sociaal / Partnerbijdrage

Inwonerskracht en de rol van de lokale overheid

Inwonerskracht en de rol van de lokale overheid

21 juli 2014

AfbeeldingHet landelijk Wmo-projectleidersnetwerk heeft de werkgroep Inwonerskracht in het leven geroepen. Deze werkgroep heeft onderzocht hoe de theoretische kennis over burgerkracht of inwonerskracht valt te vertalen naar de lokale praktijk binnen gemeenten. Ook hebben zij verkend welke gemeentelijke rollen en instrumenten inwonerskracht kunnen stimuleren. De bevindingen zijn nu verschenen in de rapportage Inwonerskracht en de rol van de lokale overheid.

Verschuivende dynamiek

De werkgroep spreekt liever van ‘inwonerskracht’ dan van ‘burgerkracht’. De term ‘burger’ creëert afstand en gaat uit van een ongelijkwaardige positie van de burger ten opzichte van de overheid, terwijl deze dynamiek juist aan het verschuiven is. Inwoners doen niet langer meer met de gemeente mee, de gemeente doet met de inwoners mee.

Eigen kracht versterken

Elke inzet van inwoners telt, ongeacht of die plaatsvindt in de zorgsector of een andere sector. Want ook buurt-, sport-,welzijns- en cultuurvoorzieningen werken preventief om duurdere zorg en voorzieningen te voorkomen. En dat is juist een van de essenties van inwonerskracht: de eigen kracht en de ‘nulde lijn’ versterken.

Ondersteuningspiramide en model van zelfsturing

Aan de basis staan de theoretische kaders van de ondersteuningspiramide en het model van zelfsturing. Vervolgens passeren ook vele praktijkvoorbeelden de revue. Uiteindelijk leidt dit tot een groot aantal tips waarmee gemeenten hun voordeel kunnen doen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de werkgroep Inwonerskracht en de verschenen rapportage Inwonerskracht en de rol van de lokale overheid? Neem contact op met

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.