of 59244 LinkedIn

UWV: meer mensen met arbeidsbeperking aan de slag in 2017

Dertienduizend arbeidsbeperkten vonden afgelopen jaar een baan. Dat is een toename van maar liefst 500, meldt het UWV in het Jaarverslag over 2017.

Dertienduizend arbeidsbeperkten vonden afgelopen jaar een baan. Dat is een toename van maar liefst 500, meldt het UWV in het Jaarverslag over 2017.

Bijna helft Wajong’ers heeft arbeidsvermogen

Onder die dertienduizend arbeidsbeperkten bevinden zich 8.400 Wajong’ers. De herkeuring op arbeidsvermogen van de laatstgenoemde groep is afgelopen jaar bovendien afgerond. Uit die herbeoordelingen is gebleken dat iets minder dan de helft – 116.000 van de 240.000 Wajong’ers – over een zeker arbeidsvermogen beschikt. Sinds afgelopen jaar konden mensen voor het eerst zelf een aanvraag voor beschut werk bij het UWV indienen. Daarop volgde in 1.700 gevallen een positief advies.

 

Arbeidsmarktklimaat verbeterd

In 2017 werd er in 219.000 gevallen een WW-uitkering beëindigd nadat de uitkeringsgerechtigde een baan had gevonden. Dat is een toename van 21 procent ten opzichte van 2016. De uitstroom als gevolg van het bereiken van de maximum uitkeringsduur (162.300) nam flink af ten opzichte van 2016 (180.300). Een deel van de groep doet uiteindelijk een beroep op gemeenten voor een bijstandsuitkering. De WW-uitstroomcijfers duiden erop dat het arbeidsmarktklimaat flink is verbeterd.

 

Groeiende mismatch

Fred Paling, voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV, waarschuwt echter voor een groeiende mismatch op de arbeidsmarkt waarvan vooral oudere werkzoekenden, langdurig werklozen en arbeidsbeperkten de dupe zijn. ‘Scholing en persoonlijke ontwikkeling zijnd e belangrijkste oplossingen voor deze mismatch’, aldus Paling. Hij roept op tot een goede samenwerking tussen centrumgemeenten in arbeidsmarktregio’s en werkgevers. ‘Alleen dan kunnen we aan slagkracht winnen, met als belangrijkste doel: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpen’.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door H. Wiersma (gepens.) op
1. De toename van banen voor arbeidsbeperkte werknemers is slechts 3,8%. Daar hoef je je derhalve nog niet voor op de borst te kloppen. De teller staat nog lang niet op 30.000.
2. Voor de categorieën die nog geen werk hebben zouden regels moeten gelden van positieve discriminatie.
3. Er kan ook wel eens iets worden gedaan aan het stimuleren van de mobiliteit van werknemers bijvoorbeeld door het verstrekken van bonussen of het verbeteren van verhuisvergoedingen.