of 62812 LinkedIn

Wel bezuinigd, maar nog niet genoeg

De gemeente Den Haag verwacht dit jaar 15,5 miljoen euro te kunnen besparen op de Wmo en jeugdhulp. Er ligt, vanuit het coalitieakkoord, een bezuinigingsopdracht van 20,6 miljoen euro voor dit jaar.

Het college van Den Haag verwacht dit jaar 15,5 miljoen euro te kunnen besparen op de Wmo en jeugdhulp. Er ligt, vanuit het coalitieakkoord, een bezuinigingsopdracht van 20,6 miljoen euro voor dit jaar.

Minder aanbieders

Het verschil wordt bijgepast uit een reservepotje van 14,5 miljoen die is gevormd voor het opvangen van tegenvallers. De besparingenoplossingen zijn gericht op het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik en op beter aanbesteden. De gemeente wil onder meer toe naar het contracteren van minder aanbieders; een trend die in meer gemeenten en regio’s zichtbaar is. Den Haag zet daarnaast in op preventie en de beweging van zware naar lichte zorg als dat mogelijk is.


Misbruik

De gemeente krijgt steeds meer bruikbare signalen binnen van misbruik en oneigenlijk gebruik van zorggelden, zo blijkt uit een recent verschenen voortgangsrapportage kostenbeheersing Wmo en jeugd. In het eerste kwartaal vorig jaar stond de teller op acht bruikbare signalen; eind maart was dat gestegen naar 38. Er zijn onder meer drie pgb-aanbieders geblokkeerd. Ook is tot en met april het pgb van 61 cliënten stopgezet omdat zij daar geen recht meer op hadden. Daarmee is een totaalbedrag van een half miljoen euro gemoeid.   


Strafrechtelijke aanpak

De medewerkers van het nog in opbouw zijnde team M&O worden allemaal opgeleid tot buitengewoon opsporingsambtenaar. Het team richt zich op zowel de bestuursrechtelijke aanpak als op de strafrechtelijke aanpak van zorgaanbieders. De gemeente verwacht dat het aantal signalen dat wordt onderzocht – vanuit de Wmo en de jeugdhulp –, steeds verder zal toenemen. ‘Zorggeld moet naar de zorg gaan’, aldus het college in haar voortgangsrapportage.


Wmo-abonnementstarief

De snelle stijging van het aantal mensen dat een beroep doet op de huishoudelijke hulp is dit jaar afgenomen. Daarvan was vooral vorig jaar sprake, maar leidt wel tot een structurele verhoging van het aantal mensen met een indicatie voor huishoudelijke hulp. De meerkosten door de invoering van het abonnementstarief bedragen dit jaar, ten opzichte van 2018, zo’n 1,5 miljoen euro. Het college van Den Haag pleit voor het terugdraaien van dat abonnementstarief, waardoor iedereen met Wmo-voorziening een inkomensonafhankelijke eigen bijdrage betaalt van 19 euro per maand.


Praktijkondersteuner jeugd

lEen financiële tegenvaller moest Den Haag verwerken nadat de rechter vorig jaar een streep zette door een lopende aanbesteding jeugdhulp voor de periode 2020-2024. De contracten met aanbieders zijn met een jaar verlengd, wat dit jaar zorgt voor zo’n 7,3 miljoen euro aan meerkosten. Daarnaast blijft het gebruik van jeugdzorg stijgen. Bespaard wordt door de inzet van de praktijkondersteuner jeugd-ggz. Daardoor hoeven minder jongeren naar specialistische jeugdzorg worden doorverwezen. De pilot wordt dit jaar uitgebreid.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.