sociaal / Partnernieuws

Opgavegericht werken op recept: gemeente Putten

De beweging in gang zetten van de systeemwereld naar de leefwereld.

11 april 2023
Opgavegericht werken
Stefan Fiddelaar- gemeente Putten

Als gemeente kun je mooie toekomstscenario’s bedenken, maar doe dat vooral samen en opgavegericht met inwoners en maatschappelijke partners. Hoe? Dat hangt af van de lokale situatie. Een voorbeeld: gemeente Putten.

Het plan: van de systeemwereld naar de leefwereld

De beleidsafdeling Samenleving van gemeente Putten wilde haar meerjarenplan 2023 – 2026 opgavegericht aanpakken. Enerzijds wilden de beleidsmedewerkers beter leren samenwerken met inwoners en partners en anderzijds op een nieuwe manier leren samenwerken met collega’s van andere beleidsdomeinen.

Het leek ons de beste manier om met elkaar de beweging in gang te zetten van de systeemwereld naar de leefwereld. En we hopen ook dat het een mooie pilot is voor de rest van de organisatie.

Stefan Fiddelaar - Beleidsadviseur

Gezocht: iemand met praktijkervaring in opgavegericht werken

De gemeente Putten zocht iemand met praktijkervaring. Iemand die:

 • beleidsadviseurs traint in opgavegericht werken
 • ondersteunt bij het formuleren van opgaven
 • interactieve sessies vormgeeft met inwoners en partners
 • gesprekken leidt

RadarAdvies ondersteunt de gemeente Putten op hoofdlijnen bij:

 • enquêtes
 • dialoogtafels
 • een plan van aanpak
 • de uitvoering van plannen
 • monitoring

Samenwerking 

De gemeente Putten huurde Mirte Loeffen in om het proces te begeleiden. Stefan: “Mirte is positief, heeft een frisse blik en voelt goed aan welke (politieke) belangen er zijn. Ze krijgt een grote groep inwoners en maatschappelijke partners positief mee en houdt ze betrokken. Bovendien leren wij als team hoe we dit – op zowel inhoud als proces – de volgende keer alleen kunnen doen.”

Een tijdlijn: wat is er tot nu toe gedaan?

Tot nu toe heeft de gemeente:

 • zich verdiept in opgavegericht werken (februari 2022)
 • enquêtes opgesteld en uitgezet onder inwoners en professionals (april 2022)
 • dialoogtafelsessies georganiseerd met inwoners, professionals en ambtenaren (april 2022)
 • uitkomsten enquêtes geanalyseerd en gepresenteerd (mei 2022)
 • startnotitie voor gemeenteraad opgesteld (mei 2022)
 • samen met inwoners en partners de belangrijkste opgaven uitgewerkt (januari 2023)
 • de opgaven verwerkt in het meerjarenplan (februari 2023)

De gemeente gaat in 2023 in ieder geval nog:

 • expertpools organiseren gericht op de gedefinieerde opgaven
 • inwoners en partners een rol laten spelen bij de uitvoering van beleid

Nieuwsgierig geworden? Nodig ons uit voor een kennissessie!

Dan gaan we samen in ieder geval 4 dingen doen:

 1. opgavegericht werken verkennen
 2. bespreken wat lokaal nodig is en wat mogelijke effecten zijn
 3. een serious game spelen
 4. de toekomst verkennen

We kunnen iemand uit een andere gemeente meenemen die uit eigen ervaring vertelt over opgavegericht werken.

Plan meteen een afspraak in (of stel de vragen die je nog hebt):

Mail of bel Mirte Loeffen.

Of neem contact met ons op.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.