Advertentie
sociaal / Nieuws

Ook reikwijdte jeugdzorg is pijnpunt hervormingsagenda

Rijk maakt volgens VNG nog geen heldere keuzes over wat straks wel en niet onder jeugdzorg valt.

29 november 2022
vader en zoontje op de rug gezien
ANP/Bart Maat

Vooral 'ongefundeerde bezuinigingen' en onduidelijkheid over wat er straks wel en niet onder jeugdzorg valt, staan een akkoord over de Hervormingsagenda Jeugd in de weg. Dat schrijft de VNG in haar brief aan de leden.

Verschraling

In de maandag naar de leden verstuurde brief stelt de VNG dat de maatregelen uit de Hervormingsagenda Jeugd voor gemeenten uitvoerbaar moeten zijn, zeker ook in financieel opzicht. En dat is volgens de koepelorganisatie van gemeenten nu duidelijk nog niet het geval. ‘Momenteel ligt er een bezuiniging vanuit rijkszijde voor van 1 miljard euro die voor een aanzienlijk deel onvoldoende is onderbouwd en die een te stijl ingroeipad heeft', aldus de ledenbrief. 'Dit zal leiden tot een te snelle en forse verschraling van de zorg aan kwetsbare gezinnen.’

Normalisering

Ander pijnpunt is de discussie over wat er straks wel en niet onder jeugdzorg valt. Volgens de VNG maakt de rijksoverheid hier tot nu toe nog geen heldere keuzes over. Op dit moment is deze reikwijdte zo groot, dat gemeenten vaak moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen als een ouder of een jongere om een behandeling vragen.

Besparing

Door in te perken wat gemeenten moet vergoeden, wordt naar verwachting een forse besparing behaald. Het idee is dat de nieuwe regels over de reikwijdte uitgaan van de ‘normalisering’ van veel problemen die zouden behoren tot het ‘normale’ opvoeden en opgroeien. Voor de aanpak van die problemen hoeven gemeenten dan straks niet meer te betalen.

Motie

Op 5 december vervolgen het rijk en de VNG de onderhandelingen over de hervormingsagenda. In een motie roept de gemeente Krimpenerwaard - ondersteund door Enschede, Rotterdam en Utrecht Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen en Zuidplas - de vereniging op om vooral voet bij stuk te houden. Gemeenten moeten volgens deze motie door het rijk altijd worden gecompenseerd als de daadwerkelijke uitgaven voor de jeugdzorg hoger uitvallen dan verwacht, zolang gemeenten zich ‘voldoende inspannen' om de maatregelen uit de hervormingsagenda uit te voeren.

Alv

 Ook moeten de door het rijk al ingeboekte bezuinigingen van tafel omdat ze, aldus de gemeenten, onvoldoende zijn onderbouwd. Tot slot moet er volgens de motie een onafhankelijke commissie komen die zich zal uitspreken over de compensatie van gemeenten als die na ondertekening van de hervormingsagenda onverhoopt opnieuw te maken krijgen met grote tekorten op de jeugdzorg. De VNG stemt op 2 december over deze en andere moties tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Kerst

De Hervormingsagenda Jeugd had in januari dit jaar al klaar moeten zijn maar liep grote vertraging op nadat er in het regeerakkoord een extra bezuiniging was opgenomen van 511 miljoen euro. In mei werden de besprekingen, tussen onder meer VWS, de VNG en zorgaanbieders, hervat toen het rijk de verantwoordelijkheid voor deze bezuiniging zelf op zich nam. Ook nu is er weer sprake van vertraging - de nieuwe deadline is volgens VWS Kerst. Het is onzeker of dan inderdaad alle handtekeningen onder het akkoord zullen staan. 

 

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Hielco Wiersma
Binnen de jeugdzorg dienen prioriteiten voor gesteld. De beschikbare financiële middelen zullen in eerste instantie naar de speciale jeugdzorg (inclusief jeugdbescherming) moeten gaan.
Daarnaast moet er veel meer aandacht worden besteed aan preventie. Het is te gek voor woorden (en onbetaalbaar) dat ca. 10% van de jongeren bij jeugdzorg terecht komt.
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie