Advertentie
sociaal / Nieuws

Pleidooi voor invoering basistarief Wmo

Voor een aantal onderdelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) moet een basispakket met basistarieven komen. SP-Kamerlid Renske Leijten dient hiertoe volgende week een initiatiefnota in. GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman voelt daar ook wel wat voor.

25 maart 2015

Er moet een basispakket komen voor een aantal onderdelen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Hierin moet de dagbesteding, begeleiding, huishoudelijke hulp en mantel- en respijtzorg worden ondergebracht. Voor dit basispakket moeten basistarieven worden vastgelegd. SP-Kamerlid Renske Leijten dient hiertoe volgende week een initiatiefnota in.

Rechtsongelijkheid

Met zo’n basispakket kunnen grote aanbodverschillen tussen gemeenten en daarmee rechtsongelijkheid voor burgers worden voorkomen, verduidelijkt Leijten. Uit onderzoek naar de gemeentelijke Wmo-inkoopcontracten blijkt dat er enorme verschillen zitten in de tarieven die gemeenten sinds januari voor dezelfde Wmo-producten betalen, en daarmee het bezuinigingspercentage dat gemeenten doorvoeren. Dat varieert van gemiddeld 17 tot 22 procent, met uitschieters naar boven en beneden, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente (UT) dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd. De rijkskorting op het overgehevelde Wmo-budget bedraagt over 2015 gemiddeld 11 procent.

Doorn in het oog

De fikse tariefverschillen zijn het SP-Kamerlid een ‘doorn in het oog’. De (te) lage tarieven vormen een gevaar voor de continuïteit en de kwaliteit van zorg, stelt Leijten. Zij heeft inmiddels verantwoordelijk staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) om een reactie op de berichtgeving hierover in Binnenlands Bestuur gevraagd. Ook GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman heeft dat gedaan. ‘We wisten dat er met de decentralisatie verschillen tussen gemeenten zouden ontstaan, maar dat die verschillen zo groot zijn, baart me wel zorgen’, aldus Voortman. Ze voelt wel wat voor de invoering van een standaardtarief. ‘Daar is wel wat voor te zeggen.’

Monitoren

‘Het zijn forse verschillen tussen gemeenten die we goed moeten monitoren’, stelt D66-Kamerlid Pia Dijkstra. Ze vindt het echter te vroeg om de noodklok te luiden. Ook omdat gemeenten de vrijheid hebben om het beleid op hun eigen manier in te vullen en ‘we pas drie maanden onderweg zijn’. De belangrijkste vraag is voor haar of de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, dat ook krijgen. Daar is in het onderzoek niet naar gekeken. De monitor die Van Rijn heeft toegezegd, moet in de ogen van D66 daar wel op ingaan. Ook moeten de tariefverschillen die uit dit onderzoek naar boven zijn gekomen in de monitor worden meegenomen, evenals een verklaring daarvoor. Gemeenteraden moeten daar eveneens goed op toezien, benadrukt Dijkstra.

Anticiperen

Zowel Leijten als Voortman stellen dat gemeenten mogelijk meer bezuinigen dan strikt noodzakelijk, om alvast te anticiperen op de bezuinigingen op het rijksbudget voor de Wmo vanaf 2016. Uit het onderzoek onder 162 gemeenten blijkt dit echter niet het geval te zijn. De gemeenten stellen dat de bezuinigingen nodig zijn om de vele nieuwe kostenposten te dekken, zoals de investeringen in wijkteams en ict. Hiermee kunnen de grote verschillen niet worden verklaard, stellen de onderzoekers van de UT, omdat álle gemeenten met dergelijke kosten worden geconfronteerd. Dijkstra oppert als mogelijke verklaring dat gemeenten er wellicht bewust voor hebben gekozen behoedzaam te werk te gaan, ‘omdat ze niet weten waar ze op zouden uitkomen. Sommige gemeenten hebben conservatieve contracten gesloten, die wellicht later worden bijgesteld.’

