Advertentie
sociaal / Nieuws

Oppositie: schrap bezuinigingen op jeugdzorg

Het plan van het kabinet Rutte IV om vanaf 2025 structureel een half miljard euro op de jeugdzorg te bezuinigen, moet worden geschrapt. Dat wil een groot deel van de oppositie, waaronder PvdA, GroenLinks, SP en JA21.

19 januari 2022
zak-met-geld-def.jpg

Het kabinetsplan om vanaf 2025 structureel een half miljard euro op de jeugdzorg te bezuinigen moet van tafel. Dat wil een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer, waaronder PvdA, GroenLinks, SP en JA21.

Onacceptabel

‘Zie af van de bezuinigingen op de jeugdzorg. Die zijn onacceptabel’, stelde PvdA-fractievoorzitter Lilianne Ploumen dinsdagavond, tijdens het Kamerdebat over de regeringsverklaring. Er moet juist extra in worden geïnvesteerd. Onbegrijpelijk, noemde ook GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver de geplande 500 miljoen bezuinigingen op de jeugdzorg. Niet in de laatste plaats omdat er geen plan onder ligt. Eerst moet de inhoud worden bepaald; pas dan kan het benodigde budget worden bepaald. Niet op voorhand bezuinigen dus. ‘Juist in deze coronapandemie hebben jongeren het extra zwaar. Daarom zeg ik: haal die bezuiniging van tafel.’ Ook SP-voorvrouw Lilian Marijnissen vindt dat de ‘onvoorstelbaar asociale bezuinigingen’ op de jeugdzorg de prullenbak in moeten. JA21 sloot zich bij de oproep van de drie partijen aan. 'Doe dit onze jongeren niet aan', stelde fractievoorzitter Joost Eerdmans.  

 

Onderbouwing

Sophie Hermans, fractievoorzitter van de VVD, benadrukte de noodzaak tot het anders organiseren van de jeugdzorg. Ze wil van het kabinet wel een onderbouwing en bewijs dat die 500 miljoen kan worden bezuinigd. Kwetsbare kinderen mogen er niet de dupe van worden en de ‘ellenlange wachtlijsten’ moeten worden weggewerkt. Bij de doorrekening van het regeerakkoord heeft het Centraal Planbureau (CPB) de bezuinigingsplannen op de jeugdzorg niet meegenomen omdat ze onvoldoende zijn uitgewerkt om de beoogde besparing van een half miljard te realiseren. Het gaat daarbij om de invoering van een eigen bijdrage en de normering van de behandelduur.

 

Extra investeren

Al eerder riepen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de jeugdzorgbranches, samenwerkende beroepsverenigingen jeugd en de samenwerkende cliëntorganisaties het kabinet op die bezuiniging te schrappen. Het Leger des Heils sloot zich daar dinsdag bij aan. Er moet nu niet weer worden bezuinigd, maar juist worden geïnvesteerd in de hulp aan de meeste kwetsbaren en in de verbetering van het jeugdstelsel, vindt de organisatie.  

 

Grote fout

‘We moeten leren van de transitie van 2015, toen een stelselwijziging in combinatie van bezuinigingen ook werd doorgevoerd. Dat bleek een grote fout en leidde tot grote problemen in de jeugdzorg’, memoreert het Leger des Heils. Het maakt zich grote zorgen als de bezuinigingen alsnog doorgaan. ‘Het gebrek aan goede hulp en ondersteuning op jonge leeftijd kan op latere leeftijd dakloosheid of andere problematiek tot gevolg hebben. We moeten daarom de komende jaren vol inzetten op kind en gezin’, aldus Harm Slomp, bestuursvoorzitter van het Leger des Heils.

 

Groot gelijk

Zolang die bezuinigingen niet van tafel gaan, weigeren gemeenten verder mee te werken aan de hervormingsagenda jeugd, zo hebben zij vorige week besloten. ‘Ik geef gemeenten groot gelijk’, stelde Marijnissen (SP). Die agenda moet concrete maatregelen opleveren die tot verbetering van het jeugdzorgstelsel moeten leiden, maar ook kostenbesparingen. Na een uitspraak van de arbitragecommissie hebben het vorige kabinet en gemeenten afgesproken dat het kabinet de komende jaren miljarden extra aan gemeenten geeft voor de jeugdzorg. Pas als maatregelen aantoonbare besparingen opleveren, worden die in mindering op het extra rijksbudget gebracht. In het regeerakkoord zijn die afspraken, tot woede van gemeenten, terzijde gelegd.

