Advertentie
sociaal / Nieuws

Eis tot tegenprestatie valt slecht bij gemeenten

De verplichte tegenprestatie werkt niet en is onnodig. Dat stelt de VNG. Ook Divosa is kritisch over de plannen van staatssecretaris Van Ark (SZW) om gemeenten te verplichten een tegenprestatie te eisen van bijstandsgerechtigden.

22 november 2019

De verplichte tegenprestatie is onnodig en werkt niet. Dat stelt de VNG in reactie op de plannen van staatssecretaris Van Ark (SZW) om gemeenten te verplichten een tegenprestatie te eisen van bijstandsgerechtigden. Ook Divosa is kritisch over de aangekondigde maatregel.

Uitvoeringsverplichting

‘Dit is weer een uitvoeringsverplichting voor gemeenten die in de wet wordt vastgelegd’, stelt de VNG. De VNG vindt een nieuwe verplichting om iedereen een passend aanbod te doen overbodig omdat de wet al voldoende mogelijkheden biedt. ‘Het vastleggen van deze regel in de wet beperkt gemeenten juist in hun mogelijkheden om maatwerk te bieden en gaat uit van wantrouwen.’

Extra geld

Als het daadwerkelijk tot een wetswijziging komt, moet het rijk ook met extra geld over de brug komen, vindt de gemeentekoepel. ‘De staatssecretaris stelt dat het doen van een passend aanbod binnen de bestaande middelen moet worden gedaan. Dat is geen realistische aanname.’ Eerder deze week, in reactie op de eindevaluatie van de Participatiewet door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), stelde de VNG dat gemeenten niet voldoende financiële middelen hebben om ‘alle inhoudelijke ambities waar te maken en iedereen te ondersteunen’.

Haagse retoriek

‘Positief als wij met elkaar meer mensen uit de schulden en aan (vrijwilligers)werk kunnen helpen. Maar bespaar ons de Haagse retoriek en zorg voor goede randvoorwaarden’, twitterde Peter Heijkoop, wethouder werk en inkomen in Dordrecht (CDA) en voorzitter van de VNG-commissie participatie, schuldhulpverlening en integratie.   

Verliezen uitkering

Divosa snapt niet waarom gemeenten bijstandsgerechtigden tot een tegenprestatie moeten gaan dwingen. 'De Participatiewet gaat al uit van wederkerigheid: in ruil voor de uitkering verwachten we van mensen dat zij hun uiterste best doen om weer aan de slag te komen. Of tenminste te werken aan hun inzetbaarheid', aldus Divosa-voorzitter Erik Dannenberg. Mensen die zich onvoldoende inzetten, verliezen uiteindelijk hun uitkering. SCP-directeur Kim Putters liet zich in Nieuwsuur zeer kritisch uit over de eis tot tegenprestatie. Die eis draag niet bij aan het vinden van ‘echt’ werk, stelde hij.

Reacties: 2

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

pieter / wegkijker
Het is volgens mij een kwestie van definitie.

Als je burgers met een uitkering naar vermogen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk laat doen (met de nadruk op vrijwillig en in overleg) dan is dat voor beide partijen interessant.

Uit ervaring weet ik dat veel mensen zich dan weer gezien en gewaardeerd voelen. Soms is het een opstap aar betaald werk, vaak niet, mensen doen dan wel mee en dat is de essentie volgens mij.

Tegenprestatie klinkt wel stoer maar werkt weerstandsverhogend.
Adriaan Zwaag
"SCP directeur Kim Putters is uiterst kritisch".Dat was te verwachten. Putters is hardcore PvdA, hij zat 10 jaar als senator namens die partij in de Eerste Kamer. En aangezien zijn partij deze keer in de oppositie zit, gaat hij vol op het orgel. In de vorige regeerperiode (Rutte 2, het kabinet van VVD en PvdA) is de Participatiewet ingevoerd. Toen hield Putters zich muisstil, natuurlijk.Zijn hypocriete gedrag zorgt er wel voor dat niemand van de coalitiepartijen Putters nog serieus neemt. Het SCP verdient een betere (lees: objectievere) directeur.
Advertentie