Beschikking

Het basispakket Wmo, waarvoor Leijten volgende week een initiatiefnota gaat indienen, is een pakket waar iedereen die dat nodig heeft aanspraak op kan maken. ‘Net zoals het consultatiebureau of inentingen’, verduidelijkt Leijten. Het Wmo-basispakket kan worden ondergebracht in de Wet publieke gezondheidszorg. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. De toegang daartoe gaat via een beschikking die door zorgprofessionals moet worden afgegeven. Dat kan een huisarts zijn. Met die beschikking op zak moeten gemeenten de benodigde zorg en/of ondersteuning leveren. Hoe die wordt ingericht, blijft het pakkie an van gemeenten, benadrukt Leijten. Op dat vlak houden gemeenten hun beleidsvrijheid. Als ze zich maar aan de basistarieven houden. Voor burgers is er meer zekerheid op zorg én rechtsgrond in het geval de gemeente de zorg toch weigert, aldus Leijten. De burger heeft dan een inhoudelijke beschikking waarmee hij bezwaar kan aantekenen.

Reacties: 14

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Frits van Vugt / Public Consulancy & voorzitter van 2 lokale rekenkamers
De fikse tariefverschillen bij verschillende Wmo-diensten zijn het SP-Kamerlid een ‘doorn in het oog’. De (te) lage tarieven vormen een gevaar voor de continuïteit en de kwaliteit van zorg, stelt Leijten.Ik zou juist het omgekeerde willen stellen: de te hoge tarieven vormen een gevaar voor de continuïteit en de kwaliteit van zorg. Wiersma wijst er terecht op dat ze zorgkosten al richting de 70 miljard opgaan en - door de vergrijzing - nog steeds stijgen (zij het niet meer zo spectaculair dan de afgelopen jaren het geval was).

Bij de invoering van de Wmo (2007) is indertijd gebleken dat er fors lucht in de hh-prijzen zat. Dat is ook het geval bij vele AWBZ-diensten waar tot op heden nog nauwelijks op gestuurd is. Veel zorgorganisaties zijn logge en dure organisaties geworden die amper nog flexibel kunnen inspelen op de markt en de teruglopende vraag. Dáár zou eens beter op gelet moeten worden.
Johan / ambtenaar
Als je een basispakket Wmo wil, laat dan de rijksoverheid dat weer lekker zelf doen... Het is of overhevelen en mond dicht, of niet overhevelen en er wat van vinden.....
Arnold / gemeentemabtenaar
Wat hadden de heren en dames politici dan verwacht? Zelf willen ze het niet meer uitvoeren, kieperen het met fikse kortingen over de schutting en dan verbaast zijn over de verschillen die ontstaan. Had het dan lekker zelf gedaan en het lef gehad om zelf in te grijpen. Maar goed, hoe lang voeren gemeenten deze taken al uit? Het is al zo lang niet op orde dat het hoog tijd is om in te grijpen............. Je zou ook even kunnen kijken hoe alles zich ontwikkeld, we zijn pas 3 maanden verder. Reageerden ze in Den Haag overal maar zo vlot op....
Logica
En tot dusver de decentralisatie...

Het geheugen van de Tweede Kamer blijkt altijd weer korter dan je dacht.
A. Jansen / cliënt
GGzE (Eindhoven&de Kempen) beperkt vervoersaanbod waardoor cliënten minder zorg krijgen dan waar ze recht op hebben.

