of 62812 LinkedIn

VNG: ‘Migratiebeleid hoort thuis bij de gemeente’

Een van de vele gezichten van de migratiesamenleving: Poolse arbeidsmigranten in Nieuwaal, Gelderland.
Een van de vele gezichten van de migratiesamenleving: Poolse arbeidsmigranten in Nieuwaal, Gelderland.

Als het aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ligt, krijgen gemeenten de komende 'tientallen jaren' een grote en actieve rol in het faciliteren van de migratiesamenleving. Algemeen directeur Leonard Geluk wijst er wel op dat dat gepaard moet gaan met voldoende financiering vanuit het rijk.

Verscheidenheid
Daarmee omarmt de VNG de aanbevelingen uit het rapport 'Samenleven in verscheidenheid' van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het rapport werd maandagmiddag aangeboden aan minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en VNG-directeur Leonard Geluk.

Sleutelrol
De WRR overhandigde het rapport aan de VNG omdat de onderzoekers een grote rol zien weggelegd voor gemeenten in het toekomstige migratiebeleid. 'Gemeentes spelen een sleutelrol om het samenleven van alle burgers te bevorderen', aldus WRR-raadslid Godfried Engbersen. Maar volgens hem staat de nieuwe realiteit van migratie nog onvoldoende op het netvlies van lokale bestuurders.

Verschillende gezichten
Die nieuwe realiteit betekent volgens de WRR dat Nederland permanent te maken heeft met grote migratiestromen. Die groepen migranten vertonen steeds meer verscheidenheid van herkomst en zijn ook steeds vaker binnen een korte tijd weer vertrokken. Daardoor ontstaat er een grote variatie in hoe migratie op lokaal niveau neerslaat. De migratiesamenleving heeft dus verschillende gezichten in verschillende gemeenten.

Accepteren
Leonard Geluk noemt het een 'buitengewoon waardevol rapport', en sluit zich bij de conclusies aan. 'De migratiegeschiedenis van Nederland is al eeuwenoud. We moeten accepteren dat Nederland een land is waar steeds meer mensen met verschillende achtergronden naartoe zullen verhuizen.' Geluk vindt het terecht dat de WRR een actievere rol van de overheid voorstaat. Volgens hem is er jarenlang beleid gevoerd waarbij migratie en inburgering teveel aan 'de markt' en 'de zelfredzame burger' werd overgelaten.

Voldoende financiering
Ook staat Geluk achter het advies van de WRR om lokale welkomstvoorzieningen te realiseren waar migranten zo snel mogelijk wegwijs worden gemaakt in de gemeente. 'Ik denk dat migratiebeleid thuishoort bij de gemeente. Leg dat gewoon voor de komende tientallen jaren bij gemeenten neer', zegt Geluk. Wel hamert hij erop dat daar ook een passend budget bij hoort. 'Dit is een grote verantwoordelijkheid. Zorgt dat gemeenten dat goed kunnen doen.' Juist omdat het WRR-advies lokaal maatwerk vereist, is voldoende financiering vanuit het rijk heel belangrijk, zegt Geluk.

Nieuwe wet
Ook minister Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die verantwoordelijk is voor inburgering, reageerde op het rapport. Hij zegt ook voorstander te zijn van een grotere rol voor gemeenten op het gebied van migratie en verwijst naar de nieuwe inburgeringswet van zijn hand die onlangs door de Eerste Kamer werd aangenomen. In die wet komt de regie voor inburgering namelijk bij gemeenten te liggen. Hij voegt er wel aan toe dat die wet niet geldt voor bijvoorbeeld arbeidsmigranten uit EU-landen, die niet inburgeringsplichtig zijn. Het WRR-rapport adviseert juist om ook voor die groep voorzieningen te organiseren die het samenleven versoepelen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
Het Rijk, waaronder deze minister, is in het laatste decennium een steeds grotere voorstander geworden van het overdragen van taken naar de gemeenten. Het vergeet echter maar wat graag dat daarbij ook de noodzakelijke financiële middelen (plus inflatie, meerwerk en personeelskosten) moeten worden overgemaakt.
Door Petra op
Het wordt tijd dat gemeenten hun lidmaatschap bij de VNG gaan opzeggen. Een orgaan dat niemand meer vertegenwoordigd hoeft ook door de politiek niet meer serieus te worden genomen.
Door Joop op
Meer dan een verdeel- en heerstactiek is dit niet.
Door Ad Random op
Lees net dat NL rond 2060 20 miljoen inwoners zal hebben; dan zal er toch zeer fors gebouwd moeten worden. Maar dat gebeurt in de verste verte niet. Bijvoorbeeld Amsterdam wil al jaren dat er 7500 woningen per jaar worden gebouwd; dit jaar zijn het er 78 (!); dat is 1%. Voldoende reden om de verantwoordelijken weg te sturen, maar ook dat gebeurt niet. Al die bestuurders zijn onderdeel van het probleem geworden en niet van de oplossing. Die moet je zeker niet meer taken geven want die kunnen ze nooit aan
Door Ambtenaar A op
Ongelofelijk dat de VNG ermee instemt om dit migratiebeleid te beleggen bij de gemeenten. 355 x opnieuw het wiel uitvinden met zijn allen. Met net te weinig middelen. En met de plicht van een sluitende gemeentebegroting. Bij economische tegenslag wordt er straks onmiddellijk gesneden in de voorzieningen die volgens het WRR rapport essentieel zijn om de noodzakelijke sociale samenhang. Als je een beeld wilt hebben wat het vooruitzicht voor jouw gemeente is moet eens een dergelijke hedendaagse doorgangs migratiestadswijk als Oud Marhenesse in Rotterdam West maar eens bezoeken; ooit een nette arbeiders - lage middenklassewijk met prima voorzieningen, sociale samenhang en onderling vertrouwen.
De migratie wordt in het rapport beschouwd als een natuurfenomeen. Alsof je geen invloed hebt op de omvang van migratie. 20 jaar na het essay van Paul Scheffer is er nog steeds geen maatschappelijke discussie over de multiculturele samenleving. Niet over de wenselijkheid, niet over risico's, niet over kwaliteit en niet over kwantiteit. En omdat deze discussie niet gevoerd is of wordt en ook niet met open vizier kan worden gevoerd op straffe van sociale uitsluiting is er nu nog steeds alleen ad hoc beleid. Migratiebeleid bij gemeenten. Daar zullen we nog wel wat over horen.
Door 2C op
@Rood Hesje:
De grondhouding van dit WRR rapport is al fout, want er wordt verondersteld dat migratie totaal onvermijdelijk is en gewoonweg te accepteren is. Dat is het niet, want het behelst altijd een politieke keuze. Het hele idee van "lokale welkomstvoorzieningen te realiseren waar migranten zo snel mogelijk wegwijs worden gemaakt in de gemeente" is al een teken migratie als positief wordt beoordeeld door de WRR en de VNG, terwijl er in de samenleving veel minder positief over wordt gedacht, zo niet negatief. Het heeft wellicht ook nog een aanzuigende werking en geeft een verkeerd signaal af, als in bijv. Afrikaanse landen bekend wordt dat Nederlandse gemeenten "welkomstloketten" en "welkomstvoorzieningen" hebben voor migranten.Dit is m.i. weer een teken dat een ontzettende kloof gaapt tussen bestuurders en de bevolking.
Door Rood Hesje (Leest nauwkuerig thuis) op
Mensen, mensen toch! LEES nu eens waar dit bericht over gaat! Helemaal niet over het landelijk asiel- of migratietoelatingsbeleid, maar over de overheid die lokaal verantwoordelijkheid wil nemen voor de integratie van migranten in de LOKALE (ik doe het maar met capita letter zodat zelfs slechtlezenden het zien) in de samenleving. Daar kan niemand op tegen zijn, toch!? En ja, dat is 'a hell of a job' waarbij de 'lessons learned' uit de decentralisaties zeker moeten worden betrokken. Maar als je die integratie alleen centraal organiseert, regelt en aanstuurt, dan wordt dat juist een grote puinhoop omdat dit niet aansluit op lokale onstandigheden.
Door 2C op
Wat een waanzin als je dit leest. Het stelt meteen ter discussie hoe (on)betrouwbaar instituten als de WRR en de VNG zijn. Gemeenten kunnen de gedecentraliseerde taken vanuit het Rijk (zoals jeugdzorg) al nauwelijks bolwerken en dan adviseren de WRR en de VNG dat gemeenten ook nog het migratiebeleid moeten gaan torsen? Migratiebeleid is bovendien altijd gebonden aan landsgrenzen en is dus per definitie een nationale bevoegdheid. Bestuurlijk Nederland, met aanpalende babbelclubs als de VNG en de WRR, lijkt zo wel een Augiasstal waar zeer grondig de bezem door moet.
Door drs. E. Nabled op
Aha, nog meer groepen om tegen elkaar uit te spelen: scheefwoners, gasklevers, beleggers, expats, yuppen versus 'kwetsbare arbeidsmigranten, kwetsbare asielzoekers, verwarde personen' etc; bij de laatsten moet er altijd wel een bijvoeglijk naamwoord bij om aan te geven hoe erg het allemaal is c.q. hoe slecht het met ze gaat. Gewoon een verdienmodel, niets meer of minder.