of 61441 LinkedIn

Ook voltallige colleges in actie voor extra jeugdgeld

Er is een derde actie ingezet om het kabinet te bewegen extra geld vrij te maken voor de jeugdhulp. Op initiatief van vijf gemeenten is een petitie opgesteld, waarin voltallige colleges het kabinet en de Tweede Kamer oproepen te zorgen voor een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget.

Er is een derde actie vanuit gemeenteland ingezet om het kabinet te overtuigen van de noodzaak extra geld vrij te maken voor de jeugdhulp. Op initiatief van vijf gemeenten is een petitie opgesteld, waarin voltallige colleges ‘Den Haag’ oproepen te zorgen voor een adequate verhoging van het jeugdhulpbudget. De petitie wordt uiterlijk begin juni aan het kabinet en de Tweede Kamer overhandigd

Collegevergadering

De oproep om de petitie te tekenen is donderdag naar 1.455 wethouders en burgemeesters gestuurd, vertelt wethouder Rob Jonkman (financiën) van Opsterland, die de actie coördineert. De actie is samen met Oldebroek, Tytsjerksteradiel, Nunspeet en Heerenveen opgezet. Ruim 40 colleges, waaronder Haarlemmermeer, hebben de petitie meteen al ondertekend. Na dinsdag - na de wekelijkse collegevergaderingen overal in het land - zullen veel meer positieve reacties komen, verwacht Jonkman. ‘De meeste colleges zullen het eerst gezamenlijk willen bespreken.’

 

Elke actie zinvol

De actie volgt op de open brief van de VNG en op de open brief van de ruim 250 wethouders van regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Deze actie ondersteunt en onderschrijft de boodschap van beide open brieven. ‘De nood is zo hoog dat elke actie zinvol is’, benadrukt Jonkman. Bovendien heeft deze actie een andere doelgroep: voltallige colleges met wethouders van zowel landelijke als lokale partijen. ‘De problematiek in de jeugdzorg stijgt uit boven partijpolitiek. Met kunst en vliegwerk timmeren we onze begrotingen dicht. Bezuinigingsmaatregelen raken alle portefeuilles, ook die van de burgemeester.’

 

Niet sluitend

Gemeenten moeten zelf ook aan de bak om preventiever te werken en de zorg efficiënter en effectiever in te zetten, erkennen de initiatiefnemers. Daar is echter tijd voor nodig. ‘Daarnaast zijn de mogelijkheden van gemeenten om invloed op uit te oefenen op de uitvoering van de Jeugdwet beperkt en er is sprake van een open-einde-regeling’, aldus de petitie. ‘Het rijksbudget voor het hele sociaal domein is ontoereikend om de financiën sluitend te krijgen. Daarom moeten gemeenten zoeken naar andere mogelijkheden.’ Omdat er niet voldoende ruimte in het accres zit om het financiële gat te dichten, komen voorzieningen onder druk te staan, moeten gemeentelijke lasten worden verhoogd en reserves aangesproken. ‘Dit lost het probleem niet op wat er voor veel gemeenten toe leidt dat de begroting voor 2020 en daarna niet sluitend te krijgen is.’ Het landelijk tekort wordt geraamd op meer dan een miljard euro, stellen de initiatiefnemers in de petitie.

 

Noodkreet

Het voltallige college van Haarlemmermeer (VVD, HAP, CDA en PvdA) is een van de ruim 40 colleges die de petitie meteen heeft ondersteund. De gemeente steunt hiermee de strijd om meer geld voor de jeugdzorg, stelt Mieke Booij, wethouder zorg en welzijn van Haarlemmermeer. ‘Er moet boter bij vis. Haarlemmermeer wil de zorg en dienstverlening aan haar inwoners borgen. Het is een noodzakelijke noodkreet.’ Haarlemmermeer verwacht een tekort op de jeugdzorg. De exacte cijfers worden bij de Voorjaarsnota bekend gemaakt. Opsterland zelf heeft een tekort van 3,4 miljoen euro op het jeugdbudget op een rijksbudget van 7,9 miljoen euro.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.