S. van Kessel / beleidsadviseur sociaal domein
Het is makkelijk roepen om naar een basispakket te gaan. Los van de financiële kant van het geheel zit er ook een inhoudelijke kant aan. Gemeenten hebben vooralsnog nog niet de ruimte en tijd gehad om ook echt iets te veranderen in de organisatie van het sociaal domein (alles is net op gang en overal zijn de wijkteams nog in ontwikkeling). Daarnaast ben ik bang dat een dergelijk basispakket de ruimte voor de noodzakelijk innovatie sterk verminderd. Hier kan gedacht worden aan andere bekostigingsvormen, anders toeleiden. De standaard indicaties en aansprakelijkheid gelden niet meer en er moet meer gekeken worden naar resultaten, wat willen we bereiken. Zodoende kan het zijn dat er meer met budgetplafonds gewerkt gaat worden waarin meer flexibiliteit mogelijk is. De huidige samenstelling van het zorgpakket is erg versnipperd en specifiek een standaardpakket op deze manier brengt gemeenten alleen maar verder in de financiële problemen.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
Reeds eerder aangegeven dat het onderzoek van de UT niet anders kan zijn dan een zeer oppervlakkig en daarom weinig zeggend onderzoek. Immers we zijn nog maar 3 maanden op weg in 2015. Eerst na het 1e kwartaal 2016 zijn er reële cijfers te verkrijgen. Opvallend dat het weer een aantal Kamerleden zijn die weinig verder kijken dan hun neus lang is (of praten ze hier ook al alleen voor de bühne?). De verschillen in de tarieven hebben natuurlijk ook te maken met de verschillen van de arbeidskosten in allerlei regio's (in regio's met veel werkloosheid zullen de tarieven voor de zorgkosten over het algemeen lager zijn). Behoud van flexibiliteit naar boven en naar beneden vanuit gemiddeld berekende tarieven zou daarom als richtnorm voor bepaalde tarieven kunnen worden gehanteerd.
doeterniettoe / -
Alles wat tegen deze bezuinigingen ingaat is goed, het is een onzalig en stelt een onmenselijke manier van 'denken' voor. Wees attent: de komende jaren moeten gemeenten nog meer bezuinigen omdat de gelden uit Den Haag verder gaan afnemen. Als het nu al een zooitje is, dat gaat dus veel erger worden.Helaas zijn er mensen (zoals Wiersma) die liever wachten tot alles letterlijk onder water staat en de dam niet meer gerepareerd kan worden.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
@Doeterniettoe. Ik weet niet hoe het met jouw portemonnee is gesteld, maar je kunt niet meer uitgeven dan er is. Dat zijn gewoon de feiten.
Jan
@Wiersma. Het is een kwestie van de juiste prioriteiten stellen. Er is wel geld, maar het wordt aan de verkeerde doelen besteed. Onrendabele projecten als de Betuwelijn bijvoorbeeld.
Arnold / gemeentemabtenaar
@Jan, je hebt gelijk maar de Betuwelijn is een gepasseerd station en wordt niet door gemeenten betaald en is daar ook niet door verzonnen. Het echte probleem ligt in Den Haag dat de invoering van het sociaal domein bij gemeenten enorm rommelig en onsamenhangend heeft doorgedrukt. Het is toch te gek voor woorden dat gemeenten contracten moesten afsluiten terwijl ze geen idee hadden wat voor budgetten ze kregen? En dat regelingen continue aan veranderingern onderhevig waren? Daar kan geen normaal mens mee aan de slag.
alexander / ambtenaar
Prima idee om een basis kader te scheppen. De verschillen tussen gemeentes zijn anders niet goed uit te leggen.
H. Wiersma / sr. beleidsadviseur (gepens.)
@ Jan. De jaarlijkse zorgkosten zijn inmiddels gestegen tot ca. 70 miljard euro. Dat gaat dus richting 30%!!! van de totale jaarlijkse uitgaven van het Rijk. Zonder ingrijpen op de zorgsector zou dit budget de komende jaren stijgen richting 90 miljard euro. Er is geen land ter wereld dat in verhouding meer geld uitgeeft aan zorgkosten dan ons land. Zonder ingrijpende bezuinigingsmaatregelen zijn we met zijn allen bezig om de gehele zorgsector in de toekomst de nek om te draaien.
Marchand
1. Enige verschillen kunnen optreden, moeten we niet te paniekerig over doen.

2. Gemeenten hebben zich door de rijksoverheid laten overrompelen + men heeft de neiging 'het allemaal zelf nog eens te willen uitvinden' (met te weinig verstand van zaken) en dat is erg lastig voor aanbieders en cliënten.

3. Gemeenten moeten geen mini-AWBZtje gaan spelen (met standaardpakketten o.i.d.). Dat is 'back in time'.

4. Gemeenten moeten input 'uit het veld' halen en dan beleid maken en niet (zoals nu) beleid maken en 'het veld daar proberen in te stoppen' (nog steeds niet gehinderd door enige kennis). Samen is een term die helaas nog niet in de cultuur van gemeenten zit, daar zit de belangrijkste 'kanteling'(blijft een rotwoord).

Advertentie