sociaal / Partnerbijdrage

Almere doet het goed in vluchtelingenaanpak

Orde en rust met aandacht voor lange termijn

17 april 2023
RadarGroep

De opvangcrisis bestrijkt een groot spectrum. Aan het ene eind een verwoeste wijk in het land van herkomst van een vluchteling tot aan het andere eind een opvanglocatie in een wijk in Almere. Almere schoot vluchtelingen te hulp. Nam verantwoordelijkheid. Maar kreeg daar een hoop nieuwe vraagstukken voor terug: hoe zorg je als gemeente voor een snel, humaan en toekomstbestendig opvangproces en hoe doe je dit in overleg met inwoners en jouw (maatschappelijke) partners? Pak je dat als gemeente alleen aan of huur je een extern programmamanager in? Gemeente Almere huurde Shermin Amiri in.

De situatie in Almere

De gemeente Almere vangt zowel Oekraïense ontheemden als vluchtelingen en asielzoekers op verschillende plekken in de gemeente op. Er wordt inmiddels gezorgd voor onder andere sport, onderwijs en mobiele keukens. Er is meer ruimte en privacy voor mensen dan in het begin.

Verantwoordelijkheid programmamanager vluchtelingen

Shermin Amiri werd in de zomer van 2022, een turbulente tijd, gevraagd om programmamanager vluchtelingen te worden. Een tijdelijke opdracht. Enerzijds met verantwoordelijkheid voor de reguliere opvang en zaken als huisvesting, integratie en inburgering en anderzijds voor de opvang van Oekraïners en de noodopvang als gevolg van de crisissituatie in Ter Apel.

De opdracht van de programmamanager

Het programma vluchtelingen in Almere handen en voeten geven en goed positioneren binnen de gemeente. Een hele opgave in een toenemende complexe samenleving. Dit laat zich in de opvangcrisis onder meer zien in opgaven met botsende belangen en behoeften aan nieuwe instrumenten en vaardigheden die de leefwereld van vluchtelingen en de systeemwereld in Nederland op elkaar laten afstemmen. Shermins persoonlijke missie: het leiden en in beweging brengen van het programma en de gemeentelijke middelen in een gewenste richting krijgen.

Halverwege 2022 startte Shermin aan zijn opdracht met het pleidooi: zorg dat de programmamanager dagelijks aangehaakt blijft bij de praktijk van teams en projecten. Formuleer heldere doelstellingen. En zorg dat meer mensen beter gaan samenwerken en dat alle stakeholders doen wat ze in potentie kunnen én willen.

Belangrijkste opgaven programmamanagement vluchtelingen

  • huisvesting statushouders
  • succesvolle implementatie nieuwe Wet inburgering
  • projectorganisatie opvang vluchtelingen

Belangrijkste rollen programmamanagement vluchtelingen

  • strategisch sparringpartner directie en ambtenaren
  • strategisch sparringpartner burgemeester en wethouder

Wat zegt de burgemeester over de samenwerking?

Ank Bijleveld-Schouten kwam als minister van Defensie vaak in de landen waar nu veel vluchtelingen en asielzoekers vandaan komen. Ze heeft een duidelijk beeld van de situatie in hun land van herkomst. Dat maakt dat ze als burgemeester van Almere en als voorzitter van Veiligheidsregio Flevoland (van 17 januari 2022 tot en met 1 maart 2023) altijd het grotere plaatje voor ogen kon houden.

Burgemeester Ank Bijleveld-Schouten: “Het vraagstuk lokale opvang vluchtelingen is omgeven met emoties, maar Shermin blijft vanuit oprechte betrokkenheid onderzoeken wat er werkelijk bij de mensen leeft. Hij luistert heel goed en brengt op een rustige manier steeds weer de kern van het probleem terug naar de feiten. Hij brengt alles wat er speelt helder in kaart en zet dit om in stukken die uiteindelijk ergens toe leiden. Bijvoorbeeld door al tijdens een crisissituatie een plan te maken voor de lange termijn. Daarbij betrekt hij niet alleen ons bij, maar bijvoorbeeld ook alle betrokkenen.”

Ank Bijleveld-Schouten: “Shermin brengt rust in de hectiek. Een prestatie. Er komen veel intense gevoelens bij het vluchtelingenvraagstuk kijken, maar Shermin wist al tijdens gesprekken te zorgen voor meer wederzijds begrip. Zowel op politiek niveau als bij betrokken ambtenaren. Hij slaat een brug tussen bestuurders, beleidsmakers, de uitvoering en de mensen om wie het gaat.”

Almere zet gelijkwaardigheid altijd voorop

Shermin Amiri

Shermin bewondert de warme en verantwoordelijke houding van de bestuurders in Almere. “Zij blijven pleiten voor een gelijkwaardige behandeling voor álle inwoners van de stad die met urgentie hulp nodig hebben. Ze doen hier al het mogelijke binnen de mogelijkheden.”

Vragen over uw opgave? Shermin denkt graag met u mee.

Shermin houdt zich sinds 2014 bezig met inburgering, integratie en vluchtelingenproblematiek. In deze opdracht voor de gemeente Almere komt alles samen: inburgering, huisvesting, opvang en integratie. Zowel op politiek als bestuurlijk als ambtelijk niveau.

Neem contact op met Shermin Amiri

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.