of 65101 LinkedIn

Resultaatgericht indiceren opnieuw onder vuur

En weer is een gemeente door de hoogste bestuursrechter teruggefloten over het gevoerde beleid rondom huishoudelijke hulp. Dit keer is het Enschede. 'Deze uitspraak heeft grote consequenties voor álle gemeenten die op resultaat indiceren’, stelt advocaat Petra Gerritsen van Bolwerk Advocaten uit Enschede.

Opnieuw is een gemeente door de hoogste bestuursrechter op de vingers getikt over het gevoerde beleid rondom huishoudelijke hulp. Dit keer is het Enschede, waar de Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft geoordeeld dat een indicatie op resultaat, zonder deze te vertalen in een concreet aantal uren, niet mag. Ook niet als wel de frequentie wordt aangegeven. ‘Deze uitspraak heeft grote consequenties voor álle gemeenten die op resultaat indiceren’, stelt advocaat Petra Gerritsen van Bolwerk Advocaten uit Enschede.

Tijdsindicatie

Deze uitspraak is volgens Gerritsen namelijk stelliger dan de uitspraak van de hoogste bestuursrechter in een zaak tegen de gemeente Steenbergen van oktober vorig jaar. Volgens Gerritsen moeten gemeenten, met de meest recente uitspraak in het achterhoofd, altijd een tijdsindicatie afgeven als zij een maatwerkvoorziening toekennen. En niet generiek, maar op het individu toegesneden.

 

Onvoldoende

In de ‘casus Steenbergen’ vonniste de CRvB dat Steenbergen niet op resultaat mag indiceren, zonder daarbij het aantal uren ondersteuning te benoemen. Enschede geeft in beschikkingen aan welke werkzaamheden er in welke ruimten moeten worden verricht en in welke frequentie. Ook dit is onvoldoende, zo blijkt uit het vonnis dat maandag is gepubliceerd. Het college van Enschede heeft nagelaten om te bepalen hoeveel tijd nodig is om de benodigde activiteiten met de toegekende frequentie te verrichten, stelt de CRvB in zijn vonnis. De hoogste bestuursrechter heeft die vertaalslag in zijn vonnis wel meteen gemaakt. De Enschedese man moet voortaan wekelijks vier uur en tien minuten hulp in het huishouden krijgen. Daarbij heeft de CRvB aangesloten bij het protocol van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Daarnaast moet eenmalig vier uur en tien minuten aan achterstallig schoonmaakwerk worden verricht.


Richtinggevend

‘Met ook deze uitspraak lijkt de Centrale Raad van Beroep een duidelijk pad op te gaan dat gemeenten in hun beschikking altijd het aantal uren huishoudelijke ondersteuning moeten noemen’, aldus Gerritsen. Normtijden zoals die door KPMG/HHM zijn ontwikkeld kunnen al leidraad gelden - dat heeft de CRvB in december bepaald -, maar indien nodig moeten gemeenten van die normtijden afwijken. Dat moet per individu worden bekeken, zo interpreteert Gerritsen de uitspraak.


Topje van ijsberg

In ieder geval Enschede moet haar beleid aanpassen, vindt Gerritsen. Dat vindt ook René Beunders van Stichting Sociaal Hart Enschede, die als gemachtigde van de man in kwestie in deze zaak optrad. Zowel Gerritsen als Beunders stellen dat het aantal mensen dat met een bezwaar over de indicatie huishoudelijke ondersteuning bij de gemeente Enschede aan de bel trekt het topje van de ijsberg is. Het Enschedese raadslid Margriet Visser (EnschedeAnders) vindt dat de gemeente alle afgegeven beschikkingen van een tijdsindicatie moet voorzien.

 

Vonnis bestuderen

De gemeente is niet van plan het beleid onmiddellijk aan te passen, zo laat zij desgevraagd in een reactie weten. ‘Deze uitspraken vragen nadere bestudering om de impact op ons beleid te bepalen. Daar komt bij dat dit niet alleen een situatie is waarmee Enschede zich geconfronteerd ziet’, aldus een woordvoerder van de gemeente. Veel gemeenten indiceren hun huishoudelijke ondersteuning op resultaat (‘schoon en leefbaar’) en wachten met spanning op een reactie van gemeentekoepel VNG en minister De Jonge (VWS). ‘We hopen binnen afzienbare tijd meer duidelijkheid te hebben over de visie van VNG/VWS. We verwachten daarmee meer duidelijkheid te krijgen over de stappen die we lokaal moeten zetten’, aldus de woordvoerder van Enschede.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door goede vrijdag (controleer de ambtenaren beter) op

Maak een landelijk software met beslissingsboom (wet is voor iedereen gelijk) en laat de computer het eerste deel bepalen, daarna kunnen de vakmensen (verpleegkundigen e.a. ) aan de slag, beslist geen ongeschoolde geprogrammeerde ambtenaren, om de zaak af te ronden.

