sociaal / Partnerbijdrage

Hoe verbeteren we de integratie van statushouders?

Hoe verbeteren we de integratie van statushouders? Op welke manieren kunnen de talenten en het netwerk van statushouders ingezet worden?

20 juli 2016

In Nederland ligt een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de organisatie van opvang en integratie van vluchtelingen bij de gemeenten. Deze keer zoomen we in op manieren om de talenten en het netwerk van statushouders in te zetten voor een betere en snellere integratie.

WIE-focus

RadarAdvies heeft bij verschillende projecten en organisaties de WIE-focus gebruikt. Daarbij staan Wederkerigheid (W), (In)formeel netwerk (I) en Eigen kracht (E) centraal. Dat heeft tot duurzame resultaten geleid, onder meer bij de wijkgerichte aanpak in Rotterdam. Diezelfde WIE-focus werkt ook uitstekend om de integratie van vluchtelingen en statushouders te verbeteren. Bovendien is er met deze aanpak veel tijdwinst te boeken.

 

Wederkerigheid

Iedereen kan een bijdrage leveren, ook mensen die net nieuw in Nederland zijn aangekomen. Sluit daarom aan op ieders talenten en kwaliteiten. Dan blijkt ‘Voor wat, hoort wat’ makkelijk haalbaar. Mensen willen namelijk graag iets terugdoen. Het leidt af van het wachten en hun onzekere bestaan en geeft zin aan de dag. Mobiliseer daarbij ook de omgeving van de statushouders.

 

Informeel netwerk

Want ook al is een vluchteling ontheemd, meestal is er toch wel een netwerk aanwezig: Familie, vrienden, landgenoten. Gebruik dat netwerk om doelen te realiseren. Daarnaast willen ook ex-vluchtelingen en vrijwilligers rondom een centrum of in de buurt hun kennis en ervaringen graag delen. Dus andermaal een belangrijke rol voor de energie in de omgeving van de statushouder. Die kan van vrienden of buurtbewoners komen, maar eveneens van verenigingen, bedrijven en scholen.

 

Eigen kracht

Begin niet op nul. Een statushouder heeft een verleden, interesses en kwaliteiten. Door daarop aan te sluiten ontstaan er kansen. Begin direct, met kleine stapjes. Laat vluchtelingen en statushouders meehelpen in het opvangcentrum, bijvoorbeeld in de keuken of bij (sport)activiteiten. Maak leg ook verbindingen in de directe omgeving. Laat iemand die muzikaal is aansluiting zoeken bij de lokale muziekvereniging. Maak iemand die kok is geweest in Bagdad een dag verantwoordelijk voor het eten. Tevens is er enorme winst te behalen door mensen direct  Nederlands of Engels te laten leren.

 

AfbeeldingMeer weten

Wilt u meer weten over het inzetten van eigen kracht en informele netwerken? Neem dan contact op met Han Riksten – h.riksten@radaradvies.nl.

Lees ook Vluchtelingenopvang: oog voor de leefbaarheid van uw gemeente

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.