sociaal / Partnerbijdrage

Wees voorbereid: organiseer flexibele huisvesting

Werken aan duurzame oplossingen voor voldoende woningaanbod.

05 oktober 2022
Christiaan Ballieux

Middenin de pijnlijke wereld van de woningcrisis staan gemeenten voor de ingewikkelde opgave om te zorgen voor huisvesting voor iedereen die met urgentie een woning zoekt. Voor jongeren die niet thuis kunnen wonen, statushouders, vluchtelingen, dak- of thuislozen en andere spoedzoekers is de nood helemaal hoog. We lijken in Nederland de radeloosheid nabij. Ja, we komen in actie met tijdelijke oplossingen. Maar het is nu het moment om óók te werken aan duurzame oplossingen die structureel zorgen voor voldoende woningaanbod. Zéker voor de meest kwetsbare doelgroepen.

Noodzakelijke oplossingen, maar te tijdelijk van aard

Om woonruimte voor mensen met urgentie beschikbaar te krijgen, zien we momenteel veel verschillende initiatieven. Sommige gemeenten vragen aan jeugdzorgaanbieders om bestaande residentiële voorzieningen om te bouwen naar kleinschalige woonvoorzieningen voor jongeren. Woningcorporaties ontwikkelen flexwoningen om bijvoorbeeld statushouders en studenten te huisvesten. In weer andere gemeenten worden afspraken gemaakt om Oekraïners in oude kantoren onder te brengen. Het zijn noodzakelijke oplossingen, maar te tijdelijk van aard en slechts gericht op steeds 1 specifieke groep.

Toenemende vraag urgente woningbehoefte lijkt onverwacht

Ondertussen ligt er bij de reguliere woningbouw de uitdaging om het aandeel sociale huurwoningen flink omhoog te schroeven wat doorstroming naar een woning voor de kwetsbare doelgroepen mogelijk moet maken. Dwars door het structurele tekort aan woningen heen loopt de golfbeweging van af- en toenemende urgente woonbehoeften. Het lijkt erop dat de wisselende omvang van deze behoefte steeds weer als een verrassing komt!

Oplossing urgente huisvesting gemeenten

Zou het een oplossing zijn om standaard een aantal woonruimten per gemeente ter beschikking te houden speciaal voor kwetsbare doelgroepen die met urgentie een woning zoeken? Flexibele huisvesting? Woningen of studio’s die we flexibel benutten voor tijdelijke huisvesting? In theorie zou het vastgoed in handen kunnen komen van gemeenten en corporaties die samen toch al de verantwoordelijkheid krijgen voor een evenwichtige verdeling van kwetsbare doelgroepen over Nederland.

Wat vindt u? Laat het Christiaan weten. Stuur hem een berichtje

Fluctuatie huisvestingsvraag op tijd opvangen

Door alleen de huisvesting bij gemeenten en corporaties te leggen, kunnen welzijnsorganisaties, zorgorganisaties en andere partners zich focussen op het bieden van de juiste hulp, zorg, sociaal beheer, dagbesteding of werk. Zodra mensen zelfredzaam zijn en zicht hebben op een andere woning, komt de woonruimte of -voorziening weer vrij voor iemand anders die in een kwetsbare positie verkeert. Met deze benadering:

  • vangen we de fluctuatie in de vraag op, zonder dat er meteen locaties of voorzieningen hoeven te worden gesloten of afgebouwd
  • kunnen we bezuinigen, want het ontwikkelen of afbouwen is een kostbare aangelegenheid
  • hoeven we niet te vrezen voor leegstand – er is immers al jaren een grote en urgente vraag naar woonvoorzieningen

Flexibele huisvesting op 1 plek voor meer dan 1 doelgroep

De nieuwe woonvoorzieningen kunnen kleinschalig en in de wijk worden opgezet. Door zulke initiatieven komt de leefbaarheid lokaal niet in het geding en is er meer kans op draagvlak. Deze voorzieningen zouden niet specifiek gericht moeten zijn op 1 doelgroep, maar juist geschikt moeten zijn voor iedereen die naast een woning ook zorg en/of begeleiding nodig heeft. Afhankelijk van de vraag wonen er dus vluchtelingen, statushouders, jongeren en/of mensen bij elkaar die uitstromen vanuit maatschappelijke opvang. Hierdoor kunnen zorgorganisaties beter in staat worden gesteld om hulp te leveren op die plekken.

Plan van aanpak flexibele huisvesting met alle stakeholders

Er is al veel ervaring en kennis opgebouwd rondom inclusief wonen. Succesfactoren moeten worden betrokken bij nieuwe plannen. En … een nieuw plan voor een inclusieve woonvoorziening vraagt om een inclusief plan van aanpak. Een plan waarin wordt voldaan aan randvoorwaarden om de nieuwe woonvoorziening succesvol in te richten. Om te beginnen met de randvoorwaarde dat zorg- en welzijnsorganisaties en andere maatschappelijke partners vanaf het begin betrokken worden bij de plannen. Je zou zo’n infrastructuur kunnen zien als nieuwe Deltawerken in het sociaal domein, waarmee we zorgen dat we bij de onvermijdelijke volgende golf wél droge voeten houden.

Lees op de website van RadarAdvies meer over Aanpak inclusief wonen voor gemeenten en woningbouwcorporaties

Wat is uw ervaring met huisvesting van kwetsbare doelgroepen?


Laat het aan Christiaan weten:

Christiaan Baillieux
06-21204158
c.baillieux@radaradvies.nl

Christiaan zet zich in om de prestaties van overheden en non-profit organisaties te verbeteren. Zijn kracht ligt in het begeleiden en voeden van processen waar veel verschillende partijen samenwerken en waar de belangen uiteenlopend zijn.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.