Reacties: 5

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

H. Wiersma / gepens.
Bij de Jeugdzorg dient de specialistische jeugdzorg topprioriteit te krijgen. Daarop zal echt niet minder méér kunnen worden uitgegeven. Voor de andere onderdelen wordt een hervormingsagenda opgesteld omdat de tekorten op de Jeugdzorg de laatste jaren de pan uit zijn gerezen. Daarom dient er te worden omgebogen en minder méér op die andere onderdelen te worden uitgegeven (ingepland is E 500 miljoen euro). Afhankelijk van de hervormingsagenda en gesprekken met de VNG/gemeenten kan worden bezien wat haalbaar en betaalbaar is voor de komende jaren.
Wim Vreeswijk / Belastingadviseur
Jeugdzorg is in de 1e en laatste plaats een taak voor de ouders van hun minderjarige kinderen en zij, en niet de samenleving, zijn onverkort verantwoordelijk voor het gedrag van hun pubers met alle consequenties van dien.
Ab / beleidsmedewerker
We moeten eens goed naar de organisatie van de jeugdzorg kijken, waarbij ook wordt gekeken naar andere landen. Door de private uitvoering, aanbestedingen etc. treden verliezen op. Als we die kunnen vermijden, dan moeten we het doen. Dat kan een ander stelsel betekenen. Vergelijk de jeugdzorg eens met re-integratie. Er zijn perioden in de geschiedenis geweest dat dit land daar enorme vermogens aan uitgaf, maar zonder dat dat zoden aan de dijk heeft gezet. Ik doel hier op de privatisering van de re-integratiemarkt in 2004. Het oude arbeidsbureau functioneerde niet, dat was algemeen bekend, maar we moeten ons de vraag stellen waarom dan niet. Dat is terug te voeren, helaas, op onze Nederlandse cultuur. We verdienen liever op de korte termijn, dan dat we kijken naar de winst voor de samenleving op de lange termijn. De mens is alleen een productiefactor. Maar private lusten worden publieke lasten. Dat is het echte probleem van Nederland en dat zien we overal terug. Of we nu een privaat uitgevoerde jeugdzorg hebben of een volledige publieke, het zal nooit werken zonder een goede probleem analyse.
H. Wiersma / gepens.
Als er op een bepaald moment sprake is van uit de hand lopende kosten moet een Overheid ook kunnen bezuinigen of ombuigen. De Overheid behoort namelijk ook effectief en efficiënt te werken. In de praktijk betekent dit dat bepaalde taken/werkzaamheden ook moeten kunnen wijzigen/veranderen. Ook jeugdzorg moet wel betaalbaar blijven en kunnen worden opgebracht door de private sector (via belastingen).
Toine Goossens
Gemeentebesturen die niet in staat zijn om binnen 3 jaar het, organisatorisch, uit de hand lopen van de jeugdzorg te herstellen, geven zichzelf een enorm brevet van onvermogen.Alle transitieprocessen zijn lokaal uit de hand gelopen omdat gemeenten allemaal het wiel zelf uit willen vinden. Er is iets belangrijks mis met het politiek denken en verantwoordelijkheidsgevoel op lokaal niveau. Denk eens aan de 4 gemeente die nog steeds niet bij een omgevingsdienst zijn aangesloten. Omgevingsdiensten die, zo heeft de Rekenkamer laten zien, falen in hun processen omdat zij lokaal en niet centraal worden aangestuurd.Lokale uitvoering is fundamenteel wat anders, dan lokaal beleid. De grote waarde van de Franse revolutie was juist dat er meer centrale wetgeving en centrale aansturing kwam. Een les die inmiddels meer dan 200 jaar oud is, maar de lokale politiek denkt het zelf nog steeds beter te weten.Natuurlijk vinden alle betrokkenen het een doodzonde om maatregelen te nemen. Dat vinden bedrijven ook als zij verplichtingen krijgen opgelegd die hen tot ingrijpende veranderingen dwingen. Niets nieuws onder de zon.O, ja, toch. Het bedrijfsleven wordt geacht 'rechts' te zijn en de sociaal culturele sector 'links'. Niets is minder waar, het bedrijfsleven is bijzonder innovatief om nieuwe oplossingen te vinden terwijl de sociaal culturele sector, als de nieuwe conservatieven, alles bij het oude willen laten.

In een tijdperk zoals het onze, waarin zoveel verandert, is conservatisme rechts, en innovatief en vooruitstrevend zijn links.
Advertentie