of 59082 LinkedIn

Wethouder moet uit GR na wantoestanden Laborijn

De voltallige gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek wil dat wethouder Peter van de Wardt (Participatiewet, CDA) vertrekt uit het dagelijks bestuur van de geplaagde intergemeentelijke sociale dienst Laborijn. De oppositie had de wethouder, die daags na het vernietigende Berenschot-rapport het vertrek van zijn gemeente uit de GR aankondigde, ook het liefst in zijn hoedanigheid van gemeentebestuurder naar huis gestuurd.

De voltallige gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek wil dat wethouder Peter van de Wardt (Participatiewet, CDA) vertrekt uit het dagelijks bestuur van de geplaagde intergemeentelijke sociale dienst Laborijn. De oppositie had de wethouder, die daags na het vernietigende Berenschot-rapport het vertrek van zijn gemeente uit de GR aankondigde, ook het liefst in zijn hoedanigheid van gemeentebestuurder naar huis gestuurd.

Niet hands-on

De verwijten die Van de Wardt vanuit de oppositiebankjes om de oren vliegen, liegen er niet om. Hij heeft signalen over de beroerde bejegening van uitkeringsgerechtigden jarenlang hebben afgedaan als subjectieve beleving en liet na om te handelen, vindt SP-fractievoorzitter Heini Peters. Zijn collega van de VVD Richard de Lange neemt het Van de Wardt kwalijk dat het dagelijks bestuur waarvan de wethouder deel uitmaakte niet ‘hands on’ bezig is geweest met de uitvoering van de Participatiewet maar vooral met bedrijfsvoering bezig was. PvdA-fractieleider Ton Menke vindt dat het hele dagelijks bestuur van Laborijn moet opstappen naar aanleiding van de misstanden, en Van de Wardt in het bijzonder nadat hij de toch al stroeve relatie met de partnergemeenten torpedeerde met de plotselinge bekendmaking van het terugtrekken van Oude IJsselstreek.   

 

Schoon schip

De coalitiepartijen voeren eerder functionele dan politieke argumenten aan voor hun steun aan de motie om Van de Wardt terug te trekken uit het dagelijks bestuur. Marco Bennink, fractieleider van Lokaal Belang, de grootste coalitiepartij, vindt dat het hele dagelijks bestuur weg moet. ‘In de stukken van het bestuur zien we terug dat de samenwerking tussen de drie deelnemende gemeenten vanaf het optuigen van de GR in 2016 erg stroef verliep. Daarnaast werd bij Doetinchem en Aalten een hele verschillende urgentie gevoeld. Zij hebben voordeel bij het nieuwe verdeelmodel voor de BUIG-gelden, terwijl wij een tekortgemeente zijn. Het is tijd om schoon schip te maken bij Laborijn. Er is naar mijn mening een nieuw élan nodig.’ CDA-fractieleider Guido Hakvoort vindt het belangrijk dat de verhoudingen binnen het dagelijks bestuur weer worden vlot getrokken zodat er goede voorwaarden worden getroffen voor het deels of geheel uittreden van Oude IJsselstreek. ‘Daarvoor is rust in de organisatie nodig en moeten zonder emotie over de inhoud gesproken kunnen worden.’

 

Onderzoek naar kansen lijmpoging

De voltallige raad is het erover eens dat het collegebesluit om uit de GR te treden nog eens tegen het licht moet worden gehouden met een onderzoek. Die beslissing is overhaast gemaakt en zonder de raad daarbij te betrekken, vinden de oppositiepartijen. Daarmee is ook Bennink het eens. Zijn coalitiegenoot van het CDA blijft vierkant achter haar wethouder staan. ‘Wij steunen de wethouder in elk geval in zijn lef om op deze manier verantwoordelijkheid te nemen. De huidige weg van Laborijn past niet bij de visie van de gemeente Oude IJsselstreek’, zegt Hakvoort. In het onderzoek zal worden bekeken of een laatste lijmpoging kansrijk is, hoe het eventuele uitstappen zijn beslag moet krijgen, en wat de financiële consequenties zijn als Oude IJsselstreek weer een eigen sociale dienst gaat bestieren.

 

Vertrouwen tot nulpunt gedaald

In de eerste termijn van het raadsdebat woensdagavond werd al duidelijk dat de coalitiepartijen achter Van de Wardt als wethouder zouden blijven staan. Een motie van wantrouwen had voor de oppositie dus weinig zin. Wel werd Van de Wardt vanuit de PvdA gevraagd om eens ‘goed in de spiegel te kijken’. VVD-fractieleider De Lange laat weten dat hij een kans om Van de Wardt ook als wethouder naar huis te sturen zeker had aangegrepen. ‘Ik snap niet dat zo’n wethouder niet op enig moment zijn verantwoordelijkheid neemt. Zelfs nu hij uit het dagelijks bestuur is teruggetrokken, zal hij als wethouder zijdelings betrokken blijven bij de uitvoering van de Participatiewet. Dat vind ik een beloning die niet bij deze prestatie past.’ SP-fractievoorzitter Peters zegt dat zijn vertrouwen in de wethouder tot het nulpunt is gedaald. ‘Wij leggen ons knarsetandend neer bij het feit dat de meerderheid van de gemeenteraad nog vertrouwen in hem heeft. Wat ons betreft moet hij keihard aan het werk als hij van ons vertrouwen nog een beetje wil terugwinnen’, aldus Peters.

 

Diep door het stof

Van de Wardt, die tijdens het raadsdebat woensdag diep door het stof ging en excuses maakte aan de cliënten van Laborijn, geeft Binnenlands Bestuur desgevraagd een korte schriftelijke reactie via zijn woordvoerder. Op de vraag wat hij vindt van zijn gedwongen vertrek uit het dagelijks bestuur van Laborijn, zegt hij: ‘Met de motie is een knip gemaakt tussen het deelnemen aan het dagelijks bestuur van Laborijn en het bouwen aan een sociale dienst voor Oude IJsselstreek. Ik ga aan de slag met het vormgeven van de uitvoering van de Participatiewet in Oude IJsselstreek, zoals we in onze visie hebben verwoord. Het afhechten van het uittreden bij Laborijn kan met een andere bestuurder opgepakt worden.’

Geen spijt van uittredingsbesluit
Van de Wardt vindt dat hij als wethouder nog geloofwaardig is. Hij zegt dat hij er vertrouwen in heeft om de door de raad genomen besluiten ‘in harmonie met de raad’ uit te voeren. Van het uittredingsbesluit en de manier waarop dat is genomen heeft de wethouder geen spijt. Van de Wardt benadrukt nogmaals dat het college van de gemeente Oude IJsselstreek al langer ontevreden was over de tegenvallende uitstroomcijfers bij de sociale dienst en een gebrek aan aansluiting op de visie en aanpak van Oude IJsselstreek.   

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Paul Jansen op
De bestuurders in deze gemeente zijn al jaren incompetent. Er zal intellect van buiten moeten komen, binnen de gemeente is het niet aanwezig.
Door Wim Kapelle (medewerker groen Laborijn) op
Van de Ward kan niet worden gehandhaafd.