of 58952 LinkedIn

Gemeenten moeten aan de bak met preventie

De aandacht moet worden gericht op het verbeteren van de gezondheid van lager opgeleiden. Gemeenten hebben daarbij een belangrijke taak, onder meer omdat zij lokaal maatwerk kunnen leveren. Dat stelt de WRR.

Het heeft geen zin om in te steken op het verkleinen van gezondheidsverschillen tussen hoger en lager opgeleiden. Dat werkt niet. De aandacht moet vooral worden gericht op het verbeteren van de gezondheid van lager opgeleiden. Daar zit het grootste verbeterpotentieel. Gemeenten hebben daarbij een belangrijke taak, onder meer omdat zij lokaal maatwerk kunnen leveren.

Prioriteiten

Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn Policy Brief Van verschil naar potentieel: een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen. ‘Gemeenten moeten aanhaken op vier prioriteiten die voor het hele land moeten gelden’, stelt Marianne de Visser, lid van de WRR in een toelichting. Het gaat daarbij om roken, obesitas, overmatig alcoholgebruik en psychische gezondheid, vooral onder jongeren. ‘Die landelijke prioriteiten moeten gemeenten uitwerken in lokale plannen.’


Lokale plannen

Die lokale plannen moeten samen met lokale netwerken (bewoners), maatschappelijke organisaties en professionals, zoals de GGD, worden gemaakt en uitgevoerd. ‘Het is niet erg dat daarbij op veel plekken in het land verschillende aanpakken worden beproefd. Wel is het belangrijk dat de focus op deze vier prioriteiten ligt.’ Roken, overmatig alcoholgebruik, obesitas en psychische problemen zijn factoren die leiden tot een grote ziektelast, aldus de WRR.

 

Effectiviteit

‘Ook van belang is dat de preventieplannen worden gemonitord’, benadrukt De Visser. De landelijke overheid moet lokaal de vinger aan de pols houden. Door de effectiviteit van preventieprogramma’s in kaart te brengen ‘kunnen we lerend vermogen ontwikkelen’. Als een aanpak in de ene gemeente werkt, kunnen andere gemeenten daarvan profiteren. Als een aanpak niet werkt, moet de stekker eruit.

 

Vroegste levensfase

De WRR benadrukt in zijn Policy Brief dat bij de preventieplannen de koppeling tussen het medisch domein en het sociaal domein wordt gemaakt. ‘Schulden en werkloosheid zijn stress verhogend. Bij dergelijke problemen vinden mensen bijvoorbeeld troost in een sigaretje.’ De preventieve aanpak moet zo vroeg mogelijk worden ingezet. De Visser: ‘Richt je vooral op de vroegste levensfase; van de periode voor de zwangerschap tot en met het achttiende levensjaar. Daar is de grootste gezondheidswinst te halen.’

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door aw simonis (ziek) op
ik heb al diverse medicijnen tegen pijn moeten laten liggen bij apotheek
ook vitamines die ik nodig heb na operatie kan ik mijn niet veroorloven in dit beleid
door gemeente word je ook maar aan het lijntje gehouden
westland
Door Spijker (n.v.t.) op
@Nico van Duijn. M.i. hanteer je slechte oude informatie en zijn de reële inkomensverschillen tussen hoge en lage inkomens onder het primaat van VVD-beleid in ons land de laatste jaren alleen maar groter geworden (denk vooral aan diversiteit in belastingverzwaring, zorgkosten, premies ziektekosten e.d.). Kortom, de gedachte dat het financieel allemaal zo goed is geregeld voor lagere inkomensgroepen (pappen en nat houden) verwijs ik naar de prullenbak.
Door Nico van Duijn (Voorm raadslid) op
Bet, spijker op de kop. Goed geregelde basisvoorzieningen, de bodem, en een relatief kleine afstand tussen hoge en lage inkomens & opleidingsniveau’s, dat is de beste preventie van gezondheidsverschillen. En deze is wel aangetoond, met studies naar verschillen tussen landen en trendstudies. Overigens scoort Nederland daar heel goed op. Alleen wat Skandinavische landen staan hoger op dat soort lijstjes. We mogen best tevreden zijn.
Door Bet Weter op
Dit probleem gaat veel verder dat het ogenschijnlijk lijkt. Dit wordt niet opgelost door het bij de gemeenten neer te leggen en allerlei preventie projecten op te zetten als niet aan de andere kant de welvaart eerlijker verdeeld gaat worden. Daar is een landelijke politiek voor nodig die het lef heeft om duidelijke keuzes te maken. Het gaat goed met de economie maar het is slechts een klein percentage nederlanders die daar van profiteert. Zolang de kloof tussen arm en rijk, laag en hoog opgeleid alsmaar groter wordt zullen dit soort problemen niet minder worden. Zullen we daar eerst eens gaan beginnen?
Door Opmerker (orig) op
Ehhhh.., zo maar een opmerking hoor: is het luxe cocaïnegebruik in de hogere lagen van de gemeenschap al wat geminderd?
Door Nico van Duijn (Voorm raadslid) op
De auteur hieronder generaliseert en kan vervolgens moeiteloos moraliseren. Het rapport doet dat niet. Overigens, werkt preventie dan wel? Blijkbaar niet bekend, want er moet geëvalueerd worden. Dan ideologiseert het rapport eerst en gaat vervolgens landelijk generaliseren. Ook niet goed. Nu moraliseer ik.
Door An op
Wat een ongelooflijk denigrerend stukje proza weer, dus als je laag opgeleid bent, eet je per definitie ongezond, rook je, heb je obesitas en ja ben je psychisch gestoord. En daar worden ze bij de overheid nog voor betaald., kijk als de overheid zich dan zo zorgen maakt om het wel en wee van de laag opgeleiden ( wat een term, hoe kom je erop. Kan niet denigrerende) Zorg dan dat de btw op gezonde levensmiddelen niet omhoog gaat van 6 naar 9% om het dividendbelasting cadeautje van de overheid aan bedrijven te bekostigen. Bedrijven die er al helemaal niet op zitten te wachten..... Maar ja anders hebben ze bij de overheid straks geen leuk baantje als iedereen ze hoog of laag opgeleid ze heeft uitgekotst.