of 63428 LinkedIn

Social Impact Market moet inkopers beter bedienen

Bij maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is het voor overheden nogal eens lastig om juiste partners te vinden of juiste vragen te formuleren, terwijl ze wel graag hun ambities willen realiseren of het MVI-manifest hebben ondertekend. De vandaag te lanceren vernieuwde Social Impact Market moet hen beter gaan bedienen.

Overheden hebben nogal eens moeite bij maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) juiste partners te vinden of juiste vragen te formuleren, terwijl ze wel graag die ambities willen realiseren of het MVI-manifest hebben ondertekend. De vandaag te lanceren vernieuwde Social Impact Market moet hen beter gaan bedienen.

Online platform

De Social Impact Market (SIM) is een online platform dat vraag van inkopers, MVO-managers en andere professionals die kwaliteit willen inkopen en willen bijdragen aan een duurzame, inclusieve wereld koppelt aan aanbod van sociaal ondernemers. Zo omschrijft oprichter Buy Social, een initiatief van Social Enterprise NL en de Social Impact Factory, het tenminste. Momenteel staan er 76 ondernemers op. Onder de opdrachtnemers zijn 14 gemeenten, de Sociale Verzekeringsbank, Werk en Inkomen Lekstroom en de regio Alkmaar.


Verbeterde versie

Er bestond al een Social Impact Market, maar dit is een verbeterde versie, vertelt Roos Spekman van Social Impact Factory, mede-initiatiefnemer van het platform. ‘We hebben het platform twee jaar geleden met de gemeente Utrecht gelanceerd. We werken nu samen met Social Enterprise NL. Het platform gaat puur om inkopen bij sociaal ondernemers en is nu voor iedereen toegankelijk. Je kunt ook partner worden en nog meer uit de SIM halen. Met die partners hebben we een leernetwerk opgezet. Hier leer je hoe je in je organisatie het sociaal inkopen meer kan vormgeven en om de juiste inkoopvraag te formuleren, zodat je met de juiste partners in zee gaat en je jouw eigen organisatie ook meekrijgt.’


Noodzaak

De digitale marktplaats is nodig, omdat veel organisaties willen inkopen met impact, maar moeilijk organisaties kunnen vinden die aansluiten bij hun inkoopvraag. Sociale ondernemingen willen op hun beurt af van subsidies en richting zakendoen. ‘Zo worden ze onafhankelijk en kunnen ze bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zekerheid geven dat ze van uitkering naar loon te gaan of hun circulaire verdienmodel verder uitrollen.’ Utrecht stimuleerde inkoop bij sociale ondernemingen door te kijken naar hoe je meerwaarde kunt creëren. ‘Organisaties beseffen vaak niet dat je schoonmaak, ict of bloemen ook bij sociale ondernemingen kunt inkopen.’

Politieke wind mee

In het regeerakkoord kondigt het kabinet aan dat er passende regels komen en meer ruimte voor ondernemingen met sociale of maatschappelijke doelen met behoud van een gelijk speelveld. Ook gaat de overheid zijn inkoopkracht beter benutten voor het versnellen van duurzame transities, het inschakelen van kwetsbare groepen en om innovatief in te kopen. Innovatieregelingen worden uitgebreid en toegankelijk voor sociale ondernemingen. Kortom, sociale ondernemingen hebben de politieke wind mee, maar dat levert nog niet automatisch nieuwe klanten op.

 

Overheden gewild

Overheden zijn gewilde klanten, omdat die werken aan uitdagingen waar sociale ondernemingen vaak oplossingen voor aanbieden, zoals banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, minder afval of minder fijnstof. Zij kunnen impact kunnen maken door bij sociale ondernemingen in te kopen. Het platform toont hun producten en diensten. Inkopers kunnen zoeken op branche, regio of sustainable development goals en testimonials lezen van organisaties die al sociaal inkopen. Buy Social begeleidt hen met advies en deelt kennis uit het leernetwerk met publieke en private organisaties.


Laatste stap zetten

Er leven nog vaak vooroordelen over sociale ondernemingen: dat het iets tijdelijks is of de kwaliteit niet goed is, merkt Spekman. ‘Maar de kwaliteit is wel goed en je creëert meerwaarde. Met de SIM helpen we sociaal ondernemers zich meer te richten op het verkopen en in de markt zetten van hun producten. Inkopers willen aanbod zien, dus brengen we de sociale onderneming naar hun belevingswereld.’ Veel inkopers willen meerwaarde creëren, maar zitten nog in de fase “plan van aanpak”, terwijl ze het nu echt moeten gaan doen, aldus Spekman. ‘Het komt nu aan op de laatste stap zetten. Dat is spannend. Daar zijn organisaties nog zoekende in, ook gemeenten die het MVI-manifest ondertekend hebben. Je kunt gemakkelijk in plannen blijven hangen, maar je kunt ook gemakkelijk stappen zetten. Doe dat dan ook, en dat kan via de Market.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Norman Waalre op
Ik stel voor, dat er aan Social Impact Market een webforum wordt gekoppeld, waar iedereen anoniem kan discussiëren. Daar kan ook kritiek op de organisatie worden besproken, mits respectvol en constructief geformuleerd. Daardoor kunnen alle geïnteresseerde en betrokken partijen sneller beoordelen, wat er goed en minder goed gaat in deze organisatie. Die transparantie is nodig, om snel en kostenbesparend vertrouwen te scheppen bij potentiële deelnemers. Forum-software is gratis en simpel te installeren. Ik stem links.