De coalitiepartijen sluiten niet uit dat de regels aangepast moeten worden. Zij wachten op de aangekondigde evaluatie dit najaar. 'Er zijn eerste signalen dat het niet overal werkt', aldus VVD-Kamerlid Leendert de Lange. 'Waar het nodig is, moet het worden verbeterd.' Door het geld kunnen arme kinderen bijvoorbeeld mee op schoolreis of meedoen met sport en muziekles.

 

Kinderombudsman
In december concludeerde ook kinderombudsman Margrite Kalverboer dat het huidige armoedebeleid gericht op kinderen onvoldoende aansluit op de behoeften van de 378.000 kinderen die in Nederland in armoede leven.Zij stelde echter niet dat het geld door gemeenten aan andere doelen zou worden besteed, maar meende dat het huidige beleid er voornamelijk op is gericht om arme gezinnen van spullen te voorzien. Wat haar betreft zou het creëren van een stabiele thuissituatie meer aandacht moeten krijgen. 'Het is goed dat kinderen bijvoorbeeld laptops en fietsen krijgen, maar als je niet iets doet aan de basale onrust binnen het gezin, kun je maar op een beperkte manier gebruikmaken van de voorzieningen,' aldus de kinderombudsman.