of 64621 LinkedIn

Jeugdzorgaanbieders maken buitensporige winsten

Zestig procent van jeugdzorgaanbieders maakt (veel) meer dan tien procent winst, terwijl drie tot zeven procent winst binnen de zorgsector de norm is. Bij bijna een op de vijf jeugdzorgaanbieders is sprake van onrechtmatigheid. Dat blijkt uit onderzoek dat op verzoek van Binnenlands Bestuur is uitgevoerd door Kurtosis.

Zes op de tien jeugdzorgaanbieders maken (veel) meer dan tien procent winst, terwijl binnen de zorgsector drie tot zeven procent winst de norm is. Bij bijna een op de vijf jeugdzorgaanbieders is sprake van onrechtmatigheid. Bij dertien procent zijn er financiële risico’s.

Zie ook rectificatie onder dit artikel


Analyse jaarrekeningen

Dat blijkt uit analyse van alle jaarrekeningen van jeugdzorgaanbieders uit 2019, die verplicht zijn bij het ministerie van VWS een jaarrekening aan te leveren. Het gaat in totaal om 2.107 jeugdzorgaanbieders. De analyse is op verzoek van Binnenlands Bestuur uitgevoerd door Kurtosis.

 

Uitschieters

Ruim vier op de tien jeugdzorgaanbieders maken zelfs meer dan 20 procent winst. Vooral aanbieders met een omzet tussen de 100.000 euro en 1 miljoen euro hebben percentages die daar (ver) boven uitstijgen. ‘Deze bedrijven maken de hoogste winsten, met uitschieters van 50 procent of meer’, verduidelijkt Wolter van Dam, partner van Kurtosis. ‘Het gaat vaak om aanbieders voor dyslexie, zorgboerderijen en gezinshuizen.’ Een normale winst duidt er volgens Van Dam op dat het geld daadwerkelijk aan zorg wordt besteed. De grote aanbieders, met een omzet vanaf een miljoen euro, maken gemiddeld 2 tot 3 procent winst. ‘Het gaat om de zogeheten systeemaanbieders, zoals instellingen die ggz, crisishulp of jeugdzorg met verblijf bieden’, aldus Van Dam.

 

Weinig personeelskosten

Bijna driekwart van alle jeugdzorgaanbieders besteedt minder dan 70 procent van alle uitgaven aan het loon voor de medewerkers. Een opvallende uitkomst, vindt Van Dam. ‘De zorgsector is een arbeidsintensieve sector. Je mag dan verwachten dat het grootste deel van het budget aan loonkosten wordt besteed.’ Ook hier valt op dat het vooral aanbieders zijn met een omzet tot 1 miljoen euro die (veel) minder dan 70 procent van hun budget aan personeelskosten besteden.

 

Slechte scores

Hoge winsten en lage loonkosten zijn twee belangrijke indicatoren die kunnen wijzen op onrechtmatigheid, verduidelijkt Van Dam. Bij 17 procent van de jeugdzorgaanbieders is sprake van onrechtmatigheid, zo blijkt uit de analyse. Dat is veel, vindt Van Dam. ‘Al lopen aard en omvang wel uiteen.’ Een aantal aanbieders heeft zijn jaarrekening niet goed of onvolledig ingevuld. ‘De verantwoording van zorggeld wordt niet altijd serieus genomen.’ Maar bagatelliseren wil hij zeker niet, want veel aanbieders scoren ronduit slecht op indicatoren die op onrechtmatig handelen wijzen, waaronder winstpercentage, omzet, loonkosten per fte, de verhouding tussen loonkosten en winst en de salariëring van de bestuurder.

 

Winst wegsluizen

Kan die 17 procent het topje van de ijsberg zijn? ‘Dat zou zeker goed kunnen’, stelt Van Dam. ‘Er zijn constructies te bedenken waarmee winst kan worden weggesluisd. Op dat moment zijn de organisaties bij ons niet in beeld. Denk aan het opzetten van een cluster aan bv’s met werkmaatschappijen van waaruit de dienstverlening plaatsvindt in combinatie met organisaties met veel vastgoed, of die personeel in huis hebben die als ‘externen’ kunnen worden ingehuurd. Op die manier kan er binnen een groep via huur en extern personeel met de winst worden geschoven.’ Vooral bij veel bv’s (55 procent) zijn in de analyse signalen van onrechtmatigheid ontdekt. Het gaat daarbij veelal om bv’s zonder een raad van toezicht (38 procent). De beperkte persoonlijke aansprakelijkheid die bij deze rechtsvorm hoort kan een oorzaak zijn, zo stelt Kurtosis.

