of 58952 LinkedIn

Gemeenten: geen extra Polencontrole

Duizenden Polen leidden sinds 2012 via malafide tussenpersonen het UWV om de tuin. Ze ontvingen onterecht ww-uitkeringen, bleek uit onderzoek door Nieuwsuur. Maar bij gemeenten zijn sindsdien geen alarmbellen afgegaan. Den Haag, met 13.000 inwoners met een Poolse nationaliteit de populairste woongemeente, laat weten dat slechts 294 Polen (iets meer dan 2 procent) er een bijstandsuitkering van de gemeente krijgen.

Gemeenten doen naar aanleiding van de onthullingen van Nieuwsuur geen aanvullend onderzoek of Polen frauderen met bijstandsuitkeringen. Sterker: ze mogen dat helemaal niet.

Discriminerend volgens centrale raad van beroep

Duizenden Polen leidden sinds 2012 via malafide tussenpersonen het UWV om de tuin. Ze ontvingen onterecht ww-uitkeringen, bleek uit onderzoek door Nieuwsuur. Maar bij gemeenten zijn sindsdien geen alarmbellen afgegaan. Den Haag, met 13.000 inwoners met een Poolse nationaliteit de populairste woongemeente, laat weten dat slechts 294 Polen (iets meer dan 2 procent) er een bijstandsuitkering van de gemeente krijgen.

Aan extra rechtmatigheidscontroles doet de gemeente niet. ‘We maken geen onderscheid naar nationaliteit of afkomst’, laat een woordvoerder weten. ‘Dit willen we niet en bovendien heeft de Centrale Raad van Beroep hier een uitspraak over gedaan dat dit discriminerend is. Voor alle bijstandsuitkeringen geldt dat gecontroleerd wordt of de aanvrager recht heeft van toekenning, dus niet alleen specifiek Poolse arbeidsmigranten. Daarnaast wordt jaarlijks bij circa 10 procent van onze bijstandsgerechtigden een rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd.’

Ook in Helmond wonen aardig wat Polen en ook daar is de bijstandsafhankelijkheid onder die groep erg gering; slechts 48 van de ongeveer 3.100 Polen in Helmond krijgen een bijstandsuitkering. De regionale sociale dienst Senzer vindt het eveneens niet wenselijk om uitkeringsgerechtigden vanwege hun nationaliteit aan extra controles te onderwerpen. ‘Recht op uitkering wordt beoordeeld bij aanvraag’, aldus een woordvoerder van de gemeente.

‘Gedurende het traject naar werk zijn we steeds in contact met de betrokkene en kunnen we snel inspelen op signalen die op onrechtmatigheid kunnen wijzen.’ Helmond en Den Haag geven geen antwoord op de vraag hoeveel Poolse uitkeringsgerechtigden zijn gecontroleerd en hoe vaak daarbij fraude is ontdekt. Een woordvoerder van Helmond zegt dat de gemeente ‘geen enkele reden’ heeft om voor toestanden vergelijkbaar met die bij het UWV te vrezen. ‘Bij een aanvraag wordt zeer intensief onderzoek gedaan om het recht op uitkering vast te stellen.’

Nationale praktijk
De ervaringen in Helmond en Den Haag sluiten aan bij de nationale praktijk. ‘Toen in september het eerste nieuws over de Polenfraude bekend werd, zijn wij die vraag gaan uitzetten bij gemeenten’, zegt Ad van Mierlo, directeur van het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving. De antwoorden bleken geruststellend. ‘Het eerste belangrijke verschil tussen de toegangspoorten bij gemeenten en het UWV zit ‘m in het persoonlijk contact. Wie een bijstandsuitkering aanvraagt, moet langskomen bij de sociale dienst. Bij het UWV kom je pas veel later met een medewerker in contact.

