sociaal / Partnerbijdrage

Amsterdam-Noord verdeelt buurtbudget democratisch met inwoners

Inwoners laten meedoen bij democratische opgaven

27 april 2023
radar

Klantcase: projectleiding Buurtbudget Amsterdam-Noord 

Hoe kijkt een ander naar uw aanpak van een moeilijke opgave? Hoe zou een extern projectleider het doen? Iemand ‘van buiten’ met de juiste kennis en ervaring, biedt vaak net die inzichten en praktische tips die u nodig heeft. Meteen handig voor de aanpak van een volgende opgave. Stadsdeel Amsterdam-Noord huurde collega Janet Vloothuis in. Haar opdracht: verdeel het buurtbudget van 839.300 euro democratisch mét 100.000 inwoners in 1 jaar tijd.

Buurtbudget in het kort

Stadsdeel Amsterdam-Noord had voor het Buurtbudget 839.300 euro beschikbaar. Het stadsdeel bestaat uit 3 gebieden. Per gebied is een buurtbudget beschikbaar gesteld. Samen met bewoners zijn de belangrijkste thema’s bepaald waarvoor bewoners zelf een plan konden indienen om hun buurt leefbaarder te maken. Bewoners die hulp wilden bij het maken van een plan konden rekenen op ondersteuning van het coördinerende team.

Aanpak Buurtbudget

Het belangrijkste uitgangspunt bij dit project: domeinoversteigende samenwerkingen opstarten en een dwarsdoorsnede van de buurtbewoners bereiken. Ook met de mensen die van nature minder snel meedoen aan dit soort dingen. Dat zou alleen lukken met een coördinerend team met een bewonersgerichte mindset. Daarom stelde Janet eerst een toekomstbestendig team samen. “Het team is erin geslaagd om bewoners met elkaar het gesprek aan te laten gaan. De democratiseringsgeest in Amsterdam-Noord is los!”

Voordelen inhuur projectleiding

Met de nieuwe aanpak van het Buurtbudget heeft Amsterdam-Noord:

  • een realistisch bestuurlijk en ambtelijk gedragen plan van aanpak
  • nieuwe samenwerkingsvormen
  • creatieve activiteiten om bewoners te bereiken (in buurthuizen en rondrijden met een ‘participatiebus’)
  • interactieve processen voor het indienen van plannen en de stemronden
  • nieuwe events rondom de opstart, het stemmen en de evaluatie

Teammanager gemeente over externe inhuur   

Waarom zou je een externe projectleider inhuren? “Omdat die persoon 100% dedicated is”, zegt teammanager Sociale Basis Caroline Spaander. “Bij een project van deze omvang heb je gewoon 1 fte nodig. Dat bleek wel uit de pilot van 2019/2021; het kost tijd om het goed te doen. Het zijn geen ‘projectjes’ die je er wel even bij doet.”  

 “Janet is politiek sensitief. Ze weet hoe de gemeente werkt en dat is gewoon heel belangrijk. Ze heeft het hele project gedragen en tegelijkertijd waardevolle adviezen gegeven bij bredere interne overleggen. En Janet is oprecht gedreven om met zoveel mogelijk bewoners samen te werken en te zien als gelijkwaardige gesprekspartners. Als ze aanvoelde dat een bewoner hulp nodig had, belde ze zelf op om dit te checken en zorgde ze dat het werd opgelost.”  

Coördinator Buurtbudget over Janets aanpak

Rojin Teymouri is coördinator Buurtbudgetten en noemt Janet een pionier. Rojin: “Het was een uitdaging om collega-ambtenaren en 100.000 bewoners te laten samenwerken aan een democratiseringsopgave. Gelukkig bleef Janet geloven in de positieve uitkomst. Ook als een buurtproject dreigde te mislukken. Dan zei ze: ‘Er hebben 300 bewoners op dit project gestemd. We gaan het hoe dan ook samen oplossen.’ Ze heeft laten zien hoe je een groot project samen met bewoners goed kunt managen. Eigenlijk heeft ze ons naar een nieuwe manier van werken begeleid.”

Resultaat Buurtbudget

Er zijn per gebied tussen de 60 en 90 plannen ingediend waar bewoners op hebben gestemd. Diverse plannen: voor groen- en duurzaamheidsprojecten door bewoners uit nieuwe wijken, projecten als sportlessen voor 55-plussers in achterstandsbuurten en voedselpakketten voor mensen met een klein budget. 7010 bewoners van 12 jaar en ouder hebben gestemd. Uiteindelijk zijn er 42 plannen uitverkozen.

Janet: “We hebben alles uit de kast gehaald. Het is gelukt om met veel bewoners contact te maken. Gezien de schaalgrootte van het project en de tijdsdruk hebben we enorm veel bereikt. Bij de gemeente wordt dit gezien als een goede basis om buurtgericht op door te bouwen.”

Verantwoordelijkheid projectleider burgerparticipatie

Janet Vloothuis was als projectleider voor stadsdeel Amsterdam-Noord verantwoordelijk voor een democratische aanpak van het Buurtbudget 2021/2022. Met oog voor de positie van bewoners die regie nemen en bewoners die daar minder toe in staat zijn. Door hen een stem te geven en de regie over het uitvoeren van hun plannen. Met een coördinerend team dat het de volgende keer zelf kan doen.  

Even sparren over uw opgave? Dat doen we graag!

Neem contact op met Janet Vloothuis
Of laat een bericht achter op onze contactpagina. 

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.