 

Zorgcowboys

Diverse gemeenten nemen inmiddels maatregelen in een poging de zorgcowboys buiten de deur te houden, of hebben die op stapel staan. Ze stellen bijvoorbeeld maxima aan te behalen winstpercentages, zetten stevig in op contractmanagement of gaan met minder aanbieders in zee zodat controle op de overgebleven aanbieders behapbaar wordt. Zeker dat laatste wil Van Dam andere gemeenten ook adviseren. ‘We zien veel
organisaties met hoge winsten en lage personeelskosten. Het gaat vooral om aanbieders met een omzet tot 1 miljoen euro en wat vaker bv’s, vooral zonder toezichthouder. Het lijkt daarmee verstandiger om met minder partijen zaken te gaan doen en vooral met grotere aanbieders die een raad van toezicht hebben. Als gemeente hou je dan overzicht en kun je de aanbieders beter in de gaten houden. Als inkoopregio’s met honderden partijen zakendoen, is het heel lastig om in de gaten te houden of het zorggeld goed wordt besteed.’

 

Afbeelding


Afbeelding

Lees het hele artikel in Binnenlands Bestuur nr. 22 van deze week


Rectificatie

In bovenstaand artikel zijn de VOF’s meegenomen in de analyse waarbij de winst per omzetklasse in kaart is gebracht. Bij deze rechtsvorm moet, net zoals bij eenmanszaken, anders naar het winstpercentage worden gekeken. De VOF’s hadden buiten beschouwing moeten blijven. De conclusie dat zes op de tien jeugdhulpaanbieders meer dan tien procent winst maken, is niet gerechtvaardigd. Bij een aanzienlijk deel van jeugdzorgaanbieders worden weliswaar winsten gemaakt die niet in verhouding staan tot percentages die in de zorgsector als norm gelden, maar het gaat om een minder groot deel dan in het artikel zijn vermeld. Als de VOF’s en eenmanszaken buiten beschouwing worden gelaten, blijkt dat 32 procent van de jeugdzorgaanbieders meer dan tien procent winst maakt. In de zorgsector is een winstpercentage van drie tot zeven procent de norm. Hoge winst is een van de bijna tien indicatoren die kunnen wijzen op onrechtmatigheid. Uit de analyse blijkt dat bij zeventien procent van de jeugdzorgaanbieders signalen zijn van onrechtmatigheid.Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Jeroen op
Binnenlands Bestuur kan veel beter Harry Verbon,Emeritus hoogleraar openbare financiën, inhuren voor een gedegen analyse waar gemeenten geld weg laten leggen bij de contractering en zorginkoop.

Lees zijn publicatie van 26 november jl.

Bestrijd zorgfraude op een zinnige manier.
Zie: https://www.harrieverbon.nl/bestrijd-zorgfraude- …

Hierin lees je o.a.

Gemeenten geven ongezien contracten aan zorgaanbieders

Gemeenten geven tot op heden aan alle zorgaanbieders die een contract met een gemeente willen aangaan een contract. De gemeente doet dat vaak zonder de kwaliteit van de zorgaanbieder goed in te schatten. Het gevolg is dat veel slecht-willende zorgaanbieders die makkelijk geld wilden verdienen de ‘markt’ zijn opgekomen. Zij konden vervolgens vrijwel ongestoord door gemeenten vele miljoenen euro’s zorggeld naar hun eigen rekening laten overmaken.
Door Ben Bugter (Adviseur) op
Gezien de spectaculaire presentatie en en de daarop volgende snelle koerswijziging is het wenselijk dat het onderzoek van Kurtosis, met een verantwoording van de gevolgde methodiek, op korte termijn gepubliceerd wordt. Wie beweert moet onderbouwen. Een wie niet kan onderbouwen moet voorzichtig zijn met zijn beweringen.
Door Toine Goossens (Analist gedrag en moraal) op
Wat een enorm geblunder bij Kurtosis. Laten we eens kijken wat zij doen:

'Wij brengen data op orde, inventariseren informatiebehoeften op operationeel, tactisch en strategisch niveau en vertalen deze behoeften onder andere in dashboards en monitors. Ook zijn wij in te zetten voor het uitvoeren van onderzoeken. Wij zijn creatief, flexibel, deskundig en enthousiast en bedenken voor elke vraag een passende analyse- of onderzoeksopzet die erop gericht is om de juiste kennis boven tafel te krijgen.'

Conclusies uit data trekken zonder kennis van de onderliggende structuur en betekenis van de data te hebben is een zeer zware fout. Deze fout is vergelijkbaar met de fouten die de belastingdienst maakte in het toeslagenschandaal.