Eenmaal voorbij de poort roepen gemeenten uitkeringsgerechtigden regelmatig op voor een gesprek. Ook worden er door sociale diensten met regelmaat onaangekondigde controles aan huis uitgevoerd.’ Hidde Brink, procesmanager handhaving en organisatievraagstukken bij Divosa, benadrukt dat de verregaande digitalisering van de intake voor de ww de kans op fraude kan vergroten. ‘Vaak krijgt een ww-uitkeringsgerechtigde pas na drie maanden contact met een klantmanager van het UWV. Dat is laat; meestal waren de betreffende Polen tegen die tijd weer aan het werk.’

Adrescontrole is ook volgens Brink een cruciaal onderdeel van een fraudebestendige bijstand. ‘Voor de toekenning van een bijstandsuitkering wordt iemands woonadres gecontroleerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Van de BRP wordt geen gebruik gemaakt in de ww. Bovendien is in de ww het gebruik van correspondentieadressen mogelijk.’ Tot slot wijst Brink erop dat gemeenten ten opzichte van het UWV voordelen qua schaal hebben. ‘Het UWV heeft ruim 300.000 ww-klanten. Bij zo’n opgave komt geen enkele gemeente ook maar in de buurt.’ 

Verstuur dit artikel naar Google+

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.

Reactie op dit bericht

Door kawan (vm Unitmanager Werk A'dam ZO/nu pastor en theoloog) op
Net als in het verleden in AdamZO wordt er bij elke issue de saus van discriminatie overgoten. Come on! Het gaat om de verantwoordelijkheid nemen als politiek instrument; Gemeente en UWV hebben de verantwoordelijkheid om de uitvoering van de uitkeringen goed uit te voeren Het is echter een publiek geheim onder gemeenteambtenaren dat UWV erg nalatig is als het gaat om hun controletaak uit te voeren. Adrescontrole die standaard is bij gemeente-intake is door arrogantie van UWV absoluut niet im frage. Zij heeft dus niets geleerd uit het verleden; zoals dhr. Nijhof dit ook goed verwoord. Was het voorheen in A'dam de Surinamers en Antillianen , in Utrecht Turken en Marokkanen en nu weer de Polen in diverse (G4) steden. Vanuit de gemeente had ik destijds de signalen gegeven, maar werd er domweg niets mee gedaan. Ook in Utrecht waar een aantal poolse headhunters malafide praktijken op na hield werd destijds (ca. 2008/2009) gesignaleerd. Vanuit de BRP zagen we 15-20 namen op 1 adres (flat), dus UWV gesignaleerd omdat er vanuit SUWI geconstateerd is dat alle mensen een WW-uitkering ontvangen en zelfs het aanbod deden om gebruik te maken van de diensten van Handhaving. Maar nee, UWV haalde de schouders op ..
De discussie die nu n.a.v. dit artikel plaatsvindt gaat die richting uit. We bediscussiëren de 'verpakking', maar lieve mensen het gaat om de inhoud. Ga nou niet ontkennen dat er gefraudeerd wordt, dat is wat u nu doet mevr. Bos-Karczewska. Er wordt gewoon gefraudeerd door Polen (en Roemenen) zoals het onderzoek van Nieuwsuur heeft geconstateerd. En ja, voor steden als bijv. Utrecht heeft dit dezelfde omvang als bij Marokkanen en Turken destijds met WW gelden. Als er vanuit de SUWI en BRP blijkt dat er belachelijk veel personen ingeschreven staan op 1 adres met allen een WW uitkering, dan MOET je dit controleren en dan doet afkomst er niet toe. Zo simpel is dat! Zeker als het mensen zijn die niet zo lang/zo veel bijgedragen hebben aan het uitkering- en belastingsysteem. Nú hebben we te maken met mensen die gedwongen in de WW zijn beland nadat zij ruim20-30 jaar hebben gewerkt (50+ werkzoekenden) en die opgejaagd worden door uitkeringsinstanties met hun sollicitatieplicht, terwijl ze weten dat er amper banen zijn voor deze groep én dat werkgevers deze groep links laten liggen. Terecht dat er vanuit deze groep de roep heel groot is, CONTROLEREN die boel. Voor een klantmanager is dit gewoonweg niet te 'verkopen'. Voor de doelgroep is het niet te bevatten dat deze mensen niet gecontroleerd worden terwijl de doelgroep opgejaagd wordt, in de nek gehijgd wordt om tot in den treure moedeloos solliciteren om het solliciteren door diezelfde WW-instanties. Het is een schandalige vertoning.. geen woorden voor. Enige wat je moet doen -= BSNnr invoeren in BRP en SUWI,(gemeente) deze koppelen met WBS/SONAR (UWV) en ik had de treffers op mijn scherm van 'bedenkelijke adressen' die wat mij betreft een bezoekje moeten krijgen van handhaving. Dit is geen discriminatie maar gewoon je verantwoordelijkheid nemen als uitvoerder van de wetten en regelingen.
Door Malgorzata Bos-Karczewska (hoofdredacteur Polonia.nl) op
Met grote verbazing las ik dit artikel in BB, publiceert onder de kop Polencontrole en over iets waarvoor geen aanleiding is.

