Advertentie
sociaal / Nieuws

Geen extra geld voor jeugdbescherming

Door de financiële tekorten kunnen gemeenten niet langer extra investeren in de jeugdbescherming. Het verzoek van de VNG aan minister Sander Dekker (JenV) om incidenteel bij te springen, is afgewezen. Dekker stelt dat de eventuele noodzaak voor extra geld hiervoor wordt meegenomen in het onderzoek naar de toereikendheid van het huidige rijksbudget dat gemeenten voor de jeugdhulp krijgen.

14 maart 2020
kassa-met-geld.jpg

Door de knellende financiële situatie kunnen gemeenten niet langer extra investeren in de jeugdbescherming. De afgelopen tijd hebben ze met extra geld de werkdruk in de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) proberen te verlichten. De koek is nu op. Het verzoek van de VNG aan minister Sander Dekker (JenV) om incidenteel bij te springen, is afgewezen stelt de VNG.

Dekker stelt dat de eventuele noodzaak voor extra geld hiervoor wordt meegenomen in het onderzoek naar de toereikendheid van het huidige rijksbudget dat gemeenten voor de jeugdhulp krijgen, zo laat de VNG weten. De gemeentekoepel is hierover teleurgesteld.

Noodklok

Nadat de Inspecties Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Justitie en Veiligheid (JenV) begin november de noodklok luidden over de situatie bij de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) en in de jeugdbeschermingsketen, hebben gemeenten en gecertificeerde instellingen de afgelopen maanden de koppen bij elkaar gestoken om de door de inspecties gesignaleerde problemen bij de GI’s aan te pakken. Er is gekeken naar wat goed gaat, waar knelpunten zitten en hoe die kunnen worden opgelost. Het eindrapport, opgesteld door onafhankelijk procesbegeleider Ed Wallinga, is recent openbaar gemaakt.

Zorgwekkend

Financiële krapte die het gesprek bepalen, een veelheid aan contracten – ook binnen jeugdzorgregio’s –, personeelsschaarste en de toename van de complexiteit van de casussen maken het dat Gecertificeerde Instellingen hun werk niet goed kunnen doen, concludeert Wallinga. De financiële posities van GI’s, en gemeenten, variëren sterk en de huidige vorm van tarieven en contracten staat ter discussie. ‘De meeste GI’s zijn gezond in termen van liquiditeit, maar het weerstandsvermogen is zorgwekkend voor de financiële positie en de continuïteit van de organisaties’, stelt Wallinga. De financiële positie van een aantal gemeenten is ‘zorgwekkend’. Gemeenten kunnen budgetten voor jeugdzorg en jeugdbescherming niet verruimen en niet investeren in verbeteringen. ‘Met onvoldoende financiering is verbetering van de zorg niet mogelijk en derhalve is een financiële bijdrage van het rijk gewenst.’ De gemiddelde caseload bij GI’s is te hoog, concludeert Wallinga. ‘Caseloadverlichting is gewenst.’

Op de schop

Ministers Hugo de Jonge (VWS) en Dekker komen een dezer dagen met de uitwerking van hun in november geschetste plannen om het jeugdzorgstelsel op de schop te nemen. Die volgden op de kritische signalen van de inspecties. De ministers kondigden onder meer aan per wet te willen regelen op welk niveau (lokaal, regionaal, bovenregionaal) vormen van jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering worden georganiseerd. Aan (boven)regionale samenwerking worden nadere eisen gesteld. De ministers willen in ieder geval Jeugdzorg+, jeugdbescherming en jeugdreclassering en Veilig Thuis bovenregionaal regelen.

Reacties: 1

U moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

W.van den Bosch / Weet iets van bouwen
Als wettelijk wordt vastgelegd dat allerlei taken bovenregionaal geregeld moeten worden, dan is dat verhaal van "gemeente die veel beter in staat zijn maatwerk te leveren" dus definitief tot gelul verklaard. Mogen we aannemen dat daarmee de efficiency korting ook van tafel gaat?
Uw emailadres wordt enkel gebruikt om mogelijk contact met u op te nemen naar aanleiding van uw bericht en is enkel zichtbaar voor de redactie.
Advertentie