Advertentie
sociaal / Nieuws

Raadsoppositie Maastricht laakt ‘geheimhoudingscultus’

De oppositiepartijen in de Maastrichtse gemeenteraad hebben het college in een open brief opgeroepen de informatieplicht nu eens serieus te nemen. Informatie over de spionageaffaire verkrijgen kostte al veel moeite, maar aanleiding voor de brief is het vertrouwelijke procedurevoorstel rond rechtmatigheidsonderzoeken in de jeugdzorg en Wmo. ‘Deze afspraak over vertrouwelijkheid is nimmer met de raad gemaakt.’

01 juli 2019
stadhuis-maastricht.jpg

In een open brief heeft de raadsoppositie het Maastrichtse college opgeroepen de informatieplicht nu eens serieus te nemen. Informatie over de spionageaffaire verkrijgen kostte al veel moeite, maar aanleiding voor de brief is het vertrouwelijke procedurevoorstel rond rechtmatigheidsonderzoeken in de jeugdzorg en Wmo. ‘Deze afspraak over vertrouwelijkheid is nimmer met de raad gemaakt.’

'Geen afspraak over vertrouwelijkheid'
Met verbazing hebben de raadsleden van zeven oppositiepartijen (12 zetels) in de Maastrichtse gemeenteraad (39 zetels) kennisgenomen van een procedurevoorstel rond rechtmatigheidsonder-zoeken in de jeugdzorg en de Wmo, schrijven zij in de open brief. Het college stelt dat de informatie “conform afspraak” ter info wordt gelegd. ‘De raad heeft echter nimmer deze afspraak met u gemaakt. U heeft zelf besloten deze informatie vertrouwelijk ter info te leggen.’

Vaker moeite informatie boven te halen
Het is volgens de raadsleden niet de eerste keer dat de gemeenteraad het gevoel heeft nauwelijks serieus haar taak te kunnen uitvoeren, nu het college ervoor kiest zaken vertrouwelijk ter info te leggen. ‘Ook bij de spionageaffaire was het voor de raad echt duwen en trekken om op de juiste manier aan informatie te komen. En in 2017 moest er zelfs een advies van een jurist aan te pas komen om te bewerkstelligen dat info waar de gemeenteraad gewoon recht op heeft (de tarieven van de sportclubs) ook daadwerkelijk openbaar behandeld werd.’

Inzagemogelijkheid 'veel te summier'
De partijen roepen het college dan ook op om met inachtneming van de Gemeentewet te voldoen aan zijn wettelijke taak. ‘De gemeenteraad én individuele raadsleden hebben recht op openbare en transparantie informatie. Informatie dient in beginsel openbaar te zijn.’ Volgens de raadsleden is de huidige inzagemogelijkheid in de rechtmatigheidsverzoeken veel te summier. ‘Bovendien valt te betwisten wat wel en niet openbaar is.’ Ook heeft de raad niet gevraagd om individuele casussen. De raad wil enkel controleren of zorgaanbieders daadwerkelijk zorg hebben verleend tegenover het uitgekeerde geld. De raadsleden willen een overzicht van wat in 2015 en 2016 aan zorgaanbieders is uitgekeerd, wat rechtmatig is besteed en welk bedrag in discussie is (mogelijk onterecht uitgekeerd).

Hercule Poirot
De raadsleden hopen dat het college serieus met de vragen aan de slag gaat, want zij zijn inmiddels drie weken aan de slag om informatie boven tafel te krijgen ‘en tot op heden kan niet worden gezegd dat u erg welwillend bent in het meewerken aan het verkrijgen van de juiste openbare informatie’. ‘Het kan toch niet zo zijn dat de gemeenteraad uiteindelijk als een Hercule Poirot zijn grijze cellen creatief moet gebruiken om naar andere middelen te gaan zoeken om te krijgen waar de raad op basis van de Gemeentewet recht op heeft.’ De raadsleden wijzen er fijntjes op dat dit te meer klemt, omdat de griffie het college ook anders heeft geadviseerd over de rechtmatigheidsonderzoeken.

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie