valt te boeken.

 

Zo is er veel mis met de hulp aan bijstandsgerechtigden met complexe problemen. Naast werkloosheid gaat het dan bijvoorbeeld om daklozen, verslaafden, slachtoffers van huiselijk geweld of mensen met grote schulden. Naar schatting de helft van het bijstandsbestand valt in de categorie multiproblematiek. Toch zijn de instanties er maar matig op ingesteld. Ze zijn weinig alert op de diverse problemen en werken slecht samen met gespecialiseerde hulpverleners. Gevolg: een hoop verspilde re-integratiemoeite omdat de achterliggende problematiek niet wordt herkend.

 

En uit de re-integratiemonitor, een enquête onder gemeenten van de RWI, valt op te maken dat het met de samenwerking tussen UWV en gemeenten op de Werkpleinen nog niet voorbeeldig gaat. Vacatures worden niet gedeeld, er wordt weinig overlegd en zelfs een gedeelde ontvangstbaie is nog niet overal geregeld. Kortom: zat ruimte voor verbetering. Stevig bezuinigen kan instanties misschien dwingen efficiënter te werken.

 

Maar in dit geval gaan de bezuinigingen ook nog eens gepaard met een hoop nieuwe taken en verantwoordelijkheden. En als het onderzoek naar de nog relatief nieuwe Werkpleinen nog iets laat zien, dan is het wel dat zulke veranderingen tijd nodig hebben om te bezinken in een organisatie. Efficiency kost tijd en in het begin eerder meer geld dan minder.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie