of 59761 LinkedIn

Wetswijziging Participatiewet moet van tafel

Familieleden die gaan samenwonen om zorg te ontvangen en te verlenen, moeten niet op hun bijstandsuitkering worden gekort. Het wetsvoorstel om die uitzonderingsregel voor bloedverwanten in de tweede graad uit de Participatiewet te schrappen, moet van tafel. Dat stellen de Landelijke Cliëntenraad, Ieder(in) en Mind.

Familieleden die gaan samenwonen om zorg te verlenen en zorg te ontvangen, moeten niet worden gekort op hun bijstandsuitkering. Het wetsvoorstel om die uitzonderingsregel voor bloedverwanten in de tweede graad te schrappen, moet van tafel.

Haaks op beleid

Dat stellen de Landelijke Cliëntenraad, Ieder(in) en Mind. De maatregel staat haaks op het beleid van het kabinet dat burgers oproept zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Ook strookt het niet met hetgeen waarop het kabinet hamert; namelijk omzien naar elkaar en het zorgen voor elkaar, aldus de drie organisaties. Het voorstel staat bovendien haaks op het VN-verdrag handicap artikel 28; het recht op een behoorlijke levensstandaard en sociale bescherming. Woensdagavond debatteert de Kamer over de wetswijziging van de Participatiewet. De stemming volgt een week later.

 

Discriminerend

Als een zorgbehoevende samen met een broer, zus, opa of oma woont, kan gebruik worden gemaakt van een uitzondering op de (samenwoon)korting op de uitkering. Met de nu voorliggende wetswijziging wordt die uitzonderingsregel geschrapt. Deze is discriminerend, zo bepaalde de Hoge Raad eerder. De Hoge Raad adviseerde de wetgever de keuze te maken om de uitzondering te verbreden of te schrappen. Staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft gekozen om de uitzondering te schrappen.

 

Ongewenste effecten

‘In plaats van de discriminatie op te heffen door de uitzondering ook toe te passen voor andere ongehuwd samenwonenden die voor elkaar zorgen, wordt de uitzondering voor iedereen geschrapt’, constateren de drie organisaties tot hun spijt. Zij wijzen op een aantal ongewenste effecten van de voorgestelde wetswijziging. Als mensen door de nieuwe maatregel afzien van het zorgen voor elkaar, moet de zorgbehoevende mogelijk worden opgenomen in een Wlz-instelling (Wet langdurige zorg). Zij die wel blijven samenwonen, kunnen worden gekort op hun bijstandsuitkering door de inkomens- en vermogenstoets. Dit kan weer leiden tot een groter beroep op zorg- en huurtoeslag. ‘Ook wordt er een aanslag gepleegd op de zelfredzaamheid van diegene die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen’, schrijven de drie organisaties aan de Kamer.

 

Schrijnend

Gemeenten mogen een uitzondering maken als het schrappen van de uitzonderingsregel inderdaad leidt tot opname in een Wlz-instelling. Dat staat in de Memorie van Toelichting. Vreemd, vinden de Landelijke Cliëntenraad, Ieder(in) en Mind. ‘Is dat dan geen discriminatie ten aanzien van andere ongehuwd samenwonenden die voor elkaar zorgen en wel als partners worden behandeld? Of kunnen zij dan ook een beroep doen op deze uitzondering?’ De drie organisaties vinden het onbegrijpelijk dat het kabinet niet kiest voor een ruimhartige oplossing om de discriminatie op te heffen en dit landelijk regelt. In de Memorie van Toelichting staat dat het aantal mensen dat door de wetswijziging wordt geraakt, gering is. De budgettaire gevolgen zullen volgens het kabinet niet groot zijn. ‘Dit maakt de maatregel nog schrijnender voor hen waar de individuele gevolgen wel groot zijn’, aldus brief van de belangenorganisaties aan de Kamer.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Manuel Snijders (wetsanalist (o.a. Participatiewet) bij een ICT bedrijf) op
Tja, onder de noemer "mogelijk fraude" is ineens alles te rechtvaardigen, vinden vele mensen dat terecht en geen probleem dat hier de kleinst mogelijke doelgroep gemangeld wordt. Grappig ook hier dat de wetgever de onrechtvaardigheid van haar eigen keuze inziet en hamert op het collectief(!) toepassen van het individualiseringsprincipe bij een dreigende opname in een Wlz-inrichting. Bijzonder daar de termen "collectief" en "individualiseringsprincipe" elkaar wettelijk bijten. En helaas, de IOAW/IOAZ kent die ontsnapping niet.
Ik ga er maar vanuit dat er niets verandert. Gemeenten hebben geen zin in dure onderzoeken "samenwoning" of "Wlz-inrichting" en zitten ook niet te wachten op toekomstige rechtszaken (van schrijnende gevallen).
Laten we eens stoppen met die kruideniersmentaliteit: de vlag moet toch uit als de kleinzoon van 40 gaat inwonen bij oma van 80 om haar te verzorgen. Dit zonder einde bijstand.
Door Spijker (n.v.t..) op
Het probleem is natuurlijk de omvang van noodzakelijke zorg. De ene persoon heeft meer zorg nodig dan de ander. Wat zijn in dat geval de consequenties voor de uitkering en wie controleert het?Het is -zonder veel bureaucratie- gewoon niet uitvoerbaar en zet de deuren wagenwijd open voor misbruik van regelingen. Kortom, m.i. gaat deze staatssecretaris terecht schrappen. Faciliteiten kunnen/moeten veel minder fraudegevoelig op een andere manier worden geregeld.
Door Mw. A.T,C.W. Rommen van der kroft (afgekeurd 80-100%/ex-mantelzorger) op
Ik heb in de anw vanaf 2001 toen mijn partner overleed en ik achterbleef met mijn dochter en mv gehandicapte broer tot 2015 toen mijn broer overleed, die korting gehad terwijl ikzelf ook volledig afgekeurd was en zorgbehoevend. Zorgrelatie noemen ze het, gevolg schuldsanering en totaal financieel naar de ...... Een dag naar het overlijden van mijn broer kreeg ik een brief van de anw, dat ik rechtstreeks doorging voor de kostendelernorm. Dit omdat mijn dochter die meehielp met het zorgen voor mijn broer en mij nog thuis woont. De reden hiervoor is, dat ik nog zelf kan telefoneren en dingen kan regelen volgens de anw. Dat ik van haar hulp afhankelijk ben, en anders thuiszorg nodig heb deert niet. Ik heb nml geen 24/7 zorg nodig kan een uurtje alleen blijven wat een geluk. Hierdoor heb ik dus wel de kostendelernorm, maar mijn dochter samen met mij financieel naar de ...... Zij ondervindt hinder van het feit dat ik in de schuldsanering gezeten heb, komt met geen mogelijkheid aan een woning daar er geen woningen zijn. En de korting gaat onverminderd door. Gevolg ik moet de beslissing nemen het gas af te laten sluiten, en D66 zal wel juichen de behandeling stoppen en de zorg mijden. Komt overeen met...... Goed bezig en na mijn dood staat mijn dochter op straat, want ja een wmo-woning. Stoppen met die participatiewet die treft de verkeerde. Echt de verkeerde,