of 61043 LinkedIn

Invalide met Turks vermogen vrijuit voor uitkeringsfraude

De gemeente Gooise Meren is door de rechtbank Midden-Nederland op de vingers getikt omdat zij haar boekje te buiten is gegaan bij onderzoek naar vermogen in het buitenland. Een uitkeringsontvanger bleek weliswaar onroerend goed in Turkije te bezitten, maar het onderzoek waard at uit bleek, had niet mogen worden uitgevoerd omdat hij niet aan de selectiecriteria voldoet.

De gemeente Gooise Meren is door de rechtbank Midden-Nederland op de vingers getikt omdat zij haar boekje te buiten is gegaan bij onderzoek naar vermogen in het buitenland. Een uitkeringsontvanger bleek weliswaar onroerend goed in Turkije te bezitten, maar het onderzoek waar dat uit bleek, had niet mogen worden uitgevoerd omdat hij niet aan de selectiecriteria voldoet.

Twee halve huizen en een perceel

De inwoner ontving sinds 2009, toen hij ‘lichamelijke beperkingen’ opliep, gedurende verschillende periodes een bijstandsuitkering. In die tijd erfde de man drie stuks onroerend goed in Turkije, waarvan hij geen melding deed bij zijn gemeente. Samen met negen anderen werd hij in 2016 geselecteerd voor een themacontrole ‘Vermogen in het Buitenland’. De mensen werden onder meer geselecteerd omdat zij in Turkije zijn geboren of in bezit zijn van een Turkse nationaliteit. Daarnaast was van belang dat zij voor 1981 zijn geboren én dat zij regelmatig op vakantie gingen naar Turkije. Nadat de man was geselecteerd, bleek uit vervolgonderzoek in opdracht van Bureau Buitenland dat hij tijdens zijn uitkeringsperiode twee huizen voor de helft op zijn naam had staan en daarnaast een grondperceel bezat. Daarop werd ’s mans uitkering ingetrokken en teruggevorderd.

  

Niet meer regelmatig op vakantie

Door dat besluit zette de rechtbank een dikke streep. De man had namelijk helemaal niet geselecteerd mogen worden omdat hij, sinds hij in 2009 een lichamelijke beperking had opgelopen, niet meer regelmatig op vakantie naar Turkije kon gaan. Hij voldeed dus niet aan het derde selectiecriterium en had zodoende niet voor vervolgonderzoek in aanmerking mogen komen. Dat de gemeente alsnog bevoegd is om onderzoek te doen naar de financiële situatie van uitkeringsgerechtigden, en dat er aanknopingspunten waren die op fraude wezen, rechtvaardigt volgens de rechter alsnog niet dat de gemeente het verzamelde bewijs tegen de inwoner gebruikt.

 

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Keijzer op
@Toine Goossens

Wet en regelgeving zijn niet voor de eeuwigheid in graniet gebeiteld!
Wordt die aangepast, dan zal de rechter zich op veranderde wet en regelgeving dienen te baseren.

Als de heer Donner als rechtsgeleerde al stelt, dat als een meerderheid hier voor sharia zou kiezen, dat dit ook dient te worden uitgevoerd, zegt al weer genoeg, hoe kwetsbaar de liberale burgerdemocratie is! Maar tevens dat men dus wet en regelgeving kan- en mag wijzigen en verstrekkend!

Spanje houdt zich aan een wet vanuit dictator Franco zo ingevoerd, dat het huidige Spanje een en ondeelbaar is voor de eeuwigheid en zetten Catalaanse politici in de cel onder de neus van de Europese elite, die zichzelf een Waardengemeenschap noemt en buigt voor een wet uit een dictatuur!

De rechtsstaat dient dus bijtijds steeds toegerust te worden, om wie die rechtstaat daadwerkelijk aantast - met fraude in dit geval - de pas af te snijden!

Zoals u het stelt, schetst u een soort van fundamentalisme en tevens rode loper voor daders, om door te gaan met dat dit soort praktijken.

Dat immer gebrek aan tijdig anticiperen vanuit overheid, tast diep het rechtsgevoel in een staat aan! Wat stelt een rechtsstaat dan nog voor als zoveel onredelijkheid en onbillijkheid (en vaak terecht) ervaren wordt?

