Advertentie
sociaal / Nieuws

Gemeenten hebben geen beleid voor EU-migranten

Zeventig procent van de Nederlandse gemeenten waar migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa wonen, ervaart knelpunten ten aanzien van deze doelgroep.

16 april 2015

Zeventig procent van de Nederlandse gemeenten waar migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa wonen, ervaart knelpunten ten aanzien van deze doelgroep. Toch heeft 61 procent geen gericht beleid voor deze groep nieuwe migranten. Als gemeenten al gericht beleid voeren, dan is dat gericht op huiksvesting en registratie, maar niet op bijvoorbeeld inburgering. 

Geen inburgeringsbeleid
Dit blijkt uit de landelijke enquête Gemeenten & EU-migranten van het Kennisplatform Integratie & Samenleving. Dit platform, opgericht door Movisie en het Verwey-Jonkerinstituut, is sinds 1 januari dit jaar actief als opvolger van het multicultureel instituut Forum. Aan het onderzoek namen 161 gemeenten deel. Slechts een op de vijf gemeenten heeft beleid ontwikkeld rondom inburgering, kinderen van migranten en arbeidsmarktproblematieken. Gemeenten geven aan lastig te kunnen inschatten of inburgering aan de orde is, omdat het niet altijd even duidelijk is of migranten zich tijdelijk of permanent in Nederland willen vestigen. Tegelijkertijd is inburgering van EU-migranten niet verplicht.  

Dezelfde fouten
‘Gemeenten worstelen met de komst van migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa’, zegt onderzoeker Marjan de Gruijter, ‘enerzijds hebben ze de angst om dezelfde fouten te maken als decennia geleden bij de eerste generatie arbeidsmigranten uit voornamelijk Turkije en Marokko: te weinig van de migranten eisen, maar ook te weinig aanbieden. Ze nemen nu nog te weinig actie. Dit komt omdat gemeenten niet goed weten hoe ze deze migranten kunnen bereiken en ondersteunen.’

Weinig kennis
De meeste gemeenten hebben weinig kennis over deze nieuwe groep migranten. Zo heeft 70 procent bijvoorbeeld geen zicht op de arbeidssituatie van de migranten en geeft 54 procent aan weinig kennis te hebben over huisvesting. Deels ligt dat aan de gemeenten zelf. 76 procent zegt niet actief kennis te vergaren over hun situatie. De Gruijter zou het een goede ontwikkeling vinden als gemeenten meer in contact komen met de doelgroep. ‘Dan kan je elkaar leren kennen en grip krijgen op de knelpunten. Nu is er alleen contact bij de registratie, daarna is een migrant voor de gemeente meestal weer buiten beeld.’

Reacties: 3

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

E.Doeve / jurid. beleid. medew ro
met een eenvoudige europese blik denk ik dan: beleid? alle eu-burgers hebben toch dezelfde rechten en plichten? dat is toch afgesproken?! of mis ik iets belangrijks?
Jan Beerenhout azn / Buitenlid IPSV=Bende van Schaefer
Geen beleid voor IMmigranten, maar ook niet voor Emigranten en Remigranten. Het is een hindernis als er van uitgegaan wordt dai iedereen binnen de EU of binnen Nederland gelijke, dezelfde rechten & plichten heeft. Dat geldt slechts in gelijke omstandigheden.
jan van den broek
Hard werkende Polen werken 55 uur /week of meer gedurende 6 mnd in de tuinbouw.

Deze mensen moeten toeristen belasting betalen

183 dagen x € 1,52= €278,16 Het is niet in alle gemeente , maar wel in Veghel .Is dit raar?
Advertentie