of 63966 LinkedIn

Gemeenten en OM koppelen databases verplichte zorg

De informatiesystemen rond verplichte opnames in de ggz van gemeenten en het Openbaar Ministerie (OM) zijn sinds afgelopen week gekoppeld. Daarmee moet de informatie-uitwisseling efficiënter worden met het oog op de Wet verplichte ggz (Wvggz) die vanaf komend jaar van kracht is.

De informatiesystemen rond verplichte opnames in de ggz van gemeenten en het Openbaar Ministerie (OM) zijn sinds afgelopen week gekoppeld. Daarmee moet de informatie-uitwisseling efficiënter worden met het oog op de Wet verplichte ggz (Wvggz) die vanaf komend jaar van kracht is.

Minder werklast, veiliger

Tot voor kort moesten medewerkers van het OM op bericht van een gemeente handmatig informatie uit BOPZ-online (het informatiesysteem voor de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen) halen en invoeren in OMZIS (Openbaar Ministerie Zorginformatiesysteem). Door de automatische koppeling is er minder werklast en wordt de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en OM bovendien veiliger.

 

Zorgmachtiging of crisismaatregel

De koppeling tussen BOPZ-online en OMZIS is gemaakt met het oog op de inwerkingtreding van de Wvggz volgend jaar. Onder die wet, die de Wet BOPZ vervangt, kan een burgemeester na verkennend onderzoek een verzoek bij het OM indienen voor een aanvraag zorgmachtiging. Als er acuut gevaar van een ggz-behoevend persoon uitgaat voor zichzelf of de directe omgeving, kan een burgemeester op basis van een medische verklaring van een onafhankelijk psychiater een crisismaatregel opleggen. Daarbij moet zo mogelijk wel eerst de clIënt worden gehoord. In het proces, waar onder meer ook een geneesheer-directeur, de rechter en de politie betrokken zijn, geldt het OM als procesregisseur.

Verstuur dit artikel naar Google+

Gerelateerde artikelen

Reageer op dit artikel
Even geduld a.u.b.