of 64231 LinkedIn

Gemeenten negatief over wetsvoorstel sociale huur

Een wetsvoorstel van Groenlinks, SP en PvdA om de daling van de voorraad sociale huurwoningen te stoppen, kan niet op de sympathie van de VNG rekenen. Gemeenten willen zelf zeggenschap houden over hun woningbeleid.

Een wetsvoorstel van Groenlinks, SP en PvdA om de daling van de voorraad sociale huurwoningen te stoppen, kan niet op de sympathie van de VNG rekenen. Gemeenten willen zelf zeggenschap houden over hun woningbeleid.

Vrijheid behouden

De VNG schrijft in een brief aan minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) dat zij vindt dat elke gemeente de vrijheid moet behouden om over de eigen woningvoorraad te gaan. Zo wordt er gewezen op scenario’s als krimp, een hogere behoefte aan woningen in het middenhuursegment of gewenste regionale spreiding, waarbij het gemeenten volgens de VNG vrij moet staan om hun goedkeuring te verlenen aan de verkoop of sloop van sociale huurwoningen.

 

Meer inmenging minister

De door de linkse partijen voorgestelde wet zou volgens de VNG ook de mogelijkheden tot lokale samenwerking te zeer beperken omdat het aantal sociale huurwoningen niet meer zou mogen afnemen. Daarnaast zitten gemeenten niet te wachten op meer inmenging van de minister van Binnenlandse Zaken, die volgens het wetsvoorstel uitzonderingen zou kunnen verlenen. Volgens de VNG is het ook onduidelijk welke gemeenten voor zo’n uitzondering in aanmerking komen en wat vervolgens de criteria voor een uitzondering zijn.

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Groenlinks, SP en PvdA dienden het wetsvoorstel een paar dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart in. De partijen vrezen dat er komende jaren tussen de 65.000 en 300.000 sociale huurwoningen zullen verdwijnen. Met het voorstel gaat de linkse oppositie tegen het regeringsbeleid in; coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en Christenunie hebben juist voorgenomen om meer in te zetten op het middenhuursegment ten koste van de voorraad sociale huurwoningen.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door Broadcaster op
Hoe een en ander moet worden opgelost weet ik ook niet maar voor mij staat voorop dat de overheid voor voldoende betaalbare woningen voor mensen met beperkte financiële middelen zorg hoort te dragen en dat dit nu onvoldoende gebeurt.
Door Moe (Huurder) op
Als Den Haag ophoudt met het afromen van de corporaties (en in feite de huurders als hun belangrijkste stakeholders) o.m. door de verhuurdersheffing en ook ophoudt hen steeds weer nieuwe regels op te leggen kan er eindelijk degelijk voortgangsbeleid gemaakt worden met de (ver)nieuwbouw van huurwoningen..
Door H. Wiersma (gepens.) op
Tijdens de meest recente crisis hebben we deze politieke partijen niet of nauwelijks gehoord, vooral niet over de verkoop van goedkope sociale huurwoningen door de Woningbouwcorporaties of de verkoop van grond voor woningbouw door Woningbouwcorporaties aan commerciële bedrijven en nu de gemeenten even willen opzadelen met onmogelijke opgaven? Het gehele woningbeleid is de laatste 10 jaar door diezelfde politiek/Overheid verkwanseld.
Kennelijk zijn de genoemde politieke partijen ook helemaal niet op de hoogte van het feit dat er op de realisering van iedere sociale huurwoning ongeveer
E 100.000 moeten worden toegelegd. Misschien iets voor het Rijk om daarvoor een pot geld te creëren?
Duidelijk is dat het gehele woningbeleid en woningtoewijzingsbeleid op de schop moet. Maar zie er nu nog maar eens chocolade van te maken.
Door Hans op
tja, wat verdient een gemeente nu helemaal aan een socialehuurwoning? En wat kost het de gemeente als er iemand in komt wonen, laat die lekker ergens anders gaan wonen, toch? Of niet soms?
Door Rens Smid (Nadenker) op
Vanaf eind jaren tachtig: alle taken naar de gemeente/provincie. Nu weer taken naar het Rijk. Consistent beleid in ieder geval.
En hoeveel rijksambtenaren komen er dan bij .......?
Door Ivo op
Als je dan zo graag de gemeente wil besturen, ga dan in de gemeenteraad.
Door Koos Dirkse (Pensioem) op
Dit wordt een belachelijke situatie als de gemeenten dit zelf bepalen? Wie betaalt het meest en welke volk willen we in onze stad hebben. Over de lagere inkomens wordt niet gesproken. Die moeten maar zien waar ze onderdak vinden! Minstens vijf jaar wachttijd. Liever dat de midden- en hogere inkomens luxer wonen dan de lagere een eenvoudig dak boven hun hoofd hebben. Schandalig beleid, denk een menselijk(er)!