Dat gevoel doet zich inmiddels in het algemeen al heel sterk voor, door onder-bemensing binnen politie en justitie en andere instanties, plus gebrek aan middelen (middelen ook dus m.b.t. aanpassing wet en regelgeving). Daarmee drijf je burgers, vroeg of laat, naar open staan voor een autocratisch bestuur. Je ziet die tendens al binnen EU.

Ander voorbeeld (onder vele) is dat overlast gevende asielzoekers, die criminele feiten plegen, zo weer op straat staan. Eerder dan een agent het papierwerk heeft afgerond. Gaat u alle slachtoffers maar overtuigen dat de principes van de rechtsstaat altijd boven feitelijkheden gaan, zoals u dat stelt!

Regeren is allang niet meer, jammerlijk genoeg, vooruit zien!
Zoals altijd wordt zolang gewacht, dat zaken ontsporen, of onwerkbaar geworden, mensen gewond raken, gehandicapt worden, of overlijden, of een opstand uitbreekt.

In alle geledingen ontbreekt het ontstellend aan Verantwoordelijkheid. Zonder dat geen Vertrouwen en zonder Vertrouwen geen (sociale) Vrede. Alleen met de 3 V's in die volgorde, kun je wellicht nog cohesie terug kweken en breed ervaren solidariteit, die over het eigen belang, of eigen culturele groep heen gaat!

Veiligheid, Stabiliteit, Welzijn en Welvaart vormen kerntaken van een overheid en eigenlijk staan alle factoren onder druk!

Een en ander is al veel te ver doorgeschoten en uit balans geraakt aan twee kanten.
Tegenover de rechten en PLICHTEN van burgers staan ook eerder genoemde PLICHTEN van overheid en dat houdt ook faire handhaving in. Tevens dat regeren altijd vooruit zien blijft en dus tijdig anticiperen op ontwikkelingen, die overheid in de regel, vaak zelf in gang zet!
Door L3 (ondernemer) op
Positieve discriminatie dus, want als een geboren en getogen Nederlander, waarvan vrijwel alles bekend is, een vermogen heeft in de vorm van onroerend goed of een erfenis ontvangt, mag er wel grondig worden onderzocht en een uitkering worden verrekend c.q. ingehouden.
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
@Keijzer,

De principes van de rechtsstaat gaan altijd boven feitelijkheden. Die garantie zijn essentieel voor u en mij.
Door Keijzer op
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/18/vrederec …

@Toine Goossens
Als het tij keert verzet men de bakens. Je krijgt anders nog langer een ongelijk speelveld tussen autochtone burgers en niet-autochtone burgers op dit vlak en ondermijnt verder draagvlak
voor de sociale arrangementen en verdiept bestaande breuklijnen, plus normvervaging in het algemeen. Op meer terreinen een groot probleem geworden!
Door Toine Goossens (Toezichthouder gedrag en moraal) op
De verplichting voor alle overheden om zich te houden aan de Beginselen van Behoorlijk Bestuur, is een kernpunt in de rechtsbescherming van burgers jegens die overheid.

Een overheid die die Beginselen niet in acht neemt, krijgt, ook al heeft zij gelijk, de deksel op de neus. En dat is maar goed ook.
Door A.M.B. te Naar op
Rood Hesje denkt blijkbaar dat hij bovengemiddeld intelligent is en de rest van de reageerders niet? Bovengemiddeld arrogant zou een betere kwalificatie zijn. Natuurlijk is het voor iedereen duidelijk dat Gooise Meren een fout heeft gemaakt door iemand die niet aan de selectiecriteria voldoet te selecteren. Dat snapt iedereen, ook degene die niet bovengemiddeld intelligent is. Dan nog is het natuurlijk belachelijk dat het niet mogelijk is om diegene te bestraffen. Een onderzoek puur op basis van een andere of dubbele nationaliteit zou toch gerechtvaardigd zijn. Het is vrij logisch dat niet-Nederlanders veel meer mogelijkheden hebben om te kúnnen frauderen. Of vermogen in het buitenland (Turkije/Marokko) of bijvoorbeeld de mogelijkheid om daar te verblijven omdat je daar een huis of familie hebt (Polen met UWV-toeslagen). Zoveel Nederlanders met een bijstandsuitkering en een 2e huis in het buitenland zijn er verhoudingsgewijs niet...
Door Rood hesje (bovengemiddeld intelligente Nederlander) op
Tsjongejonge, wat vallen we allemaal over elkaar heen om te roepen dat de rechterlijke macht het te bont maakt. Maar ik zet er een fles wijn op in dat de schrijvers van deze commentaren geen van allen de uitspraak gelezen heeft. Die is glashelder: Gooise Meren had gewoon haar zaakjes niet op orde. En ja, dan kan het voorkomen dat iemand daar voordeel bij heeft.
@BB, kunt u eens wat doen aan het soort ongefilterde berichten die appelleren aan het onderbuikgevoel en niet gebaseerd zijn nop feiten
Door John op
Gerechtigheid verhoogt een volk!
Fraude verlaagt de staat tot een verworden bananenrepubliek.
Door Petra op
Er is al genoeg gezegd, ik geloof dat ik Erasmus' Lof der Zotheid maar weer eens uit de kast moet halen.

