of 59244 LinkedIn

Resultaat ‘schoon huis’ hoeft niet in uren vertaald

Gemeenten hoeven het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’ bij huishoudelijke ondersteuning niet te vertalen in concrete uren. De Wmo 2015 wordt aangepast om de waarborgen van rechtszekerheid beter in wet te verankeren, zo laat minister De Jonge (VWS) in een Kamerbrief weten.

Gemeenten worden niet verplicht het resultaat ‘schoon en leefbaar huis’ bij huishoudelijke ondersteuning te vertalen in concrete uren. Er mag echter nooit afbreuk worden gedaan aan de rechtszekerheid van cliënten. De Wmo 2015 wordt aangepast om de waarborgen van rechtszekerheid beter in wet te verankeren, ‘zodat deze doorwerken in de uitvoeringspraktijk’.

Rechtszekerheid

Dat schrijft minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat het resultaat daadwerkelijk behaald wordt en als dat niet gebeurt, moet de gemeente hierop kunnen worden aangesproken, zo schrijft hij verder in zijn vrijdagmiddag aan de Kamer verstuurde brief. De minister poetst met zijn voorgenomen wetswijziging een leemte in de wet weg en komt daarmee onder meer tegemoet aan een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dat de rechtszekerheid bij resultaatgericht beschikking niet goed is geregeld.

 

In wet verankeren

Zowel het indiceren in uren als op resultaat wil De Jonge in de Wmo 2015 verankeren. ‘Dat ga ik doen door het ondersteuningsplan een plek te geven in de wet’, aldus de minister in zijn brief. ‘In het ondersteuningsplan wordt dan de ‘frequentie x activiteit’ benoemd.’ Door dit in de wet te verankeren wordt de rechtszekerheid van de cliënt geborgd. Ook geeft het ‘een impuls aan het gesprek dat aanbieder en cliënt zouden moeten voeren gericht op de invulling van de ondersteuning in de betreffende situatie’.

 

Ondersteuningsplan

Gemeenten die op resultaat indiceren, laten het aan de cliënt en aanbieder over om in een ondersteuningsplan vast te leggen hoe het resultaat wordt bereikt en wat de cliënt van de huishoudelijke hulp mag verwachten. ‘Het gaat om de activiteiten en hoe vaak die plaatsvinden. Het aantal uren hoeft daarbij niet benoemd te worden, omdat dit niets zegt over het te bereiken resultaat, de mate waarin het huis uiteindelijk schoon is’, aldus de minister. Het ondersteuningsplan maakt deel uit van de beschikking die de gemeente afgeeft. De gemeente moet goed controleren of het resultaat daadwerkelijk wordt behaald en van voldoende kwaliteit is, benadrukt de minister. Mogelijk dat ook op dit punt de wet wordt aangepast.

 

Objectief normenkader

Als de afspraken tussen cliënt en de aanbieder op een normenkader zijn gebaseerd, moeten die objectief zijn en door een onafhankelijke derde zijn opgesteld. Gemeenten moeten in hun verordening aangeven of zij in uren of in resultaat indiceren. Voor cliënten moet duidelijk zijn waar ze terecht kunnen met klachten over de geboden hulp en ondersteuning, als het resultaat niet wordt behaald of als de kwaliteit onder de maat is. Vooruitlopend op de voorgenomen wetswijziging roept De Jonge gemeenten op hun lokale beleid en uitvoering daarmee al zoveel mogelijk in overeenstemming te brengen.  

 

Flexibiliteit

De minister ziet vele pluspunten aan het resultaatgericht indiceren, zo blijkt uit zijn brief. ‘Met deze manier van werken kan optimaal worden aangesloten op de ondersteuningsbehoefte van de cliënt op elk moment, het creëert flexibiliteit in de te bieden ondersteuning en het geeft ruimte aan de professional.’ En: ‘Een schoon huis kan de ene week ramen lappen betekenen en een andere week de keukenkastjes schoonmaken. Ook kan het betekenen dat er tijd is voor het bespreken en oplossen van een voor de cliënt belangrijke kwestie, een luisterend oor, iemand op weg helpen. Het biedt maatwerk, zoals de Wmo 2015 ook voorstaat.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Myriam (Zorgverlener) op
‘Het gaat om de activiteiten en hoe vaak die plaatsvinden. Het aantal uren hoeft daarbij niet benoemd te worden, omdat dit niets zegt over het te bereiken resultaat, de mate waarin het huis uiteindelijk schoon is’, aldus de minister.'
Hoe bepaal je dan hoeveel budget er nodig is als je niet in uren rekent? En hoe veranwoord je dan wat je gedaan hebt? Is dat een verantwoording in een schoon huis met x-kosten? Gemeenten vragen altijd in uren te verantwoorden en niet in resultaat. Zorg dan ook dat er uren worden toegekend zodat zorgvrager en zorgverlener weten waar ze aan toe zijn.
Door Een bezorgde landgenoot op
Helaas mis ik in het hele verhaal de rol van de Thuiszorgaanbieders t.o.v. de gemeenten en degene die het werk moeten doen. Thuiszorgorganisaties mogen in een gemeente pas zorg aanbieden als de aanbesteding rond is. Ze doen dit (vaak) tegen een zo laag mogelijk tarief waarbij de medewerkers de dupe worden van het krijgen van zo weinig mogelijk uren bij een zorgvrager. Want de thuiszorgorganisaties hebben er baat bij dat de medewerkers zo weinig mogelijk uren bij een zorgvrager werken. Vaak wordt de indicatie gedaan door de thuiszorgorganisatie zelf. De slager keurt in dit geval zijn eigen vlees. Dit heeft tot gevolg dat de uren die geïndiceerd worden aan de krappe kant zijn. Thuiszorgorganisaties willen graag het werk krijgen van de gemeentes, maar ze willen zelf niet failliet gaan en de kans dat ze een aanbesteding ingaan met een te goedkoop tarief is levensgroot aanwezig. Medewerkers moeten steeds harder werken. Ik vraag mij af wie dit volhoudt tot zijn 67e jaar. Er zijn ook gemeenten die een thuiszorgorganisatie een budget geven waarmee ze de zorg moeten leveren. Ook dit geeft een prikkel aan de thuiszorgorganisaties om zo weinig mogelijk tijd te geven aan de zorgvragers en dus aan de huishoudelijk ondersteuners. De thuiszorgmedewerker is onderdeel van het verdienmodel en moet voor een gering salaris de werkzaamheden verrichten.
Als deze plannen doorgaan wordt het er voor de medewerkers en zorgvragers niet beter op.
Ook een punt is dat er zorgvragers zijn die in schrijnende situaties verkeren en daardoor niet in staat zijn om voor zichzelf op te komen.

Door Ambtenaren net zo streng beoordelen. op
Burgers zijn keer op keer het haasje en ambtenaren verschuilen zich achter leidingevende en wetjes.

Gewoon net zo streng zijn voor ambtenaren en alle misstanden direct melden desnoods anoniem. Eens kijken wie de langste adem heeft, denk de burger.
Door Frances van Rijn op
Er wordt hier van een dienst een product gemaakt; kosten besparen als doel! Menselijkheid weggevaagd!
Door Dit soort taken horen niet bij de overheid. op
Alles wat met gezondheid te maken heeft hoort niet bij de overheid, punt uit.

Wat moet een consulent met in het beste geval een HBO juridische opleiding bij zieken thuis? Niets.

Laat beropesdeskundigen uiyt de gezondheidszorg dit werk doen incl. keukentafel gesprekken. Die laten zich niet opleggen om zieken hoe dan ook 30% te korten. Ambtenaren hebben geen rug en gaan altijd mee in beleid, als men de baan maar kan behouden.


Door Willem (Begeleider) op
Hier ontstaat opnieuw een groot grijs gebied waar ontzettend veel over gediscussieerd gaat worden tussen 3 of meer partijen. Zolang je het normatieve kader zo vaag houdt als nu voorgesteld los je niet veel op. Ondanks dat de intenties vanuit de overheid (Hugo de Jong cs.) misschien goed zijn. Daar waar de kosten en inzet van de uitvoering landen zal het blijven schuren tussen middelen en doel. Ik snap niet dat men dat op centraal niveau niet ziet of snapt. Is dit een vorm van Bestuurlijke naïviteit en afstand tot de praktijk van alle dag? Of is het een kwestie een ingezette lijn - model koste wat het kost verdedigen omdat je anders moet zeggen dat er misschien een verkeerde beleidskeuze is gemaakt (en de "overheid" maakt geen fouten!).
Door Meld foute ambtenaren direct bij de FIOD e.a. op
“Cliënten moeten erop kunnen vertrouwen dat het resultaat daadwerkelijk behaald wordt en als dat niet gebeurt, moet de gemeente hierop kunnen worden aangesproken”.

Conclusie?
Hugo de Jonge is of naïef, of dom, een tussenweg is er niet. Gemeente willen iets en laten zich niet aanspreken op fouten, de gemeente maakt geen fouten een burger maakt fouten.

Waar we rechters voor hebben? Ik heb inmiddels geen idee, wat ik wel weet dat de burger inmiddels vogelvrij is verklaart en het maar moet uitzoeken. Dit gaan dan ook maar doen en eens kijken of de elite blij wordt van dit nieuwe soort zelfstandige en zelfredzame burgers. Een ambtenaar moet mij niet meer gaan vertellen wat ik moet, geef m direct aan bij de instantie die hem/haar gaan controleren. Wat denken ze nu, wij belasting en premies betalen en ons dan schikken naar ambtelijke fraude en onzin? NO WAY!
Door Roelof Veenbaas op
Bizar dat de minister de gerechtelijk uitspraken zo vertaalt in een nieuw wetsvoorstel. De Jonge heeft als burger blijkbaar nog nooit een discussie met zijn gemeente gevoerd over de inhoud van het begrip een schoon huis. Er is in zo'n overleg maar een verliezer, de burger. Gemeenten zijn steeds vaker een vesting met een opgetrokken slotgrachtbrug!