Advertentie
sociaal / Nieuws

Laag waterverbruik leidt tot onterechte terugvordering

In de helft van de zestien gevallen bij de CRvB werd de gemeente door de rechter volledig of gedeeltelijk teruggefloten omdat er onvoldoende bewijs was om de terugvordering te staven.

28 december 2021
shutterstock-1007226595.jpg

Gemeenten merken bijstandsgerechtigden met een laag waterverbruik nogal eens onterecht als fraudeur aan. In de helft van de gevallen die dit jaar dienden bij de hoogste bestuursrechter, bleek dat de gemeente te weinig bewijs had verzameld om de terugvordering van vaak tienduizenden euro's te rechtvaardigen.

Onbewoond
Dat blijkt uit een inventarisatie van dagblad Trouw, die uitzocht dat er dit jaar zestien zaken dienden bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) waarbij de gemeente op basis van een lage waterrekening een bijstandsuitkering heeft teruggevorderd. Spaarzaam watergebruik op een bepaald adres kan er namelijk op wijzen dat een huis onbewoond is.

Partner
De gemeente trekt dan de conclusie dat de bijstandsgerechtigde eigenlijk ergens anders woont – bijvoorbeeld bij een partner of een familielid thuis – waardoor het recht op de bijstand kan komen te vervallen. Dat leidde, in het voorbeeld dat Trouw aanhaalt, tot een terugvordering van zo'n 35.000 euro.

Bewijs
Maar in veel gevallen doet de gemeente geen aanvullend onderzoek om te achterhalen of er misschien legitieme redenen zijn voor het lage waterverbruik. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand mantelzorg verleent en daarom veel van huis is, maar wel degelijk op het opgegeven adres woont. In de helft van de zestien gevallen bij de CRvB werd de gemeente door de rechter volledig of gedeeltelijk teruggefloten omdat er onvoldoende bewijs was om de terugvordering te staven.

Reacties: 7

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

per / gepensioneerd
Zegt het woord ''profileren '' iemand iets deze onzin moet echt stoppen voordat er ongelukken van komen .
Hoekstra / Ambtenaar
Deze onzin is al jaren gaande, heeft al tot heel veel ongelukken geleid en gaat voorlopig niet stoppen. Sterker: het zal alleen maar erger worden door het grootschalig gebruik maken van data bij de bestrijding van fraude. Fraude met bijstand wel te verstaan want m.n. bij die fraude loopt menig wethouder en raadslid rood aan. Je moet je tenslotte toch met iets profileren. Fraudebestrijding op dit gebied is speeltuin geworden voor hyperactieve gemeentelijke.bestuurders én ambtenaren die te licht zijn bevonden voor loopbaan bij de bestrijding van de echte financiële fraude (btw, witwassen, vennootschapsbelasting, semi-legale ontwijking van belasting betaling op de ZuidAs). Nee, achter bijstandsgerechtigden aanjagen die keettje te vaak bij een vriend, vriendin of familielid slapen; daar wordt een mens vrolijk van. Schande en linkse raadsleden die het laten gebeuren moeten zich diep, diep schamen.
per / gepensioneerd
@ de Vries Ik zie deze mensen als vrijwilliger bij een werkplein voorbij komen en probeer ze te ondersteunen. Mijn ervaring is dat een groot deel van deze mensen vooral ouderen radicaliseert in hun mening over de staat en de politiek. De jongeren zie ik niet zo vaak langs komen aangezien deze weinig problemen hebben met een digitale aanvraag, maar ik hou mijn hart vast als ik zo de verhalen hoor .
H. Wiersma / gepens.
Soms zijn reacties over dit onderwerp teveel gebaseerd op incidentele excessen en zwart wit situaties. De regel is: iemand die recht heeft op een sociale uitkering dient deze te ontvangen, maar niet op een frauduleuze manier. Fraude moet gewoon worden aangepakt overeenkomstig de vigerende sociale wetgeving in combinatie met de Algemene Wet Bestuursrecht. Een soortgelijke aanpak op basis van relevante wetgeving geldt ook voor handelingen binnen bedrijven, belastingen etc.. Kortom, het is én én.
HaBe / Ex IC-er
“In de helft van de gevallen teruggefloten” en in de andere helft van de gevallen “gedeeltelijk (dus niet volledig) teruggefloten”. Er is dus wel degelijk iets aan de hand of zeg maar gewoon “gefraudeerd” in meer dan de helft van de door de CRvB behandelde gevallen. En dan bereikt alles die instantie nog niet eens. Sinds de toeslagen affaire moeten we doen, of fraude / misbruik niet meer voorkomt. Ongelofelijk.
per / gepensioneerd
@ HaBe (ex IC-er) De jacht op fraude moet nooit allesbepalend zijn en moet zeker niet ondermijnend zijn voor het vertrouwen in de politiek .De regelgeving rond fraudevoorkoming heeft een groter staatsondermijnend effect dan de fraude zelf ,dat kan nooit de bedoeling zijn.
Toine Goossens
Inderdaad de Vries, ambtenaren die nalaten om aanvullend onderzoek naar de werkelijke situatie te doen zijn, mogelijk, volstrekt ongeschikt voor hun werk.

Zij verwarren een mogelijke 'aanwijzing' met 'bewijs'.Maar wie draagt de verantwoording? Is dat een wethouder of een leidinggevende die de medewerkers onder druk zet? Waarschijnlijk wel, we zagen dat al bij het toeslagenschandaal. Soza maakt een wet die tegen de Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur indruist, vervolgens concludeert een hele keten, inclusief de RvS, dat die niet meer bestaan.Het probleem is de zeer lage kwaliteit en integriteit van overheidsbeleid en -wet- en regelgeving. Ambtenaren moeten zich op kwaliteits- en normen en waardensystemen kunnen beroepen bij de tegenspraak van bestuurders.

Als dat gevolgen voor hun carrière of anderszins heeft, zou de bewijslast bij arbeidsconflicten omgedraaid dienen te worden. Het bestuur, het bestuursorgaan, dient aan te tonen dat een ambtenaar verwijtbaar heeft gehandeld.

Neem dat eens in de cao op zou ik zeggen.
Advertentie