Advertentie
sociaal / Nieuws

Nog veel vragen senaat over Jeugdwet

Vrijwel alle fracties willen meer duidelijkheid van de bewindslieden over de overgang van Jeugd GGZ van de zorgverzekeraars naar de gemeenten.

24 januari 2014

De fracties in de Eerste Kamer hebben nog veel vragen aan staatssecretaris Van Rijn (PvdA, VWS) en Teeven (VVD, V en J) over de nieuwe Jeugdwet. Vooral over de overgang van de JeugdGGZ naar de gemeenten is nog veel onduidelijkheid. Dat blijkt uit de vragen die zijn ingediend.

Noodzaak
Vrijwel alle fracties willen meer duidelijkheid van de bewindslieden over de overgang van Jeugd GGZ van de zorgverzekeraars naar de gemeenten. De SP, altijd al een groot tegenstander van deze overgang, vraagt zich wederom af wat de noodzaak is van de transitie. ‘Gewezen wordt op de evaluatie van de Wet op de Jeugdzorg en de reactie van het kabinet en de toenmalige minister voor Jeugd en Gezin, de heer A. Rouvoet, daarop. Lezing van die stukken levert juist op dat de overheveling van deze medisch specialistische zorg niet gewenst is’, aldus de partij. Ook het feit dat de jeugd GGZ een ‘status aparte’ krijgt binnen de geneeskunde omdat het als enig medisch specialisme niet meer onder de zorgverzekeraars valt, vindt de SP onlogisch.

Drie jaar
Het CDA vraagt zich af of de regering zicht heeft op de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars bij de inkoop van de jeugd-ggz voor de komende drie jaren. Het is de bedoeling dat verzekeraars gemeenten ondersteunen bij die inkoop, maar volgens het CDA komt dit nog niet goed van de grond. ‘Ziet de regering hierin noodzaak om aanvullende stappen te ondernemen om de beoogde transitie per 1 januari 2015 op genoemd punt zorgvuldig te doen verlopen?’, wil het CDA weten.

PvdA
Ook regeringspartij PvdA heeft vragen over de overgang van de Jeugd GGZ. Waarom is een integraal behandelproject voor psychische problemen, gecombineerd met gedragsproblemen zo belangrijk dat het rechtvaardigt dat de gehele Jeugd GGZ over gaat naar gemeenten, vraagt de partij zich af. Ook GroenLinks vraagt zich af of het verantwoord is de gehele Jeugd GGZ naar gemeenten over te doen terwijl mogelijk slechts 3 tot 5% van de kinderen gedragsproblemen heeft waar jeugdzorg bij betrokken zou moeten worden.

Kosten
Naast de Jeugd GGZ zij ook de invoering, de privacy en de financiën reden tot het stellen van vragen. Zo wil het CDA weten waarom niet gekeken wordt naar een overgangstermijn van 3 jaar zoals de kinderombudsman en andere partijen hebben voorgesteld. Het zou geen uitstel betekenen en ook geen extra kosten, aldus de partij. Ook D66 wil nogmaals van het kabinet weten wat er tegen de overgangstermijn van 3 jaar is.

11 februari
Van Rijn en Teeven zullen naar alle waarschijnlijkheid volgende week de vragen beantwoorden. Het Kamerdebat in de Senaat staat voorlopig gepland voor 11 februari. De Jeugdwet moet in 2015 in werking treden.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

j doo
Het is niet van deze tijd om psychische en somatische klachten verschillend op te vatten en te financieren. Onbekwame ambtenaren die straks op de stoel van medici zitten en (met hand op de knip) moeten bepalen of zorg toegewezen dient te worden aan kwetsbare kinderen is ethisch onverkoopbaar. Toegang tot zorg is een recht welke volgens politici, wetenschappers, medici, professoren en bezorgde ouders in het geding komt bij overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten. Als uw kind een been breekt klopt u zelf toch ook niet aan bij de gemeente?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie