Advertentie
sociaal / Nieuws

Basisbaan-pilot voor Heerlense uitkeringsgerechtigden

De gemeente Heerlen start in oktober met een pilot waarin bijstandsgerechtigden een basisbaan krijgen. Om te beginnen gaat de gemeente 25 bijstandsgerechtigden matchen aan een basisbaan.

10 april 2019

De gemeente Heerlen start in oktober met een pilot waarin bijstandsgerechtigden een basisbaan krijgen. Om te beginnen gaat de gemeente 25 bijstandsgerechtigden matchen aan een basisbaan.

Fulltime, minimumloon

Een woordvoerder van de gemeente Heerlen laat weten dat het in principe gaat om fulltime banen tegen minimumloon. Het hoofddoel daarbij is dat de bijstandsgerechtigde niet langer afhankelijk is van zijn of haar uitkering. De werkzaamheden die de uitkeringsgerechtigden gaan verrichten, moeten een maatschappelijke meerwaarde hebben, en zullen waarschijnlijk plaatsvinden bij de gemeente en verbonden organisaties die nu afhankelijk zijn van vrijwilligers. De Limburger meldde in februari dat het college bijvoorbeeld instemmend reageerde op een SP-voorstel om de basisbaan-mensen bij bibliotheken in de gemeente aan het werk te zetten. Wethouder Martin de Beer (arbeidsmarkt en participatie, VVD), laat weten dat het vinden van opdrachtgevers de belangrijkste opgave is die nog resteert voor het begin van de pilot. ‘Daarbij denken wij ook aan interne afdelingen bij de gemeente of het afvalverwerkingsbedrijf.’

Na re-integratietraject niet aan de bak

De basisbanen zijn bedoeld voor bijstandsgerechtigden met arbeidspotentieel die ondanks hun re-integratietrajecten maar niet aan de bak komen. Wie vanuit het project Baanbrekend Werk (dat mensen arbeidsfit moet maken) niet aan regulier werk komt, maakt na een jaar kans op een basisbaan. Uitkeringsgerechtigden die na 2 jaar re-integratie bij het gemeentelijk leerwerkbedrijf Werk voor Heerlen nog geen betaald werk hebben, komen ook in aanmerking. Hoewel de basisbanenpilot een re-integratieproject is dat ‘nadrukkelijk bedoeld is als ondersteuning’, staat op weigering de sanctie die in de Participatiewet geldt voor het weigeren van betaald werk.

Prikkel

Harde voorwaarde is dat de basisbanenpilot niet tot verdringing van betaalde krachten en vrijwilligers mag leiden. Om die reden heeft de gemeente het aantal basisbanen dan ook beperkt gehouden en de duur van een basisbaan gemaximeerd op twee jaar. Wethouder De Beer verduidelijkt dat de doelgroep op zo’n manier is afgebakend dat het vooral mensen zal betreffen die niet zelfstandig in staat zijn om een minimumloon te verdienen. ‘Als de basisbaan na twee jaar afloopt, is er voor werkgevers die de basisbaan-medewerker eventueel in dienst willen nemen dus nog de prikkel van loonkostensubsidie en eventueel jobcoaching en detacheringsfaciliteiten.’

Kosten begeleiding

De kosten per basisbaan zijn nog onduidelijk. Dat komt vooral doordat gaandeweg in de pilot nog helder moet worden wat de begeleiding, gefinancierd vanuit het participatiebudget, gaat kosten. Van de 28.000 euro gemiddelde loonkosten bij fulltimewerk, betaalt de gemeente de ene helft en de opdrachtgever de andere. De gemeente Heerlen financiert de loonkosten vanuit het bijstandsbudget. Wethouder De Beer laat weten de tweejarige pilot na het eerste jaar te gaan evalueren.  

Planfase

Ook de gemeenten Assen en Groningen hebben serieuze plannen om met basisbanen aan de slag te gaan. In Assen kreeg het college vorig jaar in juli opdracht van de raad om onderzoek te doen naar de mogelijkheden. Dat onderzoek is in januari naar de raad gestuurd, die nu aan zet is om daar al dan niet een vervolg aan te geven. De gemeente Groningen laat bij monde van een woordvoerder weten dat de basisbanen onderdeel zijn van het coalitieakkoord en dat de gemeente in de planfase zit om een pilot op te zetten.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Gaat niet werken, misbruik maken van mensen meer is het niet / KLIQ, Work First. Arbeidsbureau. Allen bleken selchts geld verspilling
Verdien model , uitkeringsgerechtigde!Zolang werkgevers premies en subsidies kunnen opstrijken is er sprake van misbruik.

Als de subsidies en premies zijn beëindigde wordt de werkloze eruit geflikkerd en gaat de “werkgever”(even belastinggeld terug halen is meer op zijn plaats) door naar de volgende subsidie/premie.Bovenstaande geschied al decennia maar men begrijpt het nog steeds niet?

Of toch slechts een centen kwestie?Burgers willen dit niet en het is wederom verspilling van belastinggeld, welk positief labeltje men er ook aan hangt.Niet doen, hier komen bakken ellende van en de ambtenaren zijn wederom de klos wegens miljarden verspilling en mensen met uitkering moeten terug betalen!
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie