of 59082 LinkedIn

Meerjarig onderzoek wijkteams nodig

Er moet meerjarig onderzoek komen naar het effect van wijkteams op de kwaliteit van de geleverde zorg en ondersteuning. Dat stelt Sociaal Werk Nederland in een reactie op het vorige week verschenen CPB-onderzoek naar de Wmo-kosten van wijkteams.

Meerjarig onderzoek moet uitwijzen wat het effect van wijkteams is op de kwaliteit van de geleverde zorg en ondersteuning. Ook moet worden gekeken naar de ontwikkeling van verwijzingen en de bijbehorende kosten. Het is veel te kort door de bocht om nu te concluderen dat sociale wijkteams leiden tot een extra vraag naar Wmo-voorzieningen. ‘Daarvoor is het proces van de huidige transformatie te complex.’

Hogere kosten

Dat stelt Sociaal Werk Nederland in een reactie op het vorige week verschenen CPB-onderzoek naar de Wmo-kosten van wijkteams. Zij sluit daarmee aan op de reactie van Divosa. Belangrijkste conclusie van het CPB-onderzoek is dat de inzet van wijkteams in de jaren 2015-2017 heeft geleid tot een stijging van veertien procent van het aantal mensen met een Wmo-maatwerkvoorziening. Vooral gemeenten waar (ook) zorgaanbieders in het wijkteam zitten, zien zich geconfronteerd met hogere kosten.

 

Financieel verhaal

Sociaal Werk Nederland heeft zowel kritiek op het onderzoek als (deels) op de conclusies die eraan worden verbonden. ‘Het is een financieel verhaal dat zich beperkt tot dagbesteding en individuele maatwerkvoorzieningen. Het is zeker geen kwalitatief onderzoek naar de werking en resultaten van wijkteams.’ Dat moet er wel komen, en zou onderdeel kunnen zijn van de komende evaluatie van de Wmo.

 

Te grote caseload

Aan de andere kant stelt het CPB ook dat de samenstelling van het team niet de enige ‘kostenopdrijver’ is. De wijkteams zien meer, waardoor weliswaar het aantal doorverwijzingen stijgt, maar dit kan ook wenselijk zijn omdat verergering van de problematiek wordt voorkomen. Die conclusie deelt Sociaal Werk Nederland en sluit aan bij signalen van haar leden dat het aantal verwijzingen naar Wmo-voorzieningen (nog) niet afneemt. Als oorzaken daarvoor worden onder meer de hoge toegangsdrempel tot tweedelijnszorg en de te grote caseload voor wijkteammedewerkers genoemd. Ook is er in veel wijkteams onvoldoende ruimte voor het ontwikkelen van preventie en innoverende nieuwe oplossingen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door e,Rondelez (Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk) op
Het is begonnen met een ongepaste presentatie van het CPB-onderzoek 'wijkteams zijn duurder uit'. De wijkteams gaan over de 3D, het onderzoek gaat over een mineur aspect in de transformatie. Het beperkt zich tot de WMO, onder regie van de gemeenten, maar is is geen relatie gelegd met de zorg- en -kosten ontwikkeling via de ZVW (thuiszorg/wijkverpleegkundigen) en de WLZ. Op de keeper beschouwd zou het zijn nodig zijn dat er een afschaling plaatsvindt van de kosten ten laste van de WLZ en ZWV ten voordele van de WMO. Maar de schotten zijn hoog opgetrokken, zodanig zelfs de het CPB 'vergeet' het breder verband te zijn wat betreft 'de beweging naar voren'.
Derhalve een volstrekt ontoereikend onderzoek over de transformatie in de zorg.
Door Frans Fakkers (bestuurslid Kruisvereniging Noord Brabant) op
Allereerst moet er maar eens gekeken worden wat men onder wijk verstaat! Is er een wijkindeling in Nederland? Gaat het om wijken van rond de 5-6000 inwoners? Of meer? Wie kan mij hier aan helpen?

Waarom ik dat vraag is dat naar mijn mening een wijkteam vaak te groot is en daardoor de burocratie binnensluipt. In het project de Wijkzuster terug, in Brabant, dat nu aan zijn 10e jaar begint, staat de Wijkzuster centraal. Die is de spin in het web,heeft een groot netwerk, is bekend en lost in samenspraak met de zorgvrager/client de vragen op.
Zij komen bij de mensen thuis, gaan daarbij de relatie aan en zoeken samen met de client naar oplossingen. Uit onderzoek van BMC is hierbij gebleken dat deze werkwijze minder kosten met zich brengt, omdat oplossingen gezocht worden in het alledaagse.
Door Ron (adviseur) op
Vastgesteld is dat de kosten gestegen zijn. Natuurlijk staat Sociaal Werk Nederland voorop om te "nuanceren".