of 64120 LinkedIn

Jeugdhulpaanbieders bezorgd over tweede coronagolf

Veel grote jeugdhulpaanbieders verwachten dat er bij een tweede coronagolf liquiditeitsproblemen gaan ontstaan. Dat blijkt uit de derde quickscan onder 89 jeugdhulpaanbieders van cruciale jeugdhulp, uitgevoerd door de Jeugdautoriteit

Veel grote jeugdhulpaanbieders verwachten dat er bij een tweede coronagolf liquiditeitsproblemen gaan ontstaan. Oorzaken zijn niet alleen (tijdelijk) minder vraag naar hulp, maar ook beperkingen door de coronamaatregelen en mogelijk verminderde inzetbaarheid van personeel door quarantainemaatregelen of ziekteverzuim. Er moet dan extern personeel worden ingezet. Er is ontevredenheid over de compensatie-afspraken met gemeenten.

Verergeren problematiek

Dat blijkt uit de derde quickscan onder 89 jeugdhulpaanbieders van cruciale jeugdhulp, uitgevoerd door de Jeugdautoriteit. Daarvan hebben er 52 de vragen beantwoord. Zorgen zijn er bij de aanbieders ook over de gevolgen van uitgestelde vraag. Er zijn minder aanmeldingen en/of doorverwijzingen. ‘Door hulp uit te stellen kan de problematiek verergeren waardoor in een later stadium zwaardere vormen van hulp noodzakelijk zijn’, aldus de Jeugdautoriteit in zijn quickscan. De coronacrisis op zichzelf kan ook aanleiding zijn tot een stijgende hulpvraag in de nabije toekomst.  

 

Ontevreden

In vergelijking met de twee eerdere quickscans, van maart en mei, zijn aanbieders wat minder somber gestemd over de liquiditeitspositie. ‘Dit kan te maken hebben met compensatieafspraken met de gemeenten die steeds meer vorm beginnen te krijgen’, stelt de Jeugdautoriteit. Rijk en gemeentekoepel VNG hebben afspraken gemaakt over vergoeding van de jeugdhulp, ook al kon die niet worden geleverd. De afspraken over gederfde omzet golden tot 1 juli. Dertien procent van de aanbieders is ontevreden over de wijze waarop gemeenten invulling aan die regeling geven. Zo hebben nog niet alle aanbieders een bijdrage van de gemeente ontvangen. De regeling leidt ook tot extra administratieve lasten. Niet alle aanbieders hebben overigens al een aanvraag bij gemeenten ingediend.    

 

Tweede coronagolf

Financiële zorgen zijn er over een tweede coronagolf. De kans op liquiditeitsproblemen neemt dan ‘aanzienlijk’ toe. ‘Factoren die kunnen bijdragen aan mogelijke liquiditeitsproblemen zijn onder andere minder productie als gevolg van minder aanmeldingen, minder behandelmogelijkheden vanwege de coronamaatregelen (bijvoorbeeld geen of kleinere groepen), extra kosten voor ondersteunen thuiswerken, kosten beschermmateriaal, hogere schoonmaakkosten en zorgen over de voortzetting van de continuïteitsbijdrage’, aldus de Jeugdautoriteit.

 

Beeldbellen

Meer aanbieders dan in maart en mei geven aan dat de jeugdhulp geboden kan worden die nodig is. Beeldbellen wordt breed ingezet. Dat zal ook na de coronacrisis ingezet blijven worden, geeft een meerderheid van de respondenten aan, eventueel in combinatie met ‘reguliere’ face to face hulp. Er wordt vooral minder ambulante jeugdhulp gegeven, stelt 72 procent van de respondenten. Iets meer dan de helft (51 procent) stelt dat er minder jeugdhulp met verblijf wordt geleverd. Bij een tweede coronagolf kan de hulp voorgezet of enigszins worden voortgezet, verwacht een overgrote meerderheid van de aanbieders (96 procent). Vier procent ziet het echter somber in.  

 

In eerdere quickscans maakten zich behoorlijk wat aanbieders zorgen over lopende aanbestedingen. Zij vreesden dat die in de knel zouden komen. Die ongerustheid is afgezwakt. ‘Een aantal aanbestedingen is uitgesteld, maar in die gevallen lopen de huidige contracten meestal door’, aldus de Jeugdautoriteit.

 

Afbeelding

Met afspraken wordt bedoeld: compensatieafspraken.

De scores van mei zijn oranje en die van augustus blauw.

 

Afbeelding

 

De scores van maart zijn grijs, die van mei oranje en die van augustus blauw.

Bron: Derde corona quickscan jeugdaanbieders, Jeugdautoriteit, september 2020

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Spijker (n.v.t.) op
De problemen van de gemeenten met de kosten voor de Jeugdzorg in 2020 blijken door het uitblijven van vraag (Corona) dus voor meevallers te zorgen. Dat maakt het gehuil van gemeenten om meer geld in 2020 boterzacht. Waar zijn overigens nog meer meevallers te verwachten?