Het is een illusie dat data analisten overal verstand van hebben. Zij beschikken niet over de inhoudelijke kennis die accountants zich eigen moeten maken en eigen moeten blijven maken. En evenmin blijken zij over een Professioneel Kritische Instelling te beschikken om, mogelijk verdachte resultaten, intern objectief tegen het licht te houden. Nee, Binnenlands Bestuur, we hebben iets zeer ernstigs ontdekt. Zelfstandige ondernemers in de zorg zijn allemaal fraudeurs. Dat daar geen belletje is gaan rinkelen zegt veel over de kwaliteit die Kurtosis pretendeert te leveren.
Door de vries (Ambtenaar) op
Waar blijft de reactie vd onderzoekers? Of een rectificatie?
Door Gert op
En de boel maar privatiseren en dereguleren jongens. Gaat lekker
Door Pieter Beljon (zorgcowboy) op
Hartelijk dank aan de redactie van Binnenlands Bestuur . Ik mag als gezinshuisouder in een VOF voortaan op verjaardagen gaan uitleggen dat ik echt geen woekerwinsten maak. Ik moet uitleggen dat omdat Binnenlandse Bestuur niet de moeite heeft genomen om omzet, winst en salaris uit elkaar te halen, er een enorm scheef beeld is neergezet. Ik mag me gaan verdedigen terwijl ik omgerekend voor 3,86 per uur 24/7 werk. Als je daar een Bulgaar voor aan het werk zet dan wordt je opgesloten. Als jeugdzorgwerker moet ik me gaan zitten verdedigen. Wat een fijn blad is Binnenlands Bestuur. Ik hoop dat de redactie erg geniet van deze primeur.
Door Arjen Keers (Directeur-Bestuurder) op
Gezinshuis.com herkent zich niet in de berichtgeving over hoge winstmarges bij gezinshuizen in de jeugdzorg. In de berichtgeving wordt geen onderscheidt gemaakt tussen de rechtsvormen van een B.V. en VOF. Bij de laatste (veelal gezinshuizen) moet van 'de winst' nog het salaris af. De huidige weergave in de berichtgeving is daardoor niet reëel en dit is aan het onderzoekbureau Kurtosis door Gezinshuis.com toegelicht.

De gezinshuizen die zijn aangesloten bij Gezinshuis.com bieden hoogwaardige, kwalitatieve zorg waarbij de kracht van het normale leven centraal staat. Deze zorg is kleinschalig, persoonlijk en herstelgericht. De gezinshuisouder is veelal een SKJ-geregistreerde professional die zich 24/7 inzet voor de jongeren die verblijven in het gezinshuis. Doordat gezinshuizen platte organisaties zijn hebben zij lage loonkosten en kunnen zij de zorg aanbieden tegen een passend salaris waarbij er geen sprake is van woekerwinsten.
Door Hans van der Mark (Accountant) op
In de reactie van Maarten de Jong (24-11, 9:19uur) is duidelijk weergegeven hoe het zit!
Het winstcijfer van een eenmanszaak (ez) en een vennootschap onder firma (vof) in de jaarrekening is slechts het uitganspunt voor de belastingheffing. Daar moet de inkomstenbelasting, de beloning voor de ondernemer(s), de kosten voor hun pensioenvoorziening en de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering nog af. Bij een rechtspersoon (b.v. of stichting) zijn al deze posten al wel in aftrek genomen.
Het lijkt mij overigens handig als door de gemeenten eenduidige tarieven voor zorg worden vastgesteld, ongeacht wie het uitvoert. Het enige wat telt is de kwaliteit; hoe goed voorbereid het kind later de grote mensenwereld in kan. "Winstcijfers" op deze wijze 'vergelijken" bestaat niet.
Door Ralph op
De jaarrekeningen van alle jeugdzorginstellingen. Zijn voor iedereen, dus ook voor de gemeenten die jeugdzorg inkopen en contractering toegankelijk onder: https://digimv8.desan.nl/archive/search

In bovenstaande overzicht lees je ook dat 38 % van de grotere jeugdzorginstellingen (complexe jeugdzorg) de zorg aan gemeenten met verlies levert. Die nemen ondanks dit verlies hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en laten de jeugdigen die in zorg zijn niet in de kou staan.

Een rendement van 2 a 3 % (na te lezen in een jaarverslag) is nodig voor een gezonde bedrijfsvoering.

Het zijn voornamelijk de zorgcowboys in de jeugdzorg (gecontracteerd door gemeenten) die die enorme winsten maken.

Beste gemeentelijke zorginkopers. Neem je verantwoordelijkheid. Follow the money en ga het gesprek aan met die partijen die van ons gemeenschapsgeld deze enorme winsten maken.