Van belang is bij overheids software is, dat alle software wijziging publieke gecontroleerd kunnen worden, open source en/of blockchain. Ander krijgen we toch weer manipulatie van de software in het nadeek an de burger.
Door Hans op
Laat deze uitspraak nadrukkelijk doorklinken bij de gemeente Eindhoven. De gemeente Eindhoven heeft van zieken en gehandicapten een verdienmodel gemaakt door op alle voorzieningen zwaar te korten. De gemeente Eindhoven lapt de WMO aan haar laars en heeft lak aan rechterlijke vonnissen.
Door henk op
De gemeente is ziek door toedoen van VVD EN VNG. Er zijn door de kaalslag, bezuinigingswoede en imago schade zeer veel goede mensen vertrokken. De kneusjes maken nu de dienst uit bij de overheid. Met dit soort resultaten. Het zou goed zijn om betrokken LEIDINGGEVERS met naam te noemen.
Door Meermaals al door de Nationale ombudsman op de vingers getikt (Er gaat niets veranderen, ze hebben nl. allemaal iets te verbergen) op
Enschede is bestuurlijk en ambtelijk een probleem stad, diverse keren voor van alles en nog wat, door de Nationale ombudsman op de vingers getikt maar positief veranderen ho maar.

Burgers tikken de ambtenaren regelmatig op de vingers, het varieert van foute ambtelijke beslissingen tot fraude door ambtenaren. Het is telkens een muur waar burgers tegenaan lopen en ambtenaren dekken elkaar, keer op keer.

Advocaat Gerritsen en Beunders van Sociaal Hart Enschede zijn correcte mensen, die met kantoor en stichting slechts de waarheid wensen en daarmee het juiste voor de hulpvragers. Gewoon wat de wet voorschrijft niets meer en niets minder. Dan vraag je toch af, hoe het in hemelsnaam kan dat er al decennia ellende met ambtenaren en bestuurders is.

Zieken korten op hulp, hoe gek kan je zijn, helemaal als je weet dat ambtenaren zonder enige kennis, op huisbezoek zijn gegaan voor keukentafelgesprekken, met in de achterzak de opdracht van de ambtelijke top om mensen 30% te korten, u leest het goed OPDRACHT.

Mensen die gewerkt hebben, belasting en premies hebben betaald, worden door belastinggeld slurpers met de naam ambtenaar, zonder enige kennis van zaken gekort. Hoe maak je een ambtenaar belachelijk, zo dus.

Recentelijke is er een wisseling in de ambtelijke top geweest, veel ruzie, fraude, misbruik van macht etc. Schijnbaar zitten er nog hardleerse ambtenaren, die men nog niet heeft weten te verwijderen, terwijl dit dringend nodig is en bovendien zeer wenselijk. Tot dan gaat er niets veranderen aan de Enschede ellende.

Zolang ambtenaren zich blijven verschuilen achter wet en regelgeving gaat er niets veranderen als ze dan ook nog eens de vele misstanden niet melden, is de burger aan de goden overgeleverd.

Pas na veel druk van buiten worden de Enschede ambtenaren vloeibaar en/of schuiven taken weg. Een mooi voorbeeld is WorkFirst waarbij ambtenaren zich na druk van buiten bewust werden van de persoonlijk verantwoordelijkheid bij de verplichte tewerkstelling van uitkeringsgerechtigden. Lees dwangarbeid. Onder dwangarbeid wordt arbeid verstaan, die mensen onder bedreiging van straf, tegen hun wil verrichten. Het verschil tussen dwangarbeid en werkervaring is het woordje SANCTIE, een sanctie is geen straf volgens de rechter, dus daarom mogen mensen naar dwangarbeid worden gezonden en krijgen ze een korting (korting=is geen straf volgens de overheid/rechter) van enkele procenten tot drie maanden 100%. Het laffe is vervolgens dat ze werkzaamheden uitbesteden aan particuliere BV's om zo eigen verantwoording te ontlopen. Wederom een extra kosten voor de belastingbetaler, de zoveelste. Ach je kunt het ambtenaren niet kwalijk nemen, ze weten niet dat er jaarlijks al miljarden over de balk worden gegooid door ambtenaren.

Ambtenaren moeten goed geschoold zijn willen ze zieke mensen kunnen beoordelen daarbij moet je denken aan verpleegkundigen, fysiotherapeuten, gerontologen en andere kundigen. Wat weet een ambtenaar met MAVO 4 of HBO juridisch nu van het menselijk lichaam? Niets. Dus weg met dat afstreep lijstje en 30% opgelegde korting. Geef de burger waar hij/zij voor betaald heeft en recht op heeft na een werkzaamleven van 40 a 50 jaar.

Gerritsen en Beunders, petje af voor jullie inzet en werkzaamheden, jullie nemen het op tegen een zeer stugge, lastige, oneerlijke, belastinggeld en macht misbruikende Enschedese ambtenarij. Bestuurders dienen meer dan zeer goed naar zichzelf te kijken, ook al kun je over enige tijd burgemeester worden.