of 62284 LinkedIn

Paas: Wet dwingt tot nadenken over bijstandsgerechtigde

Van Divosa-voorzitter René Paas hoeft het verplicht stellen van een tegenprestatie voor een bijstandsuitkering niet, maar ziet als grootste toegevoegde waarde dat gemeenten worden gedwongen om na te denken over wat ze bijstandsgerechtigden bieden.

Het verplicht stellen van een tegenprestatie voor het ontvangen van een bijstandsuitkering dwingt gemeenten na te denken over wat zij bijstandsgerechtigden bieden. Dat is de grootste toegevoegde waarde, aldus Divosa-voorzitter René Paas.

Grote grijze zone tussen tegenprestatie en re-integratie
Vorige week hield Divosa een verkennende bijeenkomst met medewerkers van vijftig gemeenten over de tegenprestatie die gemeenten vanaf 2012 van bijstandsgerechtigden mogen vragen. Het ging over wat nieuw is aan de verplichtstelling vanaf 2014 en hoe gemeenten daarmee omgaan. ‘Kennis opdoen stond centraal’, aldus Paas. Zelf leerde hij over het grensvlak tussen wat nieuw is en de re-integratie die er nu al is. ‘Daartussen zit een geweldige grijze zone. De vraag is wanneer iets past in een tegenprestatie en wanneer niet. De filosofie van de tegenprestatie is dat je iets doet voor je uitkering. De filosofie van re-integratie dat je iets doet voor jezelf, je eigen ontwikkeling. Kamerlid Sjoerd Potters (VVD) kwam vertellen dat het van belang is om zelf meer perspectief te hebben. Er is dus veel ruimte.’

Bijstandsgerechtigden aanschrijven
Verschillende gemeenten, zoals Lingewaard, Zutphen en Huizen, zijn al bezig met een vooral pragmatische benadering, vertelt Paas. ‘Met als uitgangspunt dat je zelf verantwoordelijk bent voor je leven.’ Liever nog wijst hij op het voorbeeld van Groningen waar een paar jaar geleden alle bijstandsgerechtigden die niet in een traject zaten werden aangeschreven. ‘Zij lieten hun een map zien met werkzaamheden die ze ook zouden kunnen doen. Velen vonden dit een verademing, omdat ze niet de standaardcorrespondentie van “je moet dit en dat” kregen. Van anderen hoorden ze niets terug. Die hebben ze nogmaals aangeschreven en bij nogmaals geen gehoor wisten ze dat ze aan die “bijzondere aandacht” moesten besteden.’

Ze moeten er zelf beter van worden
In het Nederlands Dagblad zegt Paas dat gemeenten mild zijn bij het eisen van een tegenprestatie van bijstandsgerechtigden. ‘Veel gemeenten werken uit het perspectief dat bijstandsgerechtigden er zelf beter van worden. De tegenprestatie kun je vanuit het perspectief van de re-integratie bekijken. Dan zijn er prima mogelijkheden.’


Iets terugdoen zit er diep in

Paas vindt het initiatief Workfirst een goed voorbeeld. In dat project werden werklozen naar de sociale dienst gestuurd en werd ze verteld dat er goed nieuws was: ze konden morgen om 9 uur beginnen bij de sociale werkplaats. Daar konden ze naast een baan zoeken ook werken. 'Divosa en de Inspectie Werk en Inkomen hebben die aanpak geëvalueerd: iedereen was positief over wat het had betekend. Belangrijk was dat ze aan het werk werden gezet. Werklozen vonden het fijn dat ze iets terug konden doen. Daar was die aanpak niet voor bedoeld, maar dat zit er toch diep in. Dat vind ik heel interessant.'

 

Kansen bijstandsgerechtigde staan bij gemeenten voorop
Paas vond het opvallend dat gemeenten bijna allemaal de kansen van de bijstandsgerechtigde voorop stelden in plaats van wat de tegenprestatie de samenleving oplevert. 'Ze vinden het belangrijk dat hun klanten er wat aan hebben, terwijl ik had verwacht dat ze het belangrijk vonden dat ze iets terugdoen voor hun uitkering.' 
 

Laat bijstandsgerechtigden zelf werk kiezen

De vraag is wat gemeenten straks precies voor extra gereedschap krijgen. 'Het is handig om mensen zelf te kunnen laten kiezen of dat ze zelf werkzaamheden bedenken. Leg de ordners klaar en laat ze daar uit kiezen. En als ze niets kiezen? Nu is al niets vrijblijvend. Als we denken dat het goed is, dan kan het al.' 

 

Geen voorstander verplichte kaders

Grootste toegevoegde waarde van de verplichting is dat gemeenten na moeten denken over wat ze bijstandsgerechtigden bieden, vindt Paas. 'Ik ben niet zo'n voorstander van verplichte kaders, maar gemeenten kunnen hier prima mee uit de voeten.'

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door geerengreetje (Meldpunt Misstanden Uitkeringen) op
@Kees Bloemendaal, wij hebben vernomen dat sociale zaken van gemeente Veendam je bericht ontkent, m.a.w. dat het niet waar is wat je hier schrijft. Mocht het wel waar zijn, dan is het misschien handig om je brief online te publiceren.
Door Eric de Kluis (Hoofdredacteur Binnenlands Bestuur) op
Beste Kees,
Kunt u mij die uitnodigingsbrief toesturen? Ik ben zeer benieuwd. edekluis@binnenlandsbestuur.nl
Door Kees Bloemendaal (Vuilnisman) op
Mijn vrouw ontvangt ook een WWB uitkering.
Afgelopen week heeft ze een uitnodiging van de
gemeente Veendam ontvangen. In de uitnodigingsbrief staat vermeldt, dat een organisatie op zoek is naar meerdere gezelschapsdames en dat ze verplicht gehoor moet geven aan de brief en de tewerkstelling. Ze vroeg aan de dienstdoende ambtenaar wat gezelschapsdame inhoudt. De ambtenaar zij, dat ze de mannen op een aangename wijze moest gaan vermaken. Mijn vrouw zei vervolgens: " ik ga niet werken als een hoer " , waarop de dienstdoende ambtenaar zei: " dan wordt uw WWB uitkering per direct stopgezet. Zo werkt de Sociale Zaken van de gemeente Veendam. Dank u wel decentralisering van de taken. Dank u wel Overheid.
Door Evert Doddema (Rijksambtenaar) op
Kansen bijstandsgerechtigde staan bij gemeenten voorop ? Kansen ? Welke kansen ? Kansloze kansen ?
Je wordt verplicht tewerk gestelt. Weiger je aangeboden werk, wordt je WWB uitkering direct stopgezet. Je wordt misbruik en als moderne slaaf gebruikt. Er zijn helemaal geen toekomst perspectieven. Indien je een opleiding wilt wordt niet vergoedt door de gemeente, terwijl de kosten van de opleiding veel lager uitvallen t.o.v. 1 jaar WWB uitkering ontvangen. Ik heb de gemeente een voorstel gedaan. Ik wilde op geheel vrijwillig basis administratieve werkzaamheden uitvoeren voor hen. De ambtenaren zaten altijd steen en been te klagen over de werkdruk. Om hen te ontlasten ben ik met een dergelijke voorstel gekomen. Ze vonden, dat ik beter in de groenvoorziening kon gaan werken. Terwijl ik universitair opgeleid ben. Kom je met eigen voorstellen en initiatieven is het weer niet goed.
Je krijgt 2 A4'tjes die volledig beschreven zijn met sancties. Alleen maar verplichtingen. Rechten heb je niet.
Door nikstekiezen op
alsof er wat te kiezen valt uit een mapje...je kiest uit gekort worden of niet gekort worden op je uitkering..alsof uittkeringsgerechtigden er wat aan hebben.
Pure schadelastbeperking voor gemeentes.
Door Straks weer in de bijstand dankzij bezuinigingen THUISZORG (Huishoudelijk medewerkster thuiszorg. ) op
Ben een beetje moe van dit kabinet. Ik ben begonnen met werken vanaf mijn 19 jaar in een productiebedrijf in 2 /3 ploegendienst. Dit werk heb ik mogen doen tot mijn 41ste jaar. Productie is inmiddels verdwenen naar het buitenland. Ik wou toen wel graag een omscholing (richting de zorg) maar dit mocht niet van UWV Amsterdam , want zo is de regel U moet gelijk beschikbaar blijven voor de betaalde arbeidsmarkt. Heel mooi dus ik werd gedrukt in de thuiszorg (zonder kennis van zieke mensen) in de huishouding op een 0 urencontract. Hierdoor bleef ik in de ww hangen en werd aangevuld door ww. MAAR mijn uitkering stopte toen