sociaal / Partnerbijdrage

Evidence based werken in de publieke sector

Doe je de goede dingen? En doe je ze goed? Dat zijn de kernvragen die je met evidence based werken beantwoordt.

17 februari 2022
Schema evaluatie

Evidence based werken kan een essentiële rol spelen bij het verbeteren van aanpakken in de publieke sector. De adviseurs en onderzoekers van RadarAdvies begeleiden, geven trainingen en voeren evaluaties uit voor gemeenten, ministeries en publieke organisaties.

Wat is evidence based werken?

Evidence based werken is in essentie het toepassen van inzichten uit de wetenschap en de praktijk bij de ontwikkeling en uitvoering van beleid en interventies. Je gebruikt deze inzichten als onderbouwing bij het (door-)ontwikkelen van een plan van aanpak of interventie.

Wat bereik je met evidence based werken?

Met evidence based werken vergroot je de effectiviteit en impact van aanpakken en interventies (en toont deze ermee aan). Je kunt vragen onderbouwd beantwoorden, vragen als:

  • hoe kan ik mijn beleid zo inrichten dat het aansluit bij inzichten over ‘wat werkt’?
  • waarom bereik ik met mijn interventie sommige groepen wel en andere niet?
  • waarom haken veel deelnemers af bij ons sleutelfigurennetwerk?
  • hoeveel nieuwkomers hebben door ons inburgeringsprogramma werk en een huis gevonden?
  • in hoeverre voelen nieuwkomers zich onderdeel van onze gemeente?

Hoe evidence based werkt u? Doe de quiz op de website van RadarAdvies >

Aanpak

Onze adviseurs en onderzoekers kunnen uw projectgroep, afdeling of organisatie volledig toerusten om zelf aan de slag te gaan met evidence based werken. Daarnaast kunnen wij u ook ontzorgen door het verrichten van onafhankelijk evaluatieonderzoek.

Begeleiding en training

Het toerusten van uw medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden zodat zij straks zelf op een meer evidence based wijze kunnen werken. Bijvoorbeeld in de vorm van training, coaching en/of advies. Wij houden hierbij altijd rekening met uw lokale context en werkpraktijk. Dit is voor ons een essentieel onderdeel voor kwaliteitsverbetering in elke type organisatie.

Uitvoeren evaluaties

Om evidence based werken structureel toe te passen, is het is van belang om in alle fasen van beleidsontwikkeling en uitvoering te evalueren: vooraf, tijdens, en achteraf. Dit vertaalt zich in drie soorten evaluaties die bij een evidence based werkwijze passen: planevaluatie, procesevaluatie en effectevaluatie. Idealiter worden deze evaluaties in een cyclus gecombineerd, maar ze zijn ook op zichzelf van grote meerwaarde. Alle evaluaties kunnen wij voor u uitvoeren, passend bij uw behoeften aan inzicht.

Voorbeeldopdrachten en infographics

Bekijk op www.radaradvies.nl/evidence-based-werken-in-de-publieke-sector voorbeeldopdrachten en infographics.

App, bel of mail gerust

Neem contact op met Malon Peeters-Osseyran 0631917677 of stuur haar een e-mail: m.peeters@radaradvies.nl.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.