De uitzending van Nieuwsuur van afgelopen maandag betrof bijstandsfraude met het onvermelde buitenlands vermogen (huizen). Vermogensonderzoeken in de afgelopen twee jaar betroffen 625 gevallen van Turkse Nederlanders, 154 mensen uit Marokko en 130 uit Suriname. 23 gevallen betroffen Polen, iets minder dan bijv. 27 Duitsers.
Waarom schrijft u eigenlijk het niet over Duitserscontrole? Het zou ook eigenlijk best kunnen.
Gaan nu wel bij de redactie - om uw woorden te gebruiken - alarmbellen af?
hartelijke groeten / pozdrawiam serdecznie
Door johannes (ambtenaar) op
Belachelijk, dan moet er voor worden gezorgd dat de regels zo worden aangepast dat dit wel kan.
Door Frans Nijhof (voormalig beleidsadviseur ) op
Peter Ploeger en Gerard Jan de Ruiter blijken aanhangers te zijn van het wegkijkmodel: problemen mogen niet worden benoemd. Zo blijkt uit de CBS- statistieken dat Surinamers, Antillianen, Marokkanen en Turken (in deze volgorde) het lijstje aanvoeren van bevolkingsgroepen die wel maandelijks de zorgtoeslag incasseren maar de zorgpremie niet betalen. Meten is weten. Doelgroepgerichte fraudebestrijding, zeker vanuit het publieke domein, zal daarom man en paard moeten noemen om succecsvol te zijn. De 'goeden' onder ons, de belastingbetalers, hebben recht op een stevig en streng fraudebeleid, hij betaalt immers de rekening.
Door Peter Ploeger (zelfst. ondernemer) op
Helemaal eens met Gerard Jan de Ruiter! Polencontrole...dat dat woord bij BB er doorheen komt!
Schande!
Door Mariska (sr. jurist) op
Wellicht dat er bij de gemeenten geen alarmbellen afgingen, omdat zij geen WW-uitkeringen verstrekken?! En het is algemeen bekend dat bij het UWV slechts een zeer geringe aandacht voor fraude is, terwijl dit bij gemeenten vaak wel een aandachtspunt is. Fraude zoals hier aan de orde ontstaat vaak door toedoen van instanties zelf, zoals vroeger het oplichten van de belastingdienst een nationale volkssport was en er eerder veel fraude was bij de verstrekking van toeslagen, waar ook geen enkele vorm van toezicht op was.
Door Gerard Jan de Ruiter (senior projectmedewerker) op
Ik schrik van dit artikel. Polencontrole is een term die past bij racistische partijen, niet bij een blad als Binnenlands Bestuur. De eerste helft van het artikel heeft als toon dat de gemeenten kennelijk die bedriegende Polen niet durft aan te pakken. "maar bij de gemeenten zijn geen alarmbellen afgegaan"
Terwijl er geen enkele reden is om aan te nemen dat er door Polen met bijstandsuitkeringen meer gefraudeerd wordt dan door andere groepen. Binnenlands Bestuur geeft ook geen argument waaruit blijkt dat Polen meer zouden frauderen met bijstand. Het is dan ook ongepast om deze toon aan te slaan. Ik verwacht van Binnenlands Bestuur beter.