Advertentie
sociaal / Nieuws

Aa en Hunze past op last rechter beleid ‘poetshulp’ aan

De gemeente Aa en Hunze heeft haar huishoudelijke hulpbeleid (hh), in de ogen van het college, in lijn gebracht met de Wmo 2015. Zij blijft de eenvoudige schoonmaakhulp als algemene voorziening aanbieden, maar heeft het beleid explicieter vastgelegd in een herziene verordening.

29 september 2016

De gemeente Aa en Hunze heeft haar huishoudelijke hulpbeleid (hh), in de optiek van het college, in lijn gebracht met de Wmo 2015. De gemeente blijft de eenvoudige schoonmaakhulp als algemene voorziening aanbieden, maar heeft het beleid explicieter vastgelegd in een herziene verordening. Aa en Hunze moest, net zoals Utrecht, op last van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) aan de bak.

Duidelijker vastleggen

De hoogste rechter oordeelde in mei dat Aa en Hunze weliswaar de huishoudelijke hulp als algemene voorziening mag aanbieden, maar niet op de manier waarop de gemeente dat sinds januari 2015 doet. De gemeente contracteerde weliswaar een aantal aanbieders, maar inwoners van Aa en Hunze moesten vervolgens zelf alles regelen, ook de uurprijs. Dat is in strijd met de Wmo 2015, oordeelde de CRvB onder meer. ‘Op basis van deze uitspraak heeft de gemeente, na inhoudelijke beoordeling, besloten het beleid voor huishoudelijke hulp duidelijker vast te leggen in de verordening. Hierin is gezamenlijk opgetrokken met de gemeenten Assen en Tynaarlo’, zo meldt de gemeente.

Reparatie

De raad van Aa en Hunze neemt vanavond een besluit over het collegevoorstel om de verordening aan te passen. Die moet op 1 oktober van kracht worden. In de herziene verordening staat onder meer dat een ‘cliënt een bijdrage is verschuldigd ter hoogte van de kostprijs van de voorziening’. Dat stond weliswaar ook in de oude verordening, maar nu staan de kostprijzen van de negen gecontracteerde aanbieders in de verordening.

Uurprijzen

De uurprijzen van de gecontracteerde aanbieders zijn verschillend en liggen tussen de 19,80 euro en 22,30 euro per uur, zo blijkt uit de verordening. Als er een (medische) noodzaak bestaat voor het gebruik van de algemene voorziening schoonmaak, kan de inwoner een beroep doen op de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Deze bedraagt 10 euro per uur voor de eerste 10 uur, per 4 weken.

Juridische toetsing

‘Met het aanpassen van de Wmo-verordening en na juridische toetsing voldoet Aa en Hunze straks wel aan de uitspraak en de Wet maatschappelijke ondersteuning’, aldus de gemeente. De aanpassing van de verordening heeft volgens de gemeente geen gevolgen voor inwoners die nu via een algemene voorziening gebruik maken van huishoudelijke hulp.

Objectieve onderbouwing

Eerder deze maand besloot Utrecht het aantal uren binnen de basisvoorziening huishoudelijke hulp per 10 oktober op te hogen van 78 naar 105 uur per jaar. Dat is mede gebeurd na objectieve onderbouwing van het aantal uur dat nodig is om een huis ‘schoon en leefbaar’ te houden. Die objectieve onderbouwing was een van de eisen die de Centrale Raad van Beroep aan Utrecht oplegde.  

Plaats als eerste een reactie

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Advertentie