of 59345 LinkedIn

Informele mentor beter en goedkoper

Jongeren met een complexe problematiek zijn meer gebaat bij begeleiding door een mentorfiguur uit het eigen sociaal netwerk dan bij lange en dure residentiële jeugdzorgtrajecten, concludeert Levi van Dam in zijn promotieonderzoek naar de door hem ontwikkelde JIM-aanpak (Jongere Ingebrachte Mentor).

Jongeren met een complexe problematiek zijn meer gebaat bij begeleiding door een mentorfiguur uit het eigen sociaal netwerk dan bij lange en dure residentiële jeugdzorgtrajecten, concludeert Levi van Dam in zijn promotieonderzoek naar de door hem ontwikkelde JIM-aanpak (Jongere Ingebrachte Mentor).

Uit diverse analyses blijkt dat begeleiding door een informele, door de jongere gekozen mentor meerdere positieve invloeden heeft. De sociaal-emotionele ontwikkeling en de school- en werkprestaties van de jongere ondervinden de sterkste positieve effecten van informeel mentorschap. Ook gevoelens van verbondenheid, sociale steun en autonomie van de jongere worden versterkt dankzij begeleiding door een JIM’er.

Bovendien blijkt dat de begeleiding net zo effectief is bij jongeren met een risicostatus als bij jongeren zonder risicostatus. Dat duidt er op dat jongeren in het algemeen gebaat zijn bij een informele mentor. Van Dam vergeleek ook een groep van ongeveer honderd jongeren die door een JIM’er werden begeleid met ongeveer honderd jongeren met een vergelijkbare problematiek die een residentieel jeugdzorgtraject doorliepen.

De resultaten van die vergelijking suggereren volgens Van Dam dat de betrokkenheid van een informele mentor uithuisplaatsingen kan voorkomen. ‘De resultaten van mijn onderzoek laten zien dat samenwerking met informele mentoren uithuisplaatsing kan voorkomen bij jongeren met complexe problematiek’, aldus Van Dam. ‘Dat is pure winst, omdat we hiermee een alternatief bieden voor een ingrijpende en kostbare maatregel.’ Levi van Dam promoveert op vrijdag 14 december aan de Universiteit van Amsterdam.

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Nico van Duijn (Ex-raadslid) op
Jongeren met een probleem. Informele zelf gekozen mentor werkt minstens zo goed zo niet beter dan opname in een kindertehuis. Jammer dat dit onderzocht is. Want morgen gaan gemeente dan jeugdhuizen sluiten en die mentoren vrijwilligers noemen, zonder loon, zonder begeleiding. Met een beetje generaliseren en borstklopperij is er weer munitie om de jeugdzorg Zbezuinigingen te rechtvaardigen, dan wel niet terug te draaien.