d en kwam richting bijstand terecht (ik werkte nog steeds op en 0 uencontract) Hiermee haal je als UWV/REGERING geen een mens uit de BIJSTAND/WW. Ik werk nog steeds in de zorg in de zorg als huishoudelijkmedewerker nu eindelijk 24 uur op papier. Ik ben dus net uit de bijstand. .Maar gelukkig voor mij BEZUINIGD dit kabinet op huishoudelijk hulp. Hoera voor mij. Weer richting WW/Bijstand. Mag ik nu misschien een kans om GOED OPGELEID te worden? , of weer blijven hangen onder uitkering. Inmiddels is de Nederlandse staat/burger voor mij al meer dan 30.000 euro kwij aan UITKERING, maar een opleiding van 5000 euro mag ik niet volgen met behoud van uitkering. WANT MENSEN WE MOGEN GEEN OPLEIDING VOLGEN MET BEHOUD VAN UITKERING. Mijn mening verander die regel maar gauw UWV AMSTERDAM. Dan hebben wij over 3 jaar echt een kans op een baan , waarbij we niet meer onder UITKERING VALLEN. De banen zitten in de zorg/techniek/productie bedrijven. Wat is er mis met een OMSCHOLING van 3/4 jaar? U bent meer geld kwijt dan iedereen in de UITKERING laten hangen. Ik hoop dat dit KABINET en UWV AMSTERDAM eens wakker word.
Door marjolein op
Verplichte tewerkstelling bij willekeurig welk commercieel bedrijf is de facto staatssteun.
Daarnaast is een gerichte investering beter. Voorbeeld: ik zeur al 3,5 jaar over een cursus van 3000 euro. Dat kan ik niet betalen, maar ik kan aantonen dat ik er makkelijker werk mee kan krijgen. En het bedrag is veel lager dan ik inmiddels aan uitkering heb moeten ontvangen. Ik zou liever onafhankelijk zijn! Maar UWV/sociale dienst houden dat tegen.
Door Wouter Limmen (HRM Manager/adviseur en Ondernemer) op
Kerntaak 2 (1 = rechtszekerheid) is het 'matchen' van mensen en het organiseren van zinvol werk. Dat vereist dat je snel zicht hebt op wat mensen kunnen en direct 'matched' op werk. Werk van allerlei soort dat voorradig is en zeker niet per se 100 % betaald hoeft te zijn. Dat is wel degelijk mogelijk als als je Human Resource visie hanteert. Dat wil o.a. zeggen dat de kandidaat zich schikt in de voorwaarden van het werk (CAO/Abovkomst/WWB), bereid is om zich in te zetten en doet wat hij wel kan. Ook werkloze mensen hebben baat bij een beoordelingsgesprek en loopbaanontwikkeling die bijdraagt aan ook economische zelfstandigheid. Dit alles lijdt tot verantwoorde inzet van werkloze mensen, verdwijnt de grijze zone, de vrijblijvendheid en stimuleert de Nederlandse economie en het welzijn in de maatschappij.

Wouter Limmen
Door Piet op
'Paas vindt het initiatief Workfirst een goed voorbeeld. ... Divosa en de Inspectie Werk en Inkomen hebben die aanpak geëvalueerd: iedereen was positief over wat het had betekend.'.

Iedereen? Werkzoekenden die klagen over Workfirst lopen het risico om gekort te worden op hun uitkering en andere sancties. Zelden zo arelaxte omgeving gezien.

Oh wacht, dit is een Paas uitspraak: 'iedereen' binnen het zelf geselecteerde clubje vond het een goed idee. Laat mij niet lachen. Clubje Kritiek ongewenst. Wij weten wat best is voor de rest van de Nederland. Verdient goed, doet het wat slechter in de politieke peilingen, dat dan weer wel...

@Joke,

Zolang ze er zelf wat aan verdienen zal het een hoop mensen in de sociale zekerheid een worst wezen.
Door Joke (rijksambtenaar) op
Ik bedoel:
Van werkloze kennissen hoor ik dat ze bij een reïntegratieproject ('wat doen voor je uitkering') niet hun mobiel bij zich MOGEN hebben (of niet aan mogen hebben staan), terwijl ze sollicitaties hebben lopen ('reintegreren', uit de uitkering komen). Dat botst.