of 64621 LinkedIn

Mensen zonder partner komen moeilijk rond

Alleenstaanden komen meer dan gemiddeld moeilijk rond. Vooral niet-westerse allochtonen en alleenstaande moeders doen volgens het CBS een beroep op bijzondere bijstand.
3 reacties

Vooral alleenstaanden hebben moeite om zelfstandig rond te komen. Vier op de tien huishoudens met bijzondere bijstand zijn mensen zonder partner, blijkt maandag uit cijfers over 2011 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Woninginrichting

Bijzondere bijstand gaat naar mensen die naar het oordeel van de gemeente te weinig inkomen hebben om in noodzakelijke kosten te voorzien. Zij besteden dit bedrag meestal aan woninginrichting, rechtsbijstand of huishoudelijke hulp.


Meer vrouwen

Opmerkelijk is dat relatief meer vrouwen (60 procent) dan mannen (40 procent) gebruik maken van bijzondere bijstand. Dit komt waarschijnlijk doordat een groot deel van de alleenstaanden wordt gevormd door eenoudergezinnen die bestaan uit vrouwen met kinderen. Een andere groep die veel in aanmerking komt voor bijzondere bijstand zijn niet-westerse allochtonen.

 

400 miljoen euro

In totaal deden 250.000 personen een beroep op de bijzondere bijstand. Dit is ongeveer 2 procent van alle volwassenen in Nederland. Uitgaande van cijfers uit 2010 kost de overheid dit jaarlijks zo’n 400 miljoen euro.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Ardon op
En we hebben het niet over huurtoeslag, kinderbijslag, zorgtoeslag, alleenstaande ouderkorting, kindgebondenbudget. U moet niet zeuren. met al deze toeslagen komt er zeker nog 600 euro extra bovenop bijstand. Zal u vertellen dat we dan gewoon op een netto modaalinkomen uitkomen. Deze vrouwen moeten niet zeuren en gewoon gaan werken. heb zelf een coouderschapsregeling. Ik werk me kapot. Draag ook nog een kwart van mijn inkomen af aan mijn ex. Zij werk minimaal, ontvangt alle toeslagen die er maar zijn. En maar klagen. Als vrouwen zo geëmancipeerd zijn moeten ze dit ook financieel laten zien. Vooruit laat je handjes wapperen en zorg zelfvoorzienend te zijn. De politiek lijkt nu gelukkig ook wakker te worden uit z'n winterslaap. En vrouwen nu niet meer zeuren laat die handjes maar wapperen!!!
Door Steunpunt Minima St.Houvast heerenveen (Dienstverlening) op
Dit keer over de alleenstaanden met een inkomen bijstandsnorm. Dat is dus eigenlijk het bedrag van € 888,72 per maand ( leeftijd 23 plus)
Over het algemeen werd enige tijd geleden herhaaldelijk naar voren gebracht dat er tot 120 % van deze bijstandsnorm geen draagkracht was.
Desondanks werd de 110% regeling opgedragen aan de gemeenten; voor degenen met het inkomen rond de € 977,59
Kijken we naar de 120 % van de bijstandsnorm (€ 1.049 ) is dit ook een alarmbel waard. Zeker met de al in gang gezette prijsverhogingen.
En iedereen weet natuurlijk intussen dat dit niet alleen de vaste lasten betreft maar ook de voedingsmiddelen en de eigen bijdragen/risico's.
Bóven de 120 % van de bijstandsnorm werd eerder geroepen zou 35 % van dát bedrag dan weer als draagkracht bestempeld worden.
120 % houdt ca € 1050 per maand in.
Nu zit er een smaakje aan het woordje "samen" als het samen-delen alleen toegepast wordt als het over schuld gaat. Duidelijk is het dat de vervuiler niet evenredig betaalde.
Echter wel weer het profijt heeft van de winst als er samen geclusterd wordt.
En dan te denken dat er geacht wordt gezonde voeding te kunnen kopen voor € 180 euro per maand voor 1 volwassene? Wat er onder gezonde voeding wordt verstaan lezen we hier: http://www.kiesbeter.nl/medische-informatie/leef …
waarbij de nadruk dan ook komt te liggen op "zo min mogelijk bespoten" natuurlijk.
Extra bezuinigingen zijn onontkoombaar.

Dat blijkt uit een advies van een groot aantal topambtenaren aan minister Jan Kees de Jager van Financiën, dat vandaag gepubliceerd werd. Gisteren liet het Centraal Planbureau (CPB) al weten dat Nederland nog steeds niet genoeg bezuinigt. Lees wat niet in uw regiokrantje staat: http://www.sconline.nl/artikelen/details/2012/06 …

Dan is het vrij logisch dat er andere zaken bespreekbaar worden. Zoals bv; zit er een grens aan behandelmethoden bv.

En begin ik het logisch te vinden dat er steeds minder sociaal betaalbare huurwoningen resteren.

En eigenlijk ook wel dat er XXXXL kolossen opdoemen. Zelfs dat renjerot-gehalte de flex geen positive impuls geeft ten aanzien van de resterende ruimte. In welk opzicht dan ook..

Op wat mensen na die zien wat er gaande is. En natuurlijk de mensen die weten dat alleenstaanden 4 % duurder uit zijn met het kopen van voeding.

De kaasschaaf is uit, de schuurmachine werd uit de kast getrokken...En grensoverschrijdende fusies vallen gewoon onder "kapitaalbescherming".

De waarde van de mens is echter ónbetaalbaar!

n.n.: Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat chronisch zieken en gehandicapten ook in 2012, voor het vierde jaar op rij, een groter koopkrachtverlies hebben

dan mensen zonder beperking.

Door Bijstander (866 netto verdienster/ bijstandsniveau alleenstaande. ) op
Dit is al meer dan 20 jaren aan de hand. Vind het knap dat U als dite het nu pas in de gaten heeft. Toch logisch. Hoe moet iemand die alleenstaand is die in de zorg werkt en geen uren op papier krijgt kwa contact nu rondkomen . Toch niet verwonderlijk dat iedereen de zorg uit gaat / de sector gaat verlaten. Even eerlijk regering een thuiszorgmedewerkers die keihard werkt verdiend minder dan iemand die geasonbfd is in de bijstand., Dit is toch zomiezo 923 euro per maand plus vrijstellingen. Vind U het raar waarom mensen weglopen op dit moment? regering dan leest U deze site ook. Ben wel eens benieuwd. waarom denkt U nu echt waarom er \zoveel mensen in de bijstand belanden? Ze verdienen toch immers minder dan bijstand. Zal hier niet eens wqat meer aan gedaan kunnen worden KAMP. Werken moet toch lonen en niet werken niet. Maar nu is het andersom KAMP. Niet werken LOONT echt en werken niet. ( ik heb het niet over mensen die NIET kunnen werken,) Ik heb het over mensen zoals ik 40 plus geen kans op een baan, maar dolgraag willen werken. Juist Kamp de helft beland in bijstand. Word U nu eens wakker. maar ik denk ook de politiek boven de 50 jaar net als de voetballers is echt te oud. beter ook voor U om een ander baan te zoeken. Misschien blijft u ook eens scherper. Dit geld ook voor UWV directeuren. mensen werken moet lonen en niet werken niet. Ik heb het over mensen die echt kunnen werken zoals ik. Maar waarom mag ik dan niet werken. ben ik dus te gemotiveerd of eis ik te veel? Ben een alleenstaande werk in de zorg onde bijstand . is dit niet vreemd kan zo vrijstellingen kriojgen doe dit ook straks op Uw belastingcenten. Of zorgt U er eens voor dat ik als alleenstaande ook in de zorg eens een normaal contract kan krijgen. Ik heb het niet over een ) urencontract . Ik heb het als alleenstaande minimaal over meer dan 38 uur contract, want pas wanneer ik die heb als aleenstaande kom ik ook eens uit die bijstand. WAKKER kAMP. BB site U mag ook eens wakker worden. waarom denkt u nu echt waarom er steeds meer bijstanders in nederland komen. Niet omdat ze niet werken, maar als alleenstaande val je altijd onder bijstand tenzij je wel een hele vette baan hebt en meer dan 20 uren werkt. Ik heb nog mazzel ik heb geen kinderen. BB . Volgend verhaal aan U. Denk U eens goed na waarom mensen vanaf ww richting isd belanden en dan bijstand. Dit is pas een goed verhaal. iemand die alleenstaand is en kinderen/gescheiden red het toch nooit met een baantje van 20 uur en nog niet eens op papier. Denk aan de zorg./beveiliging en schoonmaakwerk/pstbode/kranten/winkelwerk. Even wakjker worden BB als site.