Ik word erg verdrietig van dit soort berichten, wat hebben we er een puinhoop van gemaakt in dit eens zo fijne land.
Door Keijzer op
@Door Broadcaster (gemeenteambtenaar) op 13 juni 2019 08:51

Ik vrees van niet, want eenmaal Turk, of Iraniër bijvoorbeeld, altijd Turk en Iraniër. Het punt is dat niet-autochtonen door het behoud van warme banden met landen van herkomst, veel meer mogelijkheid hebben te frauderen als het om bezit gaat. Bovendien binnen eigen kring ook een code opgaat, van horen zien en zwijgen. Regeringen in groot deel landen van herkomst niet meewerken, eerder tegenwerken.

Het beleid is zodanig ver doorgevoerd en vastgeklonken, dat je alleen nog maar sociale voorzieningen kunt opheffen en daar een andere vorm voor moet zien te vinden, die dit misbruik (ik denk dat we nog maar een topje van de ijsberg horen) niet mogelijk maken. Ik zie nog niet welke vorm dat zou kunnen zijn, behalve terug naar caritas.

In elk geval geen export meer van uitkeringen naar bepaalde landen. Dan zul je de lafheid voorbij moeten komen, die drastische beslissingen te nemen, als het om landen gaat, die niet zeer actief meewerken om fraude te voorkomen t.a.v. Nederlands belastinggeld! Over de verschillen tussen autochtonen en niet autochtonen, als het om een grijze economie gaat van zwart werken, horen we nooit. In gesloten migranten groepen zal dit vermoedelijk ook lastiger te controleren zijn en er is so wie so al decennia, een schreeuwend tekort aan mensen rondom controle van fraude in het algemeen!

De verzorgingsstaat in stand houden, lukt niet meer uit belastinginkomsten van werkenden via salaris. Gas inkomsten vallen ook weg. Over hoeveel wat verdiend wordt in Nederland gaat het, als je ook het zwart verdienen meeneemt? De grote Internationale bedrijven betalen (vooralsnog ongrijpbaar) niet of nauwelijks belasting en belasting geld moet dus van kleinere Nederlandse bedrijven komen. Ook de banen trouwens! In verkiezingscampagnes klots het geld tegen de plinten op en teveel mensen geloven in die propaganda.

Met het gigantische gebrek aan controle, heeft de overheid ook een algemene moraal onderuit gehaald. Burgers zien ook wat er om hen heen gebeurt en horen en zien in media wat dan op gezette tijden boven water komt omtrent fraude en wanbeleid. Veelal door onderzoeksjournalisten, of waar het robuust fout is gegaan en het slachtoffer of familie aan de bel trekken bij media.

De mobiliteit en digitale revolutie heeft van de wereld een dorp gemaakt. Migratie houdt dus veel minder integratie en solidariteit in, dan tot 1960 het geval was. Dat mensen zich veel meer primair Turk, Marokkaan, Pool etc. voelen en je min of meer in kleine overbevolkte landen, filialen van buitenlanden krijgt. Zo ver gaat het omgekeerd in landen van herkomst niet komen. Dat maakt het geen gelijk speelveld.

Daar bovenop wil men sociologisch hier de autochtonen tot heiligen opstuwen, die alle klachten en claims ook beschaamd moeten incasseren, die nu tegen hen geuit wordt via alle bekende negatieve labels. Zo wordt ook handig de aandacht van eigen sociologische gebreken binnen eigen kring, afgeleid. Kortom, ik denk dat dubbele paspoorten in dit opzicht geen verschil maken. Hooguit bij een-paspoort beleid, psychologisch en
vooral